• 31-03-2024, 01:44:16
  #1
  SEO & Wordpress
  Merhabalar,

  Sandık Kurulu Seçmen üyeliği bana çıktı bu konu ile ilgili pek bir bilgim yok daha önceden yapmış kişiler bilgi verebilir mi

  Ne kadar sürüyor

  Oyları saymak için kurula gitmemiz gerekiyor mu ya da orada bulunuyor muyuz

  Ücreti Nedir

  Hangi bankaya nasıl yatırılıyor

  Bu durumdan dolayı çıkabilecek ekstra durumlar nedir ?

  "PARTİ İLE GİTMİYORUM"
 • 31-03-2024, 01:45:32
  #2
  Sandık Kurulu
  Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS)
  Oyların Sayım – Döküm İşlemleri
  Oy verme işlemlerinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da
  belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi için ilçe seçim kurullarınca oluşturulur.
  Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel
  seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşur. Kurul üye sayısı üçten az olamaz.
  Yurt dışında ise bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde
  en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluşur.
  Seçmenin oyunu tam bir serbestlik ve gizlilik içinde kullanmasını, oyların sayım ve dökümü ile
  tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerini yürütür.
  Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi
  parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince
  imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.
  Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle
  mühürlenir ve imzalanır.
  Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla
  belirlenecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe
  seçim kurulu başkanına teslim edilir.
  İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile
  müşahitlerin huzurunda yapılır.
  1. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan
  seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.
  2. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.
  3. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu
  sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.
  4. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.
  5. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa
  geçirilir.
  6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi
  durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm
  cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.
  7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;
  a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,
  b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,
  c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde
  yerleştirmek ve korumak,
  üzere görevlendirir.
  Sayım ve döküm işlemi tamamlanan ve sandık kurulunca imzalanan sandık sonuç tutanağının onaylı bir
  sureti, seçim çevresinde herkesin görebileceği yere bir hafta süre ile asılır.
  “VERDİĞİNİZ OYLAR, YARINLARINIZI BELİRLER”
  Oyların Sayım–Döküm İşlemi Açık Olarak Yapılır
  Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy
  verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı
  seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.
  İlçe seçim kurullarınca Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) girişi yapılan sandık sonuç tutanağındaki
  partilerin aldığı oy sayıları ve taranarak elektronik ortama aktarılan imzalı sandık sonuç tutanakları,
  seçime katılan siyasi partilere web servis veya web ara yüzü ya da toplu veri aktarımı olarak eş zamanlı
  verilerek seçim sonuçları üzerinde siyasi partilerin denetimi sağlanır.
 • 31-03-2024, 01:46:48
  #3
  SEO & Wordpress
  gusion adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Sandık Kurulu
  Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS)
  Oyların Sayım – Döküm İşlemleri
  Oy verme işlemlerinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’da
  belirtilen usul ve esaslara göre yürütülmesi için ilçe seçim kurullarınca oluşturulur.
  Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genel
  seçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşur. Kurul üye sayısı üçten az olamaz.
  Yurt dışında ise bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelinde
  en çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluşur.
  Seçmenin oyunu tam bir serbestlik ve gizlilik içinde kullanmasını, oyların sayım ve dökümü ile
  tutanaklara geçirilmesi gibi tüm sandık başı iş ve işlemlerini yürütür.
  Sandık sonuç tutanağının birer sureti, o seçim çevresinde seçime katılan ve talep eden siyasi
  parti ve bağımsız adayların müşahitlerine, yeteri kadar hazırlanarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince
  imzalandıktan ve mühürlendikten sonra verilir.
  Sayıma ilişkin kâğıt ve belgeler seçim torbasına konulup torbanın ağzı bağlanarak kurul mührüyle
  mühürlenir ve imzalanır.
  Hazırlanan mühürlü torba ve sandık kurulu mührü, sandık kurulu başkanı ile ad çekme yoluyla
  belirlenecek en az iki üye tarafından hiçbir gecikmeye meydan verilmeksizin en kısa zamanda, ilçe
  seçim kurulu başkanına teslim edilir.
  İlçe seçim kurullarınca, sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi işlemleri siyasi parti temsilcileri ile
  müşahitlerin huzurunda yapılır.
  1. Sandığın açılmasını müteakip sandıktan çıkan oy zarfları ile sandık seçmen listesinde oy kullanan
  seçmenlerin imzaları veya parmak izleri sayılır.
  2. Çıkan oy zarfları açılmadan kontrol edilir. Geçersiz zarf varsa ayrılır; sayısı tutanağa yazılır.
  3. Zarf sayısı oy kullanan seçmenlerin sayısından fazla ise zarfların arasından gelişigüzel çekilen bu
  sayıda zarf yakılır. İmza ve zarfların birbirine eşitliği sağlanır.
  4. Zarf sayısı imza sayısından az ise doğrudan sayım - döküm işlemine geçilir.
  5. Kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar da sayılarak bağlanır, mühürlenir ve sandık kurulunca tutanağa
  geçirilir.
  6. Oyların sayım ve dökümü derhal başlar, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi
  durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işlemine başlamadan önce, sayım-döküm
  cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir.
  7. Sandık kurulu başkanı, sayım dökümün düzenini sağlamak bakımından;
  a) Bir üyeyi, sandıktaki zarfları kendisine vermek,
  b) İki üyeyi, okunan oy pusulalarını sayım ve döküm cetvellerine işlemek,
  c) Bir üyeyi, okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde
  yerleştirmek ve korumak,
  üzere görevlendirir.
  Sayım ve döküm işlemi tamamlanan ve sandık kurulunca imzalanan sandık sonuç tutanağının onaylı bir
  sureti, seçim çevresinde herkesin görebileceği yere bir hafta süre ile asılır.
  “VERDİĞİNİZ OYLAR, YARINLARINIZI BELİRLER”
  Oyların Sayım–Döküm İşlemi Açık Olarak Yapılır
  Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy
  verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı
  seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler.
  İlçe seçim kurullarınca Seçim Bilişim Sistemine (SEÇSİS) girişi yapılan sandık sonuç tutanağındaki
  partilerin aldığı oy sayıları ve taranarak elektronik ortama aktarılan imzalı sandık sonuç tutanakları,
  seçime katılan siyasi partilere web servis veya web ara yüzü ya da toplu veri aktarımı olarak eş zamanlı
  verilerek seçim sonuçları üzerinde siyasi partilerin denetimi sağlanır.
  ,


  hocam nerden aldınız bu bilgiyi site ise atabilir misiniz

  yapay zeka ise bi anlamı yok