• 16-09-2022, 14:22:50
  #1
  Merhaba arkadaşlar wordpress site kurdum resimlerin üzerine bloğumdaki yazıların başlığını eklemek istiyorum ama bir türlü yapamadım bir eklenti buldum easy watermak isminde fakat bu author bloginfo yada yüklenen resmin başlıgını ve url adresini ekliyor işime yaramadı bloginfo olan kodu ekliyorum buna göre yazılarımın başlığını alacak şekilde kodları düzenleyebilirmiyiz yada istediğim tarzda eklenti varsa ismini rica ediyorum. Teşekkürler şimdiden

  <?php
  /**
   * Abstract placeholder
   *
   * @package easy-watermark
   */
  
  namespace EasyWatermark\Placeholders\Blog;
  
  use EasyWatermark\Placeholders\Abstracts\StringPlaceholder;
  
  /**
   * Abstract placeholder
   */
  class BlogName extends StringPlaceholder {
  
    /**
     * Constructor
     *
     * @return void
     */
    public function __construct() {
  
      $this->slug  = 'blog_name';
      $this->name  = __( 'Blog name', 'easy-watermark' );
      $this->example = __( 'John Doe\'s Blog', 'easy-watermark' );
  
    }
  
    /**
     * Resolves placeholder
     *
     * @param Resolver $resolver Placeholders resolver instance.
     * @return string
     */
    public function resolve( $resolver ) {
      return get_bloginfo( 'name' );
    }
  }
 • smm panel
 • 16-09-2022, 14:30:52
  #2
  Krafark adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Merhaba arkadaşlar wordpress site kurdum resimlerin üzerine bloğumdaki yazıların başlığını eklemek istiyorum ama bir türlü yapamadım bir eklenti buldum easy watermak isminde fakat bu author bloginfo yada yüklenen resmin başlıgını ve url adresini ekliyor işime yaramadı bloginfo olan kodu ekliyorum buna göre yazılarımın başlığını alacak şekilde kodları düzenleyebilirmiyiz yada istediğim tarzda eklenti varsa ismini rica ediyorum. Teşekkürler şimdiden

  <?php
  /**
   * Abstract placeholder
   *
   * @package easy-watermark
   */
  
  namespace EasyWatermark\Placeholders\Blog;
  
  use EasyWatermark\Placeholders\Abstracts\StringPlaceholder;
  
  /**
   * Abstract placeholder
   */
  class BlogName extends StringPlaceholder {
  
    /**
     * Constructor
     *
     * @return void
     */
    public function __construct() {
  
      $this->slug  = 'blog_name';
      $this->name  = __( 'Blog name', 'easy-watermark' );
      $this->example = __( 'John Doe\'s Blog', 'easy-watermark' );
  
    }
  
    /**
     * Resolves placeholder
     *
     * @param Resolver $resolver Placeholders resolver instance.
     * @return string
     */
    public function resolve( $resolver ) {
      return get_bloginfo( 'name' );
    }
  }

  ana sayfada ki blog yazılarını dizdirdiğin kodları paylaşırmısın
 • 16-09-2022, 14:39:17
  #3
  merhaba home.php şu şekilde ;

  <?php
  /**
   * The main template file.
   *
   * This is the most generic template file in a WordPress theme
   * and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
   * It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
   * E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
   *
   * @link https://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
   *
   * @package glob
   */
  get_header(); ?>
  <div class="container">
    <div id="primary" class="content-area">
      <main id="main" class="site-main" role="main">
      <?php
      global $wp_query;
      $total_pages = $wp_query->max_num_pages;
      $current_page = max( 1, get_query_var('paged') );
      $homepage_layout = get_theme_mod( 'glob_homepage_layout', 'default' );
      if ( have_posts() ) :
        
        /* Start the Loop */
        while ( have_posts() ) : the_post();
          /*
           * Include the Post-Format-specific template for the content.
           * If you want to override this in a child theme, then include a file
           * called content-___.php (where ___ is the Post Format name) and that will be used instead.
           */
          switch ( $homepage_layout ) {
             case 'home1':
               get_template_part( 'template-parts/content', 'list' );
               break;
             default:
               get_template_part( 'template-parts/content', 'grid' );
               break;
           }
        endwhile;
      else :
        get_template_part( 'template-parts/content', 'none' );
      endif;
      if ( $wp_query->max_num_pages > 1 ) {
        echo '<div class="post-pagination">';
        the_posts_pagination(array(
          'prev_next' => True,
          'prev_text' => '',
          'next_text' => '',
          'before_page_number' => '<span class="screen-reader-text">' . __('Page', 'glob') . ' </span>',
        ));
        echo '</div>';
      }
       ?>
      </main><!-- #main -->
    </div><!-- #primary -->
    <?php get_sidebar(); ?>
  </div>
  <?php
  get_footer();