• 03-07-2024, 23:37:51
  #1
  Merhabalar yabancı bir kaynaktan verileri alarak ses senkronlu olacak şekilde yasin-i şerif hazırladım tek dosya index.php'den oluşuyor projelerinizde kullanabilirsiniz. Otomatik scrool ayetleri takip eder.

  İndirme Linki:


  https://dosya.co/lt9ykolwew3k/index.php.html

  "kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin" (Hadis-i Şerif)"


 • 03-07-2024, 23:40:49
  #2
  Kurumsal PLUS
  virüstotal ekleyebilir misiniz hocam
 • 03-07-2024, 23:44:11
  #3
  Jorphy adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  virüstotal ekleyebilir misiniz hocam
  Tabiki.
 • 04-07-2024, 11:56:58
  #4
  Konu sahibine teşekkürler ufak bir değişiklik yaparak sadece Yasin suresi değil Hatim şeklinde paylaşıyorum. Ben çok beğendim sade ve güzel, ellerine sağlık @kozmikkreatif;
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kuran-ı Kerim Sureleri</title>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
      .card-arabic {
        background-color: #f9f9f9;
      }
      .card-text-arabic {
        font-size: 1.2em;
        direction: rtl;
      }
      .card-text-translation {
        font-size: 1em;
      }
      .highlight {
        background-color: #d4edda;
      }
      audio {
        width: 100%;
        margin-top: 10px;
      }
      #loading {
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        font-size: 24px;
        color: #333;
        z-index: 1000;
      }
      #ayah-loading {
        display: none;
        font-size: 18px;
        color: #333;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="loading">Sure Listesi Yükleniyor...</div>
    <div class="container mt-5" style="display:none;" id="surah-content">
      <h1 class="text-center mb-4">Kuran-ı Kerim</h1>
      <div class="form-group">
        <label for="surah-select">Sure Seçin:</label>
        <select class="form-control" id="surah-select">
          <option value="" selected disabled>Sure Seçin</option>
        </select>
      </div>
      <div id="ayah-loading">Ayetler ve Sesler Yükleniyor...</div>
      <div class="row" id="surah-container"></div>
      <audio id="audioPlayer" controls style="width: 100%; margin-top: 20px;">
        <source id="audioSource" src="" type="audio/mpeg">
        Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor.
      </audio>
    </div>
  
    <script>
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const surahSelect = document.getElementById('surah-select');
        const surahContainer = document.getElementById('surah-container');
        const audioPlayer = document.getElementById('audioPlayer');
        const audioSource = document.getElementById('audioSource');
        const surahContent = document.getElementById('surah-content');
        const loadingScreen = document.getElementById('loading');
        const ayahLoading = document.getElementById('ayah-loading');
        let audioPreloaded = [];
        let currentAyah = 1;
        let totalAyahs = 0;
  
        // Tüm surelerin listesini al
        fetch('http://api.alquran.cloud/v1/surah')
          .then(response => response.json())
          .then(data => {
            if (data.status === 'OK') {
              data.data.forEach(surah => {
                const option = document.createElement('option');
                option.value = surah.number;
                option.textContent = `${surah.number}. ${surah.englishName}`;
                surahSelect.appendChild(option);
              });
              loadingScreen.style.display = 'none';
              surahContent.style.display = 'block';
            }
          });
  
        // Sure seçimi değiştiğinde çalışacak fonksiyon
        surahSelect.addEventListener('change', function() {
          const surahNumber = surahSelect.value;
          if (surahNumber) {
            fetchSurahData(surahNumber);
          }
        });
  
        function fetchSurahData(surahNumber) {
          ayahLoading.style.display = 'block';
          surahContainer.innerHTML = '';
          audioPreloaded = [];
          currentAyah = 1;
  
          // API'den sure verilerini al
          const urlArabic = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}`; // Arabic text
          const urlTranslation = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}/tr.diyanet`; // Diyanet translation
          const urlAudio = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}/ar.alafasy`; // Audio recitation by Alafasy
  
