Google Ads Ödemeleri için KDV ve Stopaj Durumu - R10.net
 • 10-05-2020, 14:13:59
  #1
  Herkese Merhaba,

  Google Ads Ödemeleri için KDV ve Stopaj Durumu forumda sıkça sorulan sorulardan biri ve genel olarak herkes işin detayını bilmediği için farklı yorumlar yapıyor. Ben bir muhasebeci değilim fakat yıllardır yüzlerce firmanın Google Ads hesaplarını yönetiyorum ve işimle ilgili kanun ve yönetmelikleri takip ediyorum. Bu konuda muhasebeci arkadaşlarında eklemek istedikleri olursa bana ulaşırsa konuya ekleme yapabilirim.

  Öncelikle ne amaçla olursa olsun (hit kazanma, ürün satışı, hizmet tanıtımı, blog vb. herhangi bir bireysel, ticari amaç için) Google'a reklam ödemesi yapan herkes vergi mükellefi olmasa dahi (Şahıs firması, Ltd. Şti., A.Ş. de dahil) ödediği bu tutarlar için Stopaj ve KDV ödemesi yapmak zorundadır. İlgili kanun ve yönetmelikler aşağıdadır. Ayrıca Google'a yapılan tüm ödemeler gider olarak gösterilmektedir.

  KDV durumu
  Google, Facebook, Instagram, Youtube vb. Türkiye'de vergi mükellefi olmayan firmalara reklam ödemesi yapıldığında, ödenen bu tutarlar üzerinden 2 no.lu KDV beyannamesi düzenlemesi ve ilgili KDV'nin ödemesi gerekmektedir. Bu konuda ilgili kanuna http://www.gib.gov.tr/node/87337 adresinden (C maddesinden) ulaşabilirsiniz.

  Stopaj durumu
  476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Google, Facebook, Instagram, Youtube vb. firmalara yapılan reklam ödemelerinden %15 stopaj ödeme zorunluluğu vardır. Bu konuda detaylı bilgi için https://www.gib.gov.tr/.../476_vuk_ck_abn.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Google fatura kesiyor mu?
  Google reklam ödemelerini Google İrlanda şirketi üzerinden alıyor burada herhangi bir şirketi aracılığı ile ödeme almadığı için Türkiye'de fatura kesmemekte ve Türkiye'ye bu konuda vergi vermemektedir. Bu arada Google'ın İstanbul'da "Google Türkiye Pazarlama" adında bir şirketi var fakat bu şirket Türkiye'de Pazarlama faaliyetleri için kurulmuştur ve reklam ödemelerine karışmamaktadır.

  Google fatura kesmiyorsa nasıl gider göstereceğim?
  Google'a yaptığınız ödemeler Google Ads panelinde Faturalandırma >Faturalandırma belgeleri bölümünden indireceğiniz belgelerle başvuru yapıyorsunuz (Bu işlemleri muhasebeciniz yapıyor) Bu bölümde ki ekstreler işe yaramıyor diyenlere şu bilgileri okumasını tavsiye ediyorum.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV - ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1073186
  Tarih: 29.11.2018

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin, "I/C-2.1.1.1.Beyan" başlıklı bölümünde, tevkifatın genel bütçeli idareler hariç tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edileceği, "I/C.2.1.1.2. İndirim" başlıklı bölümünde de; tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği, indirimin dayanağının da 2 No.lu KDV beyannamesi olacağı açıklanmıştır.

  Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait KDV'yi indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin KDV'nin fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, Şirketinizin, Google üzerinden reklam hizmeti satın alma işleminde, söz konusu hizmetten Türkiye'de faydalanılmış olması ve Google firmasının yurt içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması kaydıyla, söz konusu işlemden doğan KDV'nin, Şirketiniz tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, alınan reklam hizmetine ilişkin ödenen bedel karşılığında Google firması tarafından fatura düzenlenmeyerek fatura hareketlerinin özeti gösterilen "ekstre" verildiği anlaşıldığından, söz konusu belgenin, Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge kapsamında değerlendirilmesi şartıyla vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Özetlersek; Google'a yaptığınız ödemelere dair Google ADS faturalandırma bölümünden alacağınız çıktı ile KDV2 beyannamesi verebilir ve ödenen tutarları GİDER olarak gösterebilirsiniz. Fatura değildir yazmasının bir önemi yoktur.

