Yöresel ürün satışı konulu logo isteği https://www.r10.net/tasarim-kutuphanesi/1851154-yoresel-urun-satisi-konulu-logo-istegi.html#post1073418600