datatables yazılar küçülüyor - R10.net
 • 16-07-2021, 16:33:53
  #1
  aşağıda kodları eklediğimde yazı küçülüyor farklı sayfalarda yazılar küçülmüyor ama bu sayfada ( diğer datatables olan sayfalardada aynı şekil ) sidebardaki yazıları küçültüyor? nerede hata yaptım?
  <?php 
  require 'header.php';
  
  if(isset($_GET['sil']) && !empty($_GET['sil'])){
    
  
     $db->prepare("DELETE FROM tanimla WHERE tanimla_id = :id")->execute(array('id' => $_GET['sil']));
   
    
  }
  
  
  // $cek = $db->query("select * from randevu")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
  
  ?>
  
  
  
  <html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Datatables</title>
  </head>
  
  <body>
  <div class="container">
  
    <div class="col-md-12"><br>
      <table id="myTable" class="table table-responsive">
          <thead>
      <tr>
        <th>Müşteri İsim</th>
        <th>Plaka</th>
        <th>Hizmet</th>
        <th>Ürün</th>
        <th>Tutar</th>
        <th>Ek Tutar</th>
        <th>Tarih</th>
        <th>İşlem</th>
      
      </tr>
    </thead>
        </tr>
        <tbody>
    
    <?php 
       $tablo = $db->query("SELECT * FROM tanimla");
     while($row = $tablo->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){ extract($row); ?><tr>
    
    
    
   <td><?php $cek_1 = $db->query("select * from musteri where musteri_id='$tanimla_musteri' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_1['musteri_isim']; ?></td>
   <td><?php $cek_2 = $db->query("select * from plakalar where plakalar_id='$tanimla_plaka' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_2['plakalar_title']; ?></td>
   <td><?php $cek_3 = $db->query("select * from hizmetler where hizmetler_id='$tanimla_hizmet' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_3['hizmetler_title']; ?></td>
   <td><?php $cek_4 = $db->query("select * from urunler where urunler_id='$tanimla_urun' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_4['urunler_1']; ?></td>
        <td><?php 
     
     if($tanimla_ek==""){ $tanimla_ek="0"; }
     
     echo @$asd = $tanimla_tutar+$tanimla_ek." TL"; 
     
     
     ?></td>
      <td><?php $cek_4 = $db->query("select * from tanimla where tanimla_ek='$tanimla_ek' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_4['tanimla_ek']; ?></td>
         <td><?php $cek_4 = $db->query("select * from tanimla where tanimla_tarih='$tanimla_tarih' ")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); echo $cek_4['tanimla_tarih']; ?></td>
  
        <td>
          
          <a href="?sil=<?php echo $tanimla_id ?>" class="btn btn-sm btn-danger randevuSil">Sil</a>
          </td>
      </tr>
  
       
     <?php } ?>
   
    </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>
  
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.datatables.net/v/bs-3.3.7/jq-2.2.4/jszip-3.1.3/pdfmake-0.1.27/dt-1.10.15/b-1.3.1/b-html5-1.3.1/b-print-1.3.1/r-2.1.1/rg-1.0.0/datatables.min.css"/>
  
  <script type="text/javascript" src="https://cdn.datatables.net/v/bs-3.3.7/jq-2.2.4/jszip-3.1.3/pdfmake-0.1.27/dt-1.10.15/b-1.3.1/b-html5-1.3.1/b-print-1.3.1/r-2.1.1/rg-1.0.0/datatables.min.js"></script>
  
  
  <script>
      $('#myTable').DataTable({
        language: {
          info: "_TOTAL_ kayıttan _START_ - _END_ kayıt gösteriliyor.",
          infoEmpty:   "Gösterilecek hiç kayıt yok.",
          loadingRecords: "Kayıtlar yükleniyor.",
          zeroRecords: "Tablo boş",
          search: "Arama:",
          infoFiltered:  "(toplam _MAX_ kayıttan filtrelenenler)",
          buttons: {
            copyTitle: "Panoya kopyalandı.",
            copySuccess:"Panoya %d satır kopyalandı",
            copy: "Kopyala",
            print: "Yazdır",
          },
  
          paginate: {
            first: "İlk",
            previous: "Önceki",
            next: "Sonraki",
            last: "Son"
          },
        },
        dom: 'Bfrtip',
        buttons: [
          'copy', 'excel', 'pdf', 'print'
        ],
        responsive: true
      });
  </script>
  
  
  </body>
  </html>
  
  [B][/B]
R10.net sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.R10.net'i kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.