  Diğer bilgi amaçlı konularım:
 • 10-05-2020, 14:18:38
  #2
  PlutoMedya adlı üyeden alıntı
  Herkese Merhaba,

  Google Ads Ödemeleri için KDV ve Stopaj Durumu forumda sıkça sorulan sorulardan biri ve genel olarak herkes işin detayını bilmediği için farklı yorumlar yapıyor. Ben bir muhasebeci değilim fakat yıllardır yüzlerce firmanın Google Ads hesaplarını yönetiyorum ve işimle ilgili kanun ve yönetmelikleri takip ediyorum. Bu konuda muhasebeci arkadaşlarında eklemek istedikleri olursa bana ulaşırsa konuya ekleme yapabilirim.

  Öncelikle ne amaçla olursa olsun (hit kazanma, ürün satışı, hizmet tanıtımı, blog vb. herhangi bir bireysel, ticari amaç için) Google'a reklam ödemesi yapan herkes vergi mükellefi olmasa dahi (Şahıs firması, Ltd. Şti., A.Ş. de dahil) ödediği bu tutarlar için Stopaj ve KDV ödemesi yapmak zorundadır. İlgili kanun ve yönetmelikler aşağıdadır. Ayrıca Google'a yapılan tüm ödemeler gider olarak gösterilmektedir.

  KDV durumu
  Google, Facebook, Instagram, Youtube vb. Türkiye'de vergi mükellefi olmayan firmalara reklam ödemesi yapıldığında, ödenen bu tutarlar üzerinden 2 no.lu KDV beyannamesi düzenlemesi ve ilgili KDV'nin ödemesi gerekmektedir. Bu konuda ilgili kanuna http://www.gib.gov.tr/node/87337 adresinden (C maddesinden) ulaşabilirsiniz.

  Stopaj durumu
  476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Google, Facebook, Instagram, Youtube vb. firmalara yapılan reklam ödemelerinden %15 stopaj ödeme zorunluluğu vardır. Bu konuda detaylı bilgi için https://www.gib.gov.tr/.../476_vuk_ck_abn.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Google fatura kesiyor mu?
  Google reklam ödemelerini Google İrlanda şirketi üzerinden alıyor burada herhangi bir şirketi aracılığı ile ödeme almadığı için Türkiye'de fatura kesmemekte ve Türkiye'ye bu konuda vergi vermemektedir. Bu arada Google'ın İstanbul'da "Google Türkiye Pazarlama" adında bir şirketi var fakat bu şirket Türkiye'de Pazarlama faaliyetleri için kurulmuştur ve reklam ödemelerine karışmamaktadır.

  Google fatura kesmiyorsa nasıl gider göstereceğim?
  Google'a yaptığınız ödemeler Google Ads panelinde Faturalandırma >Faturalandırma belgeleri bölümünden indireceğiniz belgelerle başvuru yapıyorsunuz (Bu işlemleri muhasebeciniz yapıyor) Bu bölümde ki ekstreler işe yaramıyor diyenlere şu bilgileri okumasını tavsiye ediyorum.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV - ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1073186
  Tarih: 29.11.2018

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin, "I/C-2.1.1.1.Beyan" başlıklı bölümünde, tevkifatın genel bütçeli idareler hariç tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edileceği, "I/C.2.1.1.2. İndirim" başlıklı bölümünde de; tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği, indirimin dayanağının da 2 No.lu KDV beyannamesi olacağı açıklanmıştır.

  Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait KDV'yi indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin KDV'nin fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, Şirketinizin, Google üzerinden reklam hizmeti satın alma işleminde, söz konusu hizmetten Türkiye'de faydalanılmış olması ve Google firmasının yurt içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması kaydıyla, söz konusu işlemden doğan KDV'nin, Şirketiniz tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, alınan reklam hizmetine ilişkin ödenen bedel karşılığında Google firması tarafından fatura düzenlenmeyerek fatura hareketlerinin özeti gösterilen "ekstre" verildiği anlaşıldığından, söz konusu belgenin, Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge kapsamında değerlendirilmesi şartıyla vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Özetlersek; Google'a yaptığınız ödemelere dair Google ADS faturalandırma bölümünden alacağınız çıktı ile KDV2 beyannamesi verebilir ve ödenen tutarları GİDER olarak gösterebilirsiniz. Fatura değildir yazmasının bir önemi yoktur.

