edu mail ile açılmış azure batch işlemci seçimi hk - R10.net