Tüm hesaplar anlaşma sağlanarak "Rzckmk" arkadaşa satılmıştır.