• 27-03-2024, 15:54:39
  #1
  arkadaşlar dün ticico scripti aldım excel ile toplu ürün eklerken ;

  toplu ürün ekle dediğimde her ürüne şu şekilde c_id tanımlanıyor import sırasında

  ben excel ile attığım her ürüne kendisi id tanımlıyor [64] ilk ürün [64] [64] ikinci ürün [64][64][64] üçüncü ürün bu binlerce olunca patlıyor

  bu durumda şuna neden oluyor
  nasıl çözebiliriz yardımcı olabilen var mı ?
 • 27-03-2024, 15:58:32
  #2
  Merhabalar. UserModel.php gibi bir dosya olması, bu dosyada import işlevleri olması gerekli. Kodları görmeden bir şey diyemeyiz. Ancak genellikle Modal dosyasından ayarlama yapılır. Tavsiyem yazılım sahibine ulaşın.
 • 27-03-2024, 16:00:05
  #3
  gorev adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Merhabalar. UserModel.php gibi bir dosya olması, bu dosyada import işlevleri olması gerekli. Kodları görmeden bir şey diyemeyiz. Ancak genellikle Modal dosyasından ayarlama yapılır. Tavsiyem yazılım sahibine ulaşın.

  import_export.php diye bir dosya var kodları şu şekilde

  <?php if(!defined('ADMIN_INCLUDED')) { exit; } ?>
  <div class="container-fluid">
  
  
  <div class="row">
  <div class="col-12">
  <div class="page-title-box d-sm-flex align-items-center justify-content-between">
    <a href="<?php echo ADMIN_URL; ?>/index.php?page=products" class="menu_link"><h4 class="mb-sm-0 font-size-18"><?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT_EXPORT; ?></h4></a>
  
    <div class="page-title-right">
      <ol class="breadcrumb m-0">
        <li class="breadcrumb-item"><a href="<?php echo ADMIN_URL; ?>"><?php echo LGA_HOME; ?></a></li>
        <li class="breadcrumb-item active"><?php echo LGA_EXPORT; ?></li>
      </ol>
    </div>
  
  </div>
  </div>
  </div>
  
  <div class="row">
  <div class="col-12">
  
  
  
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">Excel - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_EXPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='excel_export')
    {
      
      if(DEMO)
      {
  
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $list = array();
        $products = $db->table('products')->order('id','asc')->get();
        $list[0]['Stock Code'] = 'Stock';
        $list[0]['Bar Code'] = 'Bar Code';
        $list[0]['Stock'] = 'Stock';
        $list[0]['Brand'] = 'Brand';
        $list[0]['Product Title'] = 'Product Title';
        $list[0]['Product Image'] = 'Product Image';
        $list[0]['Undiscounted Price'] = 'Undiscounted Price';
        $list[0]['Sale Price'] = 'Sale Price';
        $list[0]['Categories'] = 'Categories';
        $n=1;
        foreach($products['data'] as $product)
        {
          $list[$n]['Stock Code'] = $product['stock_code'];
          $list[$n]['Bar Code'] = $product['barcode'];
          $list[$n]['Stock'] = $product['stock'];
          if($product['b_id']==0)
          {
            $list[$n]['Brand'] = '';
          }
          else
          {
            $list[$n]['Brand'] = $db->table('brands')->where('id','=',$product['b_id'])->get_var('title');
          }
          $list[$n]['Product Title'] = $product['title'];
          $list[$n]['Product Image'] = m_image_url($product['image']);
          $list[$n]['Undiscounted Price'] = m_currency($product['undiscounted_price']);
          $list[$n]['Sale Price'] = m_currency($product['sale_price']);
          $list[$n]['Categories'] = m_category_extract($product['c_id'],'text');
          $n++;
        }
         $xlsx = SimpleXLSXGen::fromArray( $list);
         $file = ''.time().'-EXPORT.xlsx';
         $xlsx->saveAs(''.UPLOAD_DIR.'/export/'.$file.'');
         echo '<a href="'.SITE_DOMAIN.'/uploads/export/'.$file.'" class="btn btn-success btn-sm" download>'.LGA_TRANSACTION_SUCCESS.' - Download</a><br><br>';
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="excel_export">
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_EXPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
  
