Perfex crm için teklif PDF tasarımı yaptırılacak. - R10.net
 • 14-01-2021, 00:02:08
  #1
  Perfex crm için otomatik oluşturulan pdf dosyasında görsel olarak düzenleme işi yaptırılacaktır. https://perfexcrm.com/demo/admin/authentication Sitesinden giriş yaptıktan sonra, Teklif oluşturduktan sonra ki oluşturulan bir pdf var. Onu kendime göre düzenlemek istiyorum.

  <?php
  defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
  $dimensions = $pdf->getPageDimensions();
  $info_right_column = '';$info_left_column = '';
  $info_right_column .= '<span style="font-weight:bold;font-size:27px;">' . _l('invoice_pdf_heading') . '</span><br />';$info_right_column .= '<b style="color:#4e4e4e;"># ' . $invoice_number . '</b>';
  if (get_option('show_status_on_pdf_ei') == 1) { $info_right_column .= '<br /><span style="color:rgb(' . invoice_status_color_pdf($status) . ');text-transform:uppercase;">' . format_invoice_status($status, '', false) . '</span>';}
  if ($status != Invoices_model::STATUS_PAID && $status != Invoices_model::STATUS_CANCELLED && get_option('show_pay_link_to_invoice_pdf') == 1 && found_invoice_mode($payment_modes, $invoice->id, false)) { $info_right_column .= ' - <a style="color:#84c529;text-decoration:none;text-transform:uppercase;" href="' . site_url('invoice/' . $invoice->id . '/' . $invoice->hash) . '"><1b>' . _l('view_invoice_pdf_link_pay') . '</1b></a>';}
  // Add logo$info_left_column .= pdf_logo_url();
  // Write top left logo and right column info/textpdf_multi_row($info_left_column, $info_right_column, $pdf, ($dimensions['wk'] / 2) - $dimensions['lm']);
  $pdf->ln(10);
  $organization_info = '<div style="color:#424242;">';
  $organization_info .= format_organization_info();
  $organization_info .= '</div>';
  // Bill to$invoice_info = '<b>' . _l('invoice_bill_to') . '</b>';$invoice_info .= '<div style="color:#424242;">'; $invoice_info .= format_customer_info($invoice, 'invoice', 'billing');$invoice_info .= '</div>';
  // ship to toif ($invoice->include_shipping == 1 && $invoice->show_shipping_on_invoice == 1) { $invoice_info .= '<br /><b>' . _l('ship_to') . '</b>'; $invoice_info .= '<div style="color:#424242;">'; $invoice_info .= format_customer_info($invoice, 'invoice', 'shipping'); $invoice_info .= '</div>';}
  $invoice_info .= '<br />' . _l('invoice_data_date') . ' ' . _d($invoice->date) . '<br />';
  if (!empty($invoice->duedate)) { $invoice_info .= _l('invoice_data_duedate') . ' ' . _d($invoice->duedate) . '<br />';}
  if ($invoice->sale_agent != 0 && get_option('show_sale_agent_on_invoices') == 1) { $invoice_info .= _l('sale_agent_string') . ': ' . get_staff_full_name($invoice->sale_agent) . '<br />';}
  if ($invoice->project_id != 0 && get_option('show_project_on_invoice') == 1) { $invoice_info .= _l('project') . ': ' . get_project_name_by_id($invoice->project_id) . '<br />';}
  foreach ($pdf_custom_fields as $field) { $value = get_custom_field_value($invoice->id, $field['id'], 'invoice'); if ($value == '') { continue; } $invoice_info .= $field['name'] . ': ' . $value . '<br />';}
  $left_info = $swap == '1' ? $invoice_info : $organization_info;$right_info = $swap == '1' ? $organization_info : $invoice_info;
