fontawesome 'fa fa-home' şeklindekileri tanıyor, 'fas fa (..)' tanımıyor - R10.net