  
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">XML - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_EXPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='xml_export')
    {
      
      if(DEMO)
      {
  
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $list = array();
        $products = $db->table('products')->order('id','asc')->get();
        $n=1;
        foreach($products['data'] as $product)
        {
          $list[$n]['Stock_Code'] = $product['stock_code'];
          $list[$n]['Bar_Code'] = $product['barcode'];
          $list[$n]['Stock'] = $product['stock'];
          if($product['b_id']==0)
          {
            $list[$n]['Brand'] = '';
          }
          else
          {
            $list[$n]['Brand'] = str_replace('&','&amp;',$db->table('brands')->where('id','=',$product['b_id'])->get_var('title'));
          }
          $list[$n]['Product_Title'] = str_replace('&','&amp;',$product['title']);
          $list[$n]['Product_Image'] = m_image_url($product['image']);
          $list[$n]['Product_Description'] = '<![CDATA['.$product['content'].']]>';
          $list[$n]['Undiscounted_Price'] = m_currency($product['undiscounted_price']);
          $list[$n]['Sale_Price'] = m_currency($product['sale_price']);
          $list[$n]['Categories'] = str_replace('&','&amp;',m_category_extract($product['c_id'],'text'));
          $n++;
        }
        $xml="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<Products>\n";
         foreach($list as $keyv => $valv)
         {
           $xml.= "<Product>\n";
           foreach($valv as $key => $val)
           {
             $xml.="<".$key.">".$val."</".$key.">\n";
             
           }
           $xml.= "</Product>\n";
         }
         $xml.= '</Products>';
         $file = ''.time().'-EXPORT.xml';
         file_put_contents(''.UPLOAD_DIR.'/export/'.$file.'',$xml);
         echo '<a href="'.SITE_DOMAIN.'/uploads/export/'.$file.'" class="btn btn-success btn-sm" download>'.LGA_TRANSACTION_SUCCESS.' - Download</a><br><br>';
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="xml_export">
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_EXPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
  
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">Excel - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='excel_import')
    {
      
      if(DEMO)
      {
  
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $extension = end(explode('.',$_FILES['excel']['name']));
        if($extension=='xlsx')
        {
          move_uploaded_file($_FILES['excel']['tmp_name'],UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name']);
          $xlsx = SimpleXLSX::parse(''.UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name'].'');
          $n=0;
          foreach($xlsx->rowsEx() as $product)
          {
            if($n>0)
            {
              
            $cat_id = '';
            $stock_code = trim($product[m_a_p('stock_code_tag')]['value']);
            $barcode = trim($product[m_a_p('barcode_tag')]['value']);
            $stock = null_to_zero(trim($product[m_a_p('stock_tag')]['value']));
            $title = $product[m_a_p('title_tag')]['value'];
            $content = $product[m_a_p('description_tag')]['value'];
            $image = $product[m_a_p('image_tag')]['value'];
            $brand = trim($product[m_a_p('brand_tag')]['value']);
            $category = trim($product[m_a_p('category_tag')]['value']);
            $undiscounted_price = null_to_zero($product[m_a_p('undiscounted_price_tag')]['value']);
            $sale_price = null_to_zero($product[m_a_p('sale_price_tag')]['value']);
          
            if($image=='')
            {
              $image_name = '';
            }
            else
            {
              
              $extension = strtolower(end(explode('.',$image)));
              $available_extension = array('jpg','jpeg','webp','png','bmp');
              if(in_array($extension,$available_extension))
              {
                $image_name = 'product_'.m_sef($title).'_'.uniqid().'.'.$extension.'';
                $upload_path = UPLOAD_DIR.'/images/'.$image_name;
                copy($image,$upload_path);
                $image_name = m_image_webp_convert(''.UPLOAD_DIR.'/images/'.m_image_extension_converter($image_name).'');
                
              }
              else
              {
                $image_name = '';
              }
            }
            $ct_n = 0;
            $ct_id = 0;
            foreach(explode('/',$category) as $cat_name)
            {
              $ct_n = 0;
              $ct_id = 0;
              $category_name = trim($cat_name);
              $cat_search = $db->table('categories')->where('sef','=',m_sef($category_name))->get();
              
              if($cat_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'image' => '',
                'c_id' => $ct_id,
                'title' => $category_name,
                'seo_content' => '',
                'c_rank' => 0,
                'sef' => m_sef($category_name),
                'status' => 1
                ];
                $query = $db->table('categories')->insert($data);
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $query;
                }
                  $c_id.='['.$ct_id.']';
                  
              }
              else
              {
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $cat_search['data'][0]['id'];
                  
                }
                $c_id.='['.$cat_search['data'][0]['id'].']';
                
              }
              $ct_n++;
              
            }
            if($brand=='')
            {
              $b_id = 0;
            }
            else
            {
              $brand_search = $db->table('brands')->where('sef','=',m_sef($brand))->get();
              if($brand_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'title' => $brand,
                'sef' => m_sef($brand),
                'status' => 1
                ];
                
                $b_id = $db->table('brands')->insert($data);
              }
              else
              {
                $b_id = $brand_search['data'][0]['id'];
              }
            }
            