          Promise.all([
            fetch(urlArabic).then(response => response.json()),
            fetch(urlTranslation).then(response => response.json()),
            fetch(urlAudio).then(response => response.json())
          ]).then(data => {
            const [dataArabic, dataTranslation, dataAudio] = data;
            if (dataArabic.status === 'OK' && dataTranslation.status === 'OK' && dataAudio.status === 'OK') {
              const surahArabic = dataArabic.data;
              const surahTranslation = dataTranslation.data;
              const surahAudio = dataAudio.data.ayahs;
              totalAyahs = surahArabic.ayahs.length;
  
              // Ayetleri ve mealini göster
              surahArabic.ayahs.forEach((ayah, index) => {
                const arabicText = ayah.text;
                const translation = surahTranslation.ayahs[index].text;
                const audioUrl = surahAudio[index].audio;
  
                const ayahCard = document.createElement('div');
                ayahCard.classList.add('col-md-12', 'mb-4', 'ayah-card');
                ayahCard.id = `ayah-${ayah.numberInSurah}`;
  
                ayahCard.innerHTML = `
                  <div class="card card-arabic">
                    <div class="card-body">
                      <h5 class="card-title text-center">Ayet ${ayah.numberInSurah}</h5>
                      <p class="card-text card-text-arabic text-center">${arabicText}</p>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="card mt-2">
                    <div class="card-body">
                      <p class="card-text card-text-translation"><strong>Meali (DIB):</strong> ${translation}</p>
                    </div>
                  </div>
                `;
                surahContainer.appendChild(ayahCard);
              });
  
              preloadAudio(surahAudio);
            } else {
              alert('Sure verileri alınamadı.');
            }
          });
        }
  
        function highlightAyah(ayahNumber) {
          document.querySelectorAll('.ayah-card').forEach(card => card.classList.remove('highlight'));
          const currentCard = document.getElementById(`ayah-${ayahNumber}`);
          currentCard.classList.add('highlight');
          currentCard.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' });
        }
  
        function playAyah(ayahNumber) {
          const audioUrl = audioPreloaded[ayahNumber - 1].src;
          audioSource.src = audioUrl;
          audioPlayer.load();
          audioPlayer.play();
          highlightAyah(ayahNumber);
        }
  
        audioPlayer.addEventListener('ended', function() {
          if (currentAyah < totalAyahs) {
            currentAyah++;
            playAyah(currentAyah);
          }
        });
  
        function preloadAudio(surahAudio) {
          let loadedCount = 0;
          surahAudio.forEach((ayah, index) => {
            const audio = new Audio();
            audio.src = ayah.audio;
            audioPreloaded.push(audio);
            if (index === surahAudio.length - 1) {
              ayahLoading.style.display = 'none';
              playAyah(currentAyah);
            }
          });
        }
      });
    </script>
  </body>
  </html>
 • 04-07-2024, 13:58:26
  #5
  Ellerinize sağlık.

  bilimio adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Konu sahibine teşekkürler ufak bir değişiklik yaparak sadece Yasin suresi değil Hatim şeklinde paylaşıyorum. Ben çok beğendim sade ve güzel, ellerine sağlık @kozmikkreatif;
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kuran-ı Kerim Sureleri</title>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
      .card-arabic {
        background-color: #f9f9f9;
      }
      .card-text-arabic {
        font-size: 1.2em;
        direction: rtl;
      }
      .card-text-translation {
        font-size: 1em;
      }
      .highlight {
        background-color: #d4edda;
      }
      audio {
        width: 100%;
        margin-top: 10px;
      }
      #loading {
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        font-size: 24px;
        color: #333;
        z-index: 1000;
      }
      #ayah-loading {
        display: none;
        font-size: 18px;
        color: #333;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="loading">Sure Listesi Yükleniyor...</div>
    <div class="container mt-5" style="display:none;" id="surah-content">
      <h1 class="text-center mb-4">Kuran-ı Kerim</h1>
      <div class="form-group">
        <label for="surah-select">Sure Seçin:</label>
        <select class="form-control" id="surah-select">
          <option value="" selected disabled>Sure Seçin</option>
        </select>
      </div>
      <div id="ayah-loading">Ayetler ve Sesler Yükleniyor...</div>
      <div class="row" id="surah-container"></div>
      <audio id="audioPlayer" controls style="width: 100%; margin-top: 20px;">
        <source id="audioSource" src="" type="audio/mpeg">
        Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor.
      </audio>
    </div>
  