  1000 liralık reklam verdiğimizde 180 TL KDV2 oluşmakta bunu devlete ödüyoruz değil mi?
  HİT GARANTİLİ Yüksek Kaliteli Hazır Makalelerimi Satın Almak İçin Tıklayın...
 • 10-05-2020, 14:21:52
  #3
  Ben youtubeden para kazandım diyelim, ama kanallarımın hepsi yabancıydı, tıklamalar izlenmeler vs hep yurtdışından geldi BUNADA MI KDV ÖDEYECEM??
 • 10-05-2020, 14:24:43
  #4
  wm_xfreex adlı üyeden alıntı
  1000 liralık reklam verdiğimizde 180 TL KDV2 oluşmakta bunu devlete ödüyoruz değil mi?
  %15'de stopajı olacak.  masterthone adlı üyeden alıntı
  Ben youtubeden para kazandım diyelim, ama kanallarımın hepsi yabancıydı, tıklamalar izlenmeler vs hep yurtdışından geldi BUNADA MI KDV ÖDEYECEM??
  Bu bahsettiğim konu Google'a yapılan reklam ödemeleri içindir. Sizin kazandığınız reklam gelirleri farklı bir konu. Gelir elde eden herkes nereden gelir elde ederse etsin vergisini vermek zorundadır. Bu konuda bir muhasebeci ile görüşürseniz detayları iletecektir.
 • 10-05-2020, 14:31:40
  #5
  PlutoMedya adlı üyeden alıntı
  %15'de stopajı olacak.

  Bu bahsettiğim konu Google'a yapılan reklam ödemeleri içindir. Sizin kazandığınız reklam gelirleri farklı bir konu. Gelir elde eden herkes nereden gelir elde ederse etsin vergisini vermek zorundadır. Bu konuda bir muhasebeci ile görüşürseniz detayları iletecektir.
  Kısacası 1000 liralık reklamın reklamverene toplam maliyeti yaklaşık 1330 TL'dir diyebilir miyiz?

  Vergiler cenneti canım ülkem
  HİT GARANTİLİ Yüksek Kaliteli Hazır Makalelerimi Satın Almak İçin Tıklayın...
 • 10-05-2020, 14:38:47
  #6
  wm_xfreex adlı üyeden alıntı
  Kısacası 1000 liralık reklamın reklamverene toplam maliyeti yaklaşık 1330 TL'dir diyebilir miyiz?

  Vergiler cenneti canım ülkem
  Ödediğiniz Stopajı, sonrasında gelir vergisinden düşüyorsunuz. Ödediğiniz KDV'yi de firmalara keseceğiniz faturalardan mahsup ediyorsunuz. Dolayısıyla bu çerçeveden bakarsanız maliyet bulunmuyor...
 • 11-05-2020, 22:54:59
  #7
  PlutoMedya adlı üyeden alıntı
  Herkese Merhaba,

  Google Ads Ödemeleri için KDV ve Stopaj Durumu forumda sıkça sorulan sorulardan biri ve genel olarak herkes işin detayını bilmediği için farklı yorumlar yapıyor. Ben bir muhasebeci değilim fakat yıllardır yüzlerce firmanın Google Ads hesaplarını yönetiyorum ve işimle ilgili kanun ve yönetmelikleri takip ediyorum. Bu konuda muhasebeci arkadaşlarında eklemek istedikleri olursa bana ulaşırsa konuya ekleme yapabilirim.

  Öncelikle ne amaçla olursa olsun (hit kazanma, ürün satışı, hizmet tanıtımı, blog vb. herhangi bir bireysel, ticari amaç için) Google'a reklam ödemesi yapan herkes vergi mükellefi olmasa dahi (Şahıs firması, Ltd. Şti., A.Ş. de dahil) ödediği bu tutarlar için Stopaj ve KDV ödemesi yapmak zorundadır. İlgili kanun ve yönetmelikler aşağıdadır. Ayrıca Google'a yapılan tüm ödemeler gider olarak gösterilmektedir.

  KDV durumu
  Google, Facebook, Instagram, Youtube vb. Türkiye'de vergi mükellefi olmayan firmalara reklam ödemesi yapıldığında, ödenen bu tutarlar üzerinden 2 no.lu KDV beyannamesi düzenlemesi ve ilgili KDV'nin ödemesi gerekmektedir. Bu konuda ilgili kanuna http://www.gib.gov.tr/node/87337 adresinden (C maddesinden) ulaşabilirsiniz.

  Stopaj durumu
  476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Google, Facebook, Instagram, Youtube vb. firmalara yapılan reklam ödemelerinden %15 stopaj ödeme zorunluluğu vardır. Bu konuda detaylı bilgi için https://www.gib.gov.tr/.../476_vuk_ck_abn.pdf adresini ziyaret edebilirsiniz.

