elinde hazır tanıtım yazısı olan internet sağlayıcı firmalar için