Elimde 3000ZA vardır epin şeklinde vereceğim.
Stok:2 Fiyat: 6TL Fiyat hakkında teklif verebilirsiniz.