DVD-ROM yerine takılan HDD - SSD Bilgisayar Görmüyor. - R10.net