Görsel nesnelerin tasarlanmasında ki asıl amaç, tasarım ile insanlara belli bir mesajı iletmektir. Bu doğrultuda tasarımın ilgi çekmesi önemlidir. İyi bir tasarım yapmak ise tasarımda kullanılacak görsel öğeleri uygun bir şekilde kullanmaya bağlıdır. Bu konu ile ilgili olarak son yıllarda dört temel kavram üzerinde durulmaktadır. Bunlar;

1. Görsel Hiyerarşi:Vurgulanmak istenen esas içeriğe göre unsurların yerleştirilmesidir. Tasarımda bu hiyerarşi önemli olan unsura göre şekillenir. Örneğin; bazı tasarımlarda verilmek istenen mesaj yazı ile verilirken bazılarında resimler ön plana çıkar. Bazılarında ise beyaz boşluğa geniş bir alan verilir.

2. Bütünlük:Unsurlar bir bütündür ve ancak bu bütünlük sağlanırsa esas mesaj verilmiş olur. Bir tasarımda esas vurgulanmak istenen mesaj üzerine örgüleme yapılır. Temayı bozacak başka bir görsel nesne ya da metin bütünlüğü bozar.

3. Dengeikkati toparlamanın ve mesaja odaklamanın bir diğer yolu ise dengedir. Denge tasarımı monotonluktan kurtarır. Akıcı bir görünüm almasını sağlar.

4. Renk Uyumu:Bir yayın için önemli unsurlardan birisi de renk uyumudur. Renkler seçilirken gözü yoracak renkler seçilmemeli, fazla renk ve renk tonları kullanılmamalıdır. Okuma ağırlıklı bir yayın için en güzel arka plan rengi beyaz renktir. Ayrıca renk kullanılan yayınlarda koyu zemin üzerinde açık renkler, açık zemin üzerinde ise koyu renkler kullanılmalıdır.Adobe Indesign ile bir tasarım yaparken, nesneleri sayfada düzgün yerleştirmek için oldukça geniş yerleşim seçenekleri mevcuttur. Cetvel (Ruler), Rehber (Guide) ve Izgara (Grid) bu yardımcı seçeneklerdendir.

alıntı:http://www.grafikerevi.com/indesign/...ci-secenekler/