Search Console : Sayfa işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı - R10.net
 • 17-10-2020, 11:19:42
  #1
  YENİ SATIN ALDIĞIM DOMAİN ŞÖYLE HATA ALIYORUM : Sayfa işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı
  r10 dışı iletişim https://t.me/kral_72
 • 17-10-2020, 11:21:45
  #2
  Genel bir sorun hocam, az önce bir sitemde benimde aynı hatayı verdi...
 • 17-10-2020, 11:22:22
  #3
  teşekkür ederim bilgilendirmen için benden kaynaklı sanıyordum
  r10 dışı iletişim https://t.me/kral_72
 • 17-10-2020, 11:31:21
  #5
  geçici olarak o secenek halen mevcut dizine ekleyemiyorum
  r10 dışı iletişim https://t.me/kral_72
 • 17-10-2020, 13:01:33
  #6
  Search Console link eklemelerde bir süredir genel problem veriyor. Bunu da duyurdu ve düzeltmeler devam ediyor.

  BURADA açıklamalar hakkında bilgi bulabilirsiniz.

  EDİT: Burada linki r1o tarafından değiştirildiği için sanırım açıklama bilgilerine ulaşılamıyor.
 • 17-10-2020, 20:22:19
  #7
  oxopage adlı üyeden alıntı
  Search Console link eklemelerde bir süredir genel problem veriyor. Bunu da duyurdu ve düzeltmeler devam ediyor.

  BURADA açıklamalar hakkında bilgi bulabilirsiniz.

  EDİT: Burada linki r1o tarafından değiştirildiği için sanırım açıklama bilgilerine ulaşılamıyor.


  Açıklama: Search Liaison


  We are currently working to resolve two separate indexing issues that have impacted some URLs. One is with mobile-indexing. The other is with canonicalization, how we detect and handle duplicate content. In either case, pages might not be indexed....
  Şu anda, bazı URL'leri etkileyen iki ayrı dizine ekleme sorununu çözmek için çalışıyoruz. Biri mobil indekslemedir. Diğeri ise, yinelenen içeriği nasıl saptayıp ele aldığımız standartlaştırmadır. Her iki durumda da sayfalar dizine eklenmeyebilir...

  If a previously indexed page has gone, it might be the mobile-indexing issue, where we’re failing to select any page at all to index. If the canonical issue is involved, URL Inspector may show the URL as a duplicate & the Google-selected canonical will be different from it….
  Önceden dizine eklenmiş bir sayfa gitmişse, dizine eklemek için herhangi bir sayfa seçemediğimiz mobil dizin oluşturma sorunu olabilir. Kanonik sorun söz konusuysa, URL Denetçisi URL'yi kopya olarak gösterebilir ve Google tarafından seçilen standart URL ondan farklı olacaktır….

  There’s no action to take with these issues on the part of site owners. We apologize for the issues here and are working rapidly to resolve them. We’ll update this thread as each is corrected.
  Site sahipleri tarafından bu sorunlarla ilgili yapılacak herhangi bir işlem yoktur. Buradaki sorunlar için özür dileriz ve bunları çözmek için hızla çalışıyoruz. Her biri düzeltildikçe bu ileti dizisini güncelleyeceğiz.

  Update: it may take days to fully resolve both these issues completely, but we have restored many URLs already and are working quickly to process more. In particular….
  Güncelleme: Her iki sorunu da tamamen çözmek günler sürebilir, ancak birçok URL'yi şimdiden geri yükledik ve daha fazlasını işlemek için hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle….

  The issue with canonicals impacted roughly about 0.02% of our index, beginning around Sept. 20 until late yesterday around 4:30pm PT. We’ve since restored about 10% of those URLs and keep reprocessing more.
  Kanoniklerle ilgili sorun, endeksimizin yaklaşık% 0,02'sini etkiledi ve 20 Eylül'den dün saat 16: 30'a kadar PT. O zamandan beri bu URL'lerin yaklaşık% 10'unu geri yükledik ve daha fazlasını yeniden işlemeye devam ediyoruz.

  The mobile-indexing issue impacted roughly about 0.2% of our index, beginning in early September but really spiking from around the middle of this week through late yesterday. We’ve since restored about 1/4 of those URLs & keep reprocessing more.
  Mobil endeksleme sorunu, Eylül başında başlayarak endeksimizin yaklaşık% 0,2'sini etkiledi, ancak bu haftanın ortasından dün geç saatlere kadar gerçekten yükseldi. O zamandan beri bu URL'lerin yaklaşık 1 / 4'ünü geri yükledik ve daha fazlasını yeniden işlemeye devam ettik.

  Update: we’ve now restored about 25% of the URLs impacted by the canonical issue and about 50% of those impacted by the mobile-indexing issue. We continue to keep reprocessing more.
  Güncelleme: Artık standart sorundan etkilenen URL'lerin yaklaşık% 25'ini ve mobil dizine ekleme sorunundan etkilenenlerin yaklaşık% 50'sini geri yükledik. Daha fazla yeniden işlemeye devam ediyoruz.

  ÖS 7:24 · 9 Eki 2020
  Update: the mobile indexing was effectively resolved yesterday, with about 99% of the URLs restored. Work on the canonical issue continues, with about 55% of impacted URLs restored.
  Güncelleme: Mobil dizine ekleme dün etkili bir şekilde çözüldü ve URL'lerin yaklaşık% 99'u geri yüklendi. Kanonik sorun üzerindeki çalışmalar devam ediyor ve etkilenen URL'lerin yaklaşık% 55'i geri yüklendi.

  11 Eki 2020
  We're aware of issues displaying sports scores for some US-based events. Some scores may be delayed or not available. We're working quickly to resolve this.
  ABD'deki bazı etkinlikler için spor skorlarını görüntüleyen sorunların farkındayız. Bazı puanlar gecikebilir veya mevcut olmayabilir. Bu sorunu çözmek için hızla çalışıyoruz.

  12 Eki 2020
  Update: due to some issues stemming from one of our third-party providers for sporting information, we still have delays displaying scores for some US events. However, we have restored much support for these games and will continue to work to improve further.
  Güncelleme: Sporla ilgili bilgiler için üçüncü taraf sağlayıcılarımızdan birinden kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle, bazı ABD etkinliklerinin puanlarını göstermede hala gecikmeler yaşıyoruz. Ancak, bu oyunlar için çok fazla desteği geri kazandık ve daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.