{C} LinkedList yöntemi ile polinom toplama ve çarpma - R10.net