    <script>
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const surahSelect = document.getElementById('surah-select');
        const surahContainer = document.getElementById('surah-container');
        const audioPlayer = document.getElementById('audioPlayer');
        const audioSource = document.getElementById('audioSource');
        const surahContent = document.getElementById('surah-content');
        const loadingScreen = document.getElementById('loading');
        const ayahLoading = document.getElementById('ayah-loading');
        let audioPreloaded = [];
        let currentAyah = 1;
        let totalAyahs = 0;
  
        // Tüm surelerin listesini al
        fetch('http://api.alquran.cloud/v1/surah')
          .then(response => response.json())
          .then(data => {
            if (data.status === 'OK') {
              data.data.forEach(surah => {
                const option = document.createElement('option');
                option.value = surah.number;
                option.textContent = `${surah.number}. ${surah.englishName}`;
                surahSelect.appendChild(option);
              });
              loadingScreen.style.display = 'none';
              surahContent.style.display = 'block';
            }
          });
  
        // Sure seçimi değiştiğinde çalışacak fonksiyon
        surahSelect.addEventListener('change', function() {
          const surahNumber = surahSelect.value;
          if (surahNumber) {
            fetchSurahData(surahNumber);
          }
        });
  
        function fetchSurahData(surahNumber) {
          ayahLoading.style.display = 'block';
          surahContainer.innerHTML = '';
          audioPreloaded = [];
          currentAyah = 1;
  
          // API'den sure verilerini al
          const urlArabic = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}`; // Arabic text
          const urlTranslation = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}/tr.diyanet`; // Diyanet translation
          const urlAudio = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}/ar.alafasy`; // Audio recitation by Alafasy
  
          Promise.all([
            fetch(urlArabic).then(response => response.json()),
            fetch(urlTranslation).then(response => response.json()),
            fetch(urlAudio).then(response => response.json())
          ]).then(data => {
            const [dataArabic, dataTranslation, dataAudio] = data;
            if (dataArabic.status === 'OK' && dataTranslation.status === 'OK' && dataAudio.status === 'OK') {
              const surahArabic = dataArabic.data;
              const surahTranslation = dataTranslation.data;
              const surahAudio = dataAudio.data.ayahs;
              totalAyahs = surahArabic.ayahs.length;
  
              // Ayetleri ve mealini göster
              surahArabic.ayahs.forEach((ayah, index) => {
                const arabicText = ayah.text;
                const translation = surahTranslation.ayahs[index].text;
                const audioUrl = surahAudio[index].audio;
  
                const ayahCard = document.createElement('div');
                ayahCard.classList.add('col-md-12', 'mb-4', 'ayah-card');
                ayahCard.id = `ayah-${ayah.numberInSurah}`;
  
                ayahCard.innerHTML = `
                  <div class="card card-arabic">
                    <div class="card-body">
                      <h5 class="card-title text-center">Ayet ${ayah.numberInSurah}</h5>
                      <p class="card-text card-text-arabic text-center">${arabicText}</p>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="card mt-2">
                    <div class="card-body">
                      <p class="card-text card-text-translation"><strong>Meali (DIB):</strong> ${translation}</p>
                    </div>
                  </div>
                `;
                surahContainer.appendChild(ayahCard);
              });
  
              preloadAudio(surahAudio);
            } else {
              alert('Sure verileri alınamadı.');
            }
          });
        }
  
        function highlightAyah(ayahNumber) {
          document.querySelectorAll('.ayah-card').forEach(card => card.classList.remove('highlight'));
          const currentCard = document.getElementById(`ayah-${ayahNumber}`);
          currentCard.classList.add('highlight');
          currentCard.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' });
        }
  
