Glycon osweld teması mevcuttur, perfect hali ile takas yapabiliriz.