Sistemde store key ile terminal prov user password dediği şeyi anlayamadım
içinden birisi PROVAUT'un şifresi ise diğeri nerenin şifresi bu aşamadı kaldım