        function playAyah(ayahNumber) {
          const audioUrl = audioPreloaded[ayahNumber - 1].src;
          audioSource.src = audioUrl;
          audioPlayer.load();
          audioPlayer.play();
          highlightAyah(ayahNumber);
        }
  
        audioPlayer.addEventListener('ended', function() {
          if (currentAyah < totalAyahs) {
            currentAyah++;
            playAyah(currentAyah);
          }
        });
  
        function preloadAudio(surahAudio) {
          let loadedCount = 0;
          surahAudio.forEach((ayah, index) => {
            const audio = new Audio();
            audio.src = ayah.audio;
            audioPreloaded.push(audio);
            if (index === surahAudio.length - 1) {
              ayahLoading.style.display = 'none';
              playAyah(currentAyah);
            }
          });
        }
      });
    </script>
  </body>
  </html>
 • 04-07-2024, 17:00:33
  #6
  bilimio adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Konu sahibine teşekkürler ufak bir değişiklik yaparak sadece Yasin suresi değil Hatim şeklinde paylaşıyorum. Ben çok beğendim sade ve güzel, ellerine sağlık @kozmikkreatif;
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="tr">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Kuran-ı Kerim Sureleri</title>
    <link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
      .card-arabic {
        background-color: #f9f9f9;
      }
      .card-text-arabic {
        font-size: 1.2em;
        direction: rtl;
      }
      .card-text-translation {
        font-size: 1em;
      }
      .highlight {
        background-color: #d4edda;
      }
      audio {
        width: 100%;
        margin-top: 10px;
      }
      #loading {
        position: fixed;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: rgba(255, 255, 255, 0.8);
        display: flex;
        justify-content: center;
        align-items: center;
        font-size: 24px;
        color: #333;
        z-index: 1000;
      }
      #ayah-loading {
        display: none;
        font-size: 18px;
        color: #333;
        text-align: center;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="loading">Sure Listesi Yükleniyor...</div>
    <div class="container mt-5" style="display:none;" id="surah-content">
      <h1 class="text-center mb-4">Kuran-ı Kerim</h1>
      <div class="form-group">
        <label for="surah-select">Sure Seçin:</label>
        <select class="form-control" id="surah-select">
          <option value="" selected disabled>Sure Seçin</option>
        </select>
      </div>
      <div id="ayah-loading">Ayetler ve Sesler Yükleniyor...</div>
      <div class="row" id="surah-container"></div>
      <audio id="audioPlayer" controls style="width: 100%; margin-top: 20px;">
        <source id="audioSource" src="" type="audio/mpeg">
        Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor.
      </audio>
    </div>
  
    <script>
      document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
        const surahSelect = document.getElementById('surah-select');
        const surahContainer = document.getElementById('surah-container');
        const audioPlayer = document.getElementById('audioPlayer');
        const audioSource = document.getElementById('audioSource');
        const surahContent = document.getElementById('surah-content');
        const loadingScreen = document.getElementById('loading');
        const ayahLoading = document.getElementById('ayah-loading');
        let audioPreloaded = [];
        let currentAyah = 1;
        let totalAyahs = 0;
  
        // Tüm surelerin listesini al
        fetch('http://api.alquran.cloud/v1/surah')
          .then(response => response.json())
          .then(data => {
            if (data.status === 'OK') {
              data.data.forEach(surah => {
                const option = document.createElement('option');
                option.value = surah.number;
                option.textContent = `${surah.number}. ${surah.englishName}`;
                surahSelect.appendChild(option);
              });
              loadingScreen.style.display = 'none';
              surahContent.style.display = 'block';
            }
          });
  
        // Sure seçimi değiştiğinde çalışacak fonksiyon
        surahSelect.addEventListener('change', function() {
          const surahNumber = surahSelect.value;
          if (surahNumber) {
            fetchSurahData(surahNumber);
          }
        });
  
        function fetchSurahData(surahNumber) {
          ayahLoading.style.display = 'block';
          surahContainer.innerHTML = '';
          audioPreloaded = [];
          currentAyah = 1;
  
