Bir arkadaşıma lazım, yazdığını aynen iletiyorum;

"*Verilere SPSS'te bu işlemler uygulanacak. * aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, mod, medyan, kartiller, range (değişim aralığı), ort. mutlak sapma, varyans, standart sapma(standart deviation), değişkenlik (varyasyon) katsayısı, normal dağılım çarpık basık dağılımlar, asimetri ölçüleri (pearson çarpıklık ölçüsü ve bowley çarpıklık ölçüsü), skewness(çarpıklık), kurtosis, S.E. Mean, mean deviation (istediğimiz kadar işlem uygulayabiliriz). *Tablolar ve grafikler SPSS'ten ekran görüntüsü alınıp Word'e yapıştırılacak* Veriler ve sonuçlarla ilgili istatiksel yorum yapılacak. Gönderdiğim iki veri ayrı ayrı analiz edilecek karşılaştırma vs. olmayacak. Veriler excell tablolarında."