Türkçe hariç paket satış sitelerinizi alabilirim. Site adresi ve talep ettiğiniz ücreti var ise kazancı pm atınız.
Kazançsız atıl duran siteler tercih edilir.