  Google fatura kesiyor mu?
  Google reklam ödemelerini Google İrlanda şirketi üzerinden alıyor burada herhangi bir şirketi aracılığı ile ödeme almadığı için Türkiye'de fatura kesmemekte ve Türkiye'ye bu konuda vergi vermemektedir. Bu arada Google'ın İstanbul'da "Google Türkiye Pazarlama" adında bir şirketi var fakat bu şirket Türkiye'de Pazarlama faaliyetleri için kurulmuştur ve reklam ödemelerine karışmamaktadır.

  Google fatura kesmiyorsa nasıl gider göstereceğim?
  Google'a yaptığınız ödemeler Google Ads panelinde Faturalandırma >Faturalandırma belgeleri bölümünden indireceğiniz belgelerle başvuru yapıyorsunuz (Bu işlemleri muhasebeciniz yapıyor) Bu bölümde ki ekstreler işe yaramıyor diyenlere şu bilgileri okumasını tavsiye ediyorum.

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Gelir Kanunları KDV - ÖTV Grup Müdürlüğü

  Sayı : 39044742-130[Özelge]-E.1073186
  Tarih: 29.11.2018

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin, "I/C-2.1.1.1.Beyan" başlıklı bölümünde, tevkifatın genel bütçeli idareler hariç tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edileceği, "I/C.2.1.1.2. İndirim" başlıklı bölümünde de; tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği, indirimin dayanağının da 2 No.lu KDV beyannamesi olacağı açıklanmıştır.

  Yukarıdaki hüküm ve açıklamalara göre, KDV mükelleflerinin kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ait KDV'yi indirim konusu yapabilmesi için, öncelikle bu işlemlere ilişkin KDV'nin fatura ve benzeri belgelerle tevsik edilmesi ve bu belgelerin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

  Buna göre, Şirketinizin, Google üzerinden reklam hizmeti satın alma işleminde, söz konusu hizmetten Türkiye'de faydalanılmış olması ve Google firmasının yurt içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması kaydıyla, söz konusu işlemden doğan KDV'nin, Şirketiniz tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

  Öte yandan, alınan reklam hizmetine ilişkin ödenen bedel karşılığında Google firması tarafından fatura düzenlenmeyerek fatura hareketlerinin özeti gösterilen "ekstre" verildiği anlaşıldığından, söz konusu belgenin, Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura veya fatura yerine geçen belge kapsamında değerlendirilmesi şartıyla vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Özetlersek; Google'a yaptığınız ödemelere dair Google ADS faturalandırma bölümünden alacağınız çıktı ile KDV2 beyannamesi verebilir ve ödenen tutarları GİDER olarak gösterebilirsiniz. Fatura değildir yazmasının bir önemi yoktur.
  Merhaba, yanlış yazdınız sanıyorum. Facebook Türkiye'de vergi mükellefi, bu yüzden, 100 tl lik faturalandığınızda facebook %18 kdv ekleyerek 118 tl olarak fatura ediyor bize.
 • 12-05-2020, 09:45:30
  #8
  OnurTürk adlı üyeden alıntı
  Merhaba, yanlış yazdınız sanıyorum. Facebook Türkiye'de vergi mükellefi, bu yüzden, 100 tl lik faturalandığınızda facebook %18 kdv ekleyerek 118 tl olarak fatura ediyor bize.
  Facebook Türkiye'de hala vergi mükellefi olarak bulunmuyor. Evet %18 KDV alıyor fakat orada farklı bir düzenleme var vergi numarasını Facebook'a girenler KDV ödemiyor onun yerine KDV2 ile kendisi beyan ediyor.

  Facebook'a KDV ödemesi yapılmış dahi olsa Türkiye’de vergi mükellefi olanlar KDV 2 beyanı verilmelidir. MuhasebeTr sitesinde ki yazıyı okuyabilirsiniz. https://www.muhasebedr.com/facebook-...kdv-karmasasi-

  Sonuç olarak KDV her halükarda ödeniyor. Aynı şekilde Stopaj'da... Bu konuyla ilgili farklı bir bilginiz varsa yönetmelik, düzenleme vb kaynağı ile iletirseniz hepimiz faydalanırız.
 • 02-06-2020, 22:07:07
  #9
  Google reklam verenler ve konuyu tam anlamayanlar için faydalı bir konu.

  Ek olarak şu yazıyı okumakta fayda var;
  https://medium.com/mali-m%C3%BC%C5%9...z-b26690cc7e9c