Satış: Satılık 2 adet siyasi hesap (80 ve 86 k) - R10.net