  pdf_multi_row($left_info, $right_info, $pdf, ($dimensions['wk'] / 2) - $dimensions['lm']);
  // The Table$pdf->Ln(hooks()->apply_filters('pdf_info_and_table_separator', 6));
  // The items table$items = get_items_table_data($invoice, 'invoice', 'pdf');
  $tblhtml = $items->table();
  $pdf->writeHTML($tblhtml, true, false, false, false, '');
  $pdf->Ln(8);
  $tbltotal = '';$tbltotal .= '<table cellpadding="6" style="font-size:' . ($font_size + 4) . 'px">';$tbltotal .= '<tr> <td align="right" width="85%"><strong>' . _l('invoice_subtotal') . '</strong></td> <td align="right" width="15%">' . app_format_money($invoice->subtotal, $invoice->currency_name) . '</td></tr>';
  if (is_sale_discount_applied($invoice)) { $tbltotal .= ' <tr> <td align="right" width="85%"><strong>' . _l('invoice_discount'); if (is_sale_discount($invoice, 'percent')) { $tbltotal .= '(' . app_format_number($invoice->discount_percent, true) . '%)'; } $tbltotal .= '</strong>'; $tbltotal .= '</td>'; $tbltotal .= '<td align="right" width="15%">-' . app_format_money($invoice->discount_total, $invoice->currency_name) . '</td> </tr>';}
  foreach ($items->taxes() as $tax) { $tbltotal .= '<tr> <td align="right" width="85%"><strong>' . $tax['taxname'] . ' (' . app_format_number($tax['taxrate']) . '%)' . '</strong></td> <td align="right" width="15%">' . app_format_money($tax['total_tax'], $invoice->currency_name) . '</td></tr>';}
  if ((int) $invoice->adjustment != 0) { $tbltotal .= '<tr> <td align="right" width="85%"><strong>' . _l('invoice_adjustment') . '</strong></td> <td align="right" width="15%">' . app_format_money($invoice->adjustment, $invoice->currency_name) . '</td></tr>';}
  $tbltotal .= '<tr style="background-color:#f0f0f0;"> <td align="right" width="85%"><strong>' . _l('invoice_total') . '</strong></td> <td align="right" width="15%">' . app_format_money($invoice->total, $invoice->currency_name) . '</td></tr>';
  if (count($invoice->payments) > 0 && get_option('show_total_paid_on_invoice') == 1) { $tbltotal .= ' <tr> <td align="right" width="85%"><strong>' . _l('invoice_total_paid') . '</strong></td> <td align="right" width="15%">-' . app_format_money(sum_from_table(db_prefix().'invoi cepaymentrecords', [ 'field' => 'amount', 'where' => [ 'invoiceid' => $invoice->id, ], ]), $invoice->currency_name) . '</td> </tr>';}
  if (get_option('show_credits_applied_on_invoice') == 1 && $credits_applied = total_credits_applied_to_invoice($invoice->id)) { $tbltotal .= ' <tr> <td align="right" width="85%"><strong>' . _l('applied_credits') . '</strong></td> <td align="right" width="15%">-' . app_format_money($credits_applied, $invoice->currency_name) . '</td> </tr>';}
  if (get_option('show_amount_due_on_invoice') == 1 && $invoice->status != Invoices_model::STATUS_CANCELLED) { $tbltotal .= '<tr style="background-color:#f0f0f0;"> <td align="right" width="85%"><strong>' . _l('invoice_amount_due') . '</strong></td> <td align="right" width="15%">' . app_format_money($invoice->total_left_to_pay, $invoice->currency_name) . '</td> </tr>';}
  $tbltotal .= '</table>';$pdf->writeHTML($tbltotal, true, false, false, false, '');