          // API'den sure verilerini al
          const urlArabic = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}`; // Arabic text
          const urlTranslation = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}/tr.diyanet`; // Diyanet translation
          const urlAudio = `http://api.alquran.cloud/v1/surah/${surahNumber}/ar.alafasy`; // Audio recitation by Alafasy
  
          Promise.all([
            fetch(urlArabic).then(response => response.json()),
            fetch(urlTranslation).then(response => response.json()),
            fetch(urlAudio).then(response => response.json())
          ]).then(data => {
            const [dataArabic, dataTranslation, dataAudio] = data;
            if (dataArabic.status === 'OK' && dataTranslation.status === 'OK' && dataAudio.status === 'OK') {
              const surahArabic = dataArabic.data;
              const surahTranslation = dataTranslation.data;
              const surahAudio = dataAudio.data.ayahs;
              totalAyahs = surahArabic.ayahs.length;
  
              // Ayetleri ve mealini göster
              surahArabic.ayahs.forEach((ayah, index) => {
                const arabicText = ayah.text;
                const translation = surahTranslation.ayahs[index].text;
                const audioUrl = surahAudio[index].audio;
  
                const ayahCard = document.createElement('div');
                ayahCard.classList.add('col-md-12', 'mb-4', 'ayah-card');
                ayahCard.id = `ayah-${ayah.numberInSurah}`;
  
                ayahCard.innerHTML = `
                  <div class="card card-arabic">
                    <div class="card-body">
                      <h5 class="card-title text-center">Ayet ${ayah.numberInSurah}</h5>
                      <p class="card-text card-text-arabic text-center">${arabicText}</p>
                    </div>
                  </div>
                  <div class="card mt-2">
                    <div class="card-body">
                      <p class="card-text card-text-translation"><strong>Meali (DIB):</strong> ${translation}</p>
                    </div>
                  </div>
                `;
                surahContainer.appendChild(ayahCard);
              });
  
              preloadAudio(surahAudio);
            } else {
              alert('Sure verileri alınamadı.');
            }
          });
        }
  
        function highlightAyah(ayahNumber) {
          document.querySelectorAll('.ayah-card').forEach(card => card.classList.remove('highlight'));
          const currentCard = document.getElementById(`ayah-${ayahNumber}`);
          currentCard.classList.add('highlight');
          currentCard.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' });
        }
  
        function playAyah(ayahNumber) {
          const audioUrl = audioPreloaded[ayahNumber - 1].src;
          audioSource.src = audioUrl;
          audioPlayer.load();
          audioPlayer.play();
          highlightAyah(ayahNumber);
        }
  
        audioPlayer.addEventListener('ended', function() {
          if (currentAyah < totalAyahs) {
            currentAyah++;
            playAyah(currentAyah);
          }
        });
  
        function preloadAudio(surahAudio) {
          let loadedCount = 0;
          surahAudio.forEach((ayah, index) => {
            const audio = new Audio();
            audio.src = ayah.audio;
            audioPreloaded.push(audio);
            if (index === surahAudio.length - 1) {
              ayahLoading.style.display = 'none';
              playAyah(currentAyah);
            }
          });
        }
      });
    </script>
  </body>
  </html>
  Sure Listesi Yükleniyor...

  Bu sekil yaziyor ama bir turlu yuklenmiyor.. Sebebi ne olabilir?
 • 04-07-2024, 17:21:10
  #7
  tiscali adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Sure Listesi Yükleniyor...

  Bu sekil yaziyor ama bir turlu yuklenmiyor.. Sebebi ne olabilir?
  Nerede çalıştırmayı deniyorsunuz ?
 • 04-07-2024, 17:24:47
  #8
  kozmikkreatif adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Nerede çalıştırmayı deniyorsunuz ?
  CPanel 8.1 php ile..
 • 04-07-2024, 19:40:46
  #9
  tiscali adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  CPanel 8.1 php ile..
  Daha düşük bir versiyonda test eder misiniz. Normalde stabil çalışır tek dosya zaten.