spreadsheet üstünden online takip ettiğim bir tablom var. buradaki listede bazı satırların bazı hücreleri boş. genel olarak herhangi bir hücre boşsa o satırın rengini nasıl farklı yaparım koşullu biçimlendirme ile? bir türlü yapamadım bunu. direkt exceldeki koşullu biçimlendirmede formül olarak girip A2="" şeklindeyse seçtiğim alanı biçimlendir gibi yapıyordum. bunda olmuyor.