  if (get_option('total_to_words_enabled') == 1) { // Set the font bold $pdf->SetFont($font_name, 'B', $font_size); $pdf->writeHTMLCell('', '', '', '', _l('num_word') . ': ' . $CI->numberword->convert($invoice->total, $invoice->currency_name), 0, 1, false, true, 'C', true); // Set the font again to normal like the rest of the pdf $pdf->SetFont($font_name, '', $font_size); $pdf->Ln(4);}
  if (count($invoice->payments) > 0 && get_option('show_transactions_on_invoice_pdf') == 1) { $pdf->Ln(4); $border = 'border-bottom-color:#000000;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid; 1px solid black;'; $pdf->SetFont($font_name, 'B', $font_size); $pdf->Cell(0, 0, _l('invoice_received_payments'), 0, 1, 'L', 0, '', 0); $pdf->SetFont($font_name, '', $font_size); $pdf->Ln(4); $tblhtml = '<table width="100%" bgcolor="#fff" cellspacing="0" cellpadding="5" border="0"> <tr height="20" style="color:#000;border:1px solid #000;"> <th width="25%;" style="' . $border . '">' . _l('invoice_payments_table_number_heading') . '</th> <th width="25%;" style="' . $border . '">' . _l('invoice_payments_table_mode_heading') . '</th> <th width="25%;" style="' . $border . '">' . _l('invoice_payments_table_date_heading') . '</th> <th width="25%;" style="' . $border . '">' . _l('invoice_payments_table_amount_heading') . '</th> </tr>'; $tblhtml .= '<tbody>'; foreach ($invoice->payments as $payment) { $payment_name = $payment['name']; if (!empty($payment['paymentmethod'])) { $payment_name .= ' - ' . $payment['paymentmethod']; } $tblhtml .= ' <tr> <td>' . $payment['paymentid'] . '</td> <td>' . $payment_name . '</td> <td>' . _d($payment['date']) . '</td> <td>' . app_format_money($payment['amount'], $invoice->currency_name) . '</td> </tr> '; } $tblhtml .= '</tbody>'; $tblhtml .= '</table>'; $pdf->writeHTML($tblhtml, true, false, false, false, '');}
  if (found_invoice_mode($payment_modes, $invoice->id, true, true)) { $pdf->Ln(4); $pdf->SetFont($font_name, 'B', $font_size); $pdf->Cell(0, 0, _l('invoice_html_offline_payment'), 0, 1, 'L', 0, '', 0); $pdf->SetFont($font_name, '', $font_size);
  foreach ($payment_modes as $mode) { if (is_numeric($mode['id'])) { if (!is_payment_mode_allowed_for_invoice($mode['id'], $invoice->id)) { continue; } } if (isset($mode['show_on_pdf']) && $mode['show_on_pdf'] == 1) { $pdf->Ln(1); $pdf->Cell(0, 0, $mode['name'], 0, 1, 'L', 0, '', 0); $pdf->Ln(2); $pdf->writeHTMLCell('', '', '', '', $mode['description'], 0, 1, false, true, 'L', true); } }}
  if (!empty($invoice->clientnote)) { $pdf->Ln(4); $pdf->SetFont($font_name, 'B', $font_size); $pdf->Cell(0, 0, _l('invoice_note'), 0, 1, 'L', 0, '', 0); $pdf->SetFont($font_name, '', $font_size); $pdf->Ln(2); $pdf->writeHTMLCell('', '', '', '', $invoice->clientnote, 0, 1, false, true, 'L', true);}
  if (!empty($invoice->terms)) { $pdf->Ln(4); $pdf->SetFont($font_name, 'B', $font_size); $pdf->Cell(0, 0, _l('terms_and_conditions'), 0, 1, 'L', 0, '', 0); $pdf->SetFont($font_name, '', $font_size); $pdf->Ln(2); $pdf->writeHTMLCell('', '', '', '', $invoice->terms, 0, 1, false, true, 'L', true);}
 • 14-01-2021, 09:58:27
  #2
  Hocam sadece görse düzenleme işimi yoksa ekstraları da var mı pek anlayamadım . Pm ayrıntı verebilirseniz yardımcı olabilirim
Yukarı