            $data = [
            'image' => $image_name,
            'c_id' => $c_id,
            'b_id' => $b_id,
            'title' => $title,
            'barcode' => $barcode,
            'stock_code' => $stock_code,
            'stock' => $stock,
            'currency_type' => m_setting('currency_type'),
            'foreign_type' => 0,
            'foreign_currency' => 0,
            'foreign_price' => 0,
            'buying_price' => 0,
            'market_price' => 0,
            'sale_price' => $sale_price,
            'undiscounted_price' => $undiscounted_price,
            'cargo_price' => 0,
            'cargo_time' => '',
            'lead_time' => '',
            'tax' => 0,
            'tax_included' => 1,
            'content' => $content,
            'sef' => m_sef($title),
            'date' => $db->now(),
            'status' => 1
            ];
            $query = $db->table('products')->insert($data);
            
            }
            $n++;
            
          }
          echo m_admin_alert(LGA_SUCCESS,LGA_TRANSACTION_SUCCESS);
          unlink(UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name']);
          
        }
        else
        {
          echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_TRANSACTION_ERROR);
        }
        
        
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="excel_import">
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">Excel ( XLSX )</label>
                  <input class="form-control" type="file" name="excel" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK_CODE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_code_tag" value="0">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BARCODE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="barcode_tag" value="1">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_tag" value="2">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_NAME; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="title_tag" value="4" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_IMAGE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="image_tag" value="5">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BRAND; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="brand_tag" value="3">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_CATEGORY; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="category_tag" value="8" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_UNDISCOUNTED_PRICE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="undiscounted_price_tag" value="6">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_SALE_PRICE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="sale_price_tag" value="7" required>
              </div>
              
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_IMPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
  
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">XML - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='xml_import')
    {
      
      if(DEMO)
      {
  
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $xml=simplexml_load_string(m_url_get(m_a_p('xml_url')));
        if($xml)
        {
          $n=0;
          foreach($xml->{m_a_p('product_tag')} as $product)
          {
            $cat_id = '';
            $stock_code = trim($product->{m_a_p('stock_code_tag')});
            $barcode = trim($product->{m_a_p('barcode_tag')});
            $stock = null_to_zero(trim($product->{m_a_p('stock_tag')}));
            $title = $product->{m_a_p('title_tag')};
            $content = $product->{m_a_p('description_tag')};
            $image = $product->{m_a_p('image_tag')};
            $brand = trim($product->{m_a_p('brand_tag')});
            $category = trim($product->{m_a_p('category_tag')});
            $undiscounted_price = null_to_zero($product->{m_a_p('undiscounted_price_tag')});
            $sale_price = null_to_zero($product->{m_a_p('sale_price_tag')});
            if($image=='')
            {
              $image_name = '';
            }
            else
            {
              
              $extension = strtolower(end(explode('.',$image)));
              $available_extension = array('jpg','jpeg','webp','png','bmp');
              if(in_array($extension,$available_extension))
              {
                $image_name = 'product_'.m_sef($title).'_'.uniqid().'.'.$extension.'';
                $upload_path = UPLOAD_DIR.'/images/'.$image_name;
                copy($image,$upload_path);
                $image_name = m_image_webp_convert(''.UPLOAD_DIR.'/images/'.m_image_extension_converter($image_name).'');
                
              }
              else
              {
                $image_name = '';
              }
            }
            $ct_n = 0;
            $ct_id = 0;
            foreach(explode('/',$category) as $cat_name)
            {
              $category_name = trim($cat_name);
              $cat_search = $db->table('categories')->where('sef','=',m_sef($category_name))->get();
              
              if($cat_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'image' => '',
                'c_id' => $ct_id,
                'title' => $category_name,
                'seo_content' => '',
                'c_rank' => 0,
                'sef' => m_sef($category_name),
                'status' => 1
                ];
                
                $query = $db->table('categories')->insert($data);
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $query;
                }
                  $c_id.='['.$ct_id.']';
              }
              else
              {
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $cat_search['data'][0]['id'];
                }
                $c_id.='['.$cat_search['data'][0]['id'].']';
              }
              $ct_n++;
              
            }
            if($brand=='')
            {
              $b_id = 0;
            }
            else
            {
              $brand_search = $db->table('brands')->where('sef','=',m_sef($brand))->get();
              if($brand_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'title' => $brand,
                'sef' => m_sef($brand),
                'status' => 1
                ];
                
                $b_id = $db->table('brands')->insert($data);
              }
              else
              {
                $b_id = $brand_search['data'][0]['id'];
              }
            }
            
            $data = [
            'image' => $image_name,
            'c_id' => $c_id,
            'b_id' => $b_id,
            'title' => $title,
            'barcode' => $barcode,
            'stock_code' => $stock_code,
            'stock' => $stock,
            'currency_type' => m_setting('currency_type'),
            'foreign_type' => 0,
            'foreign_currency' => 0,
            'foreign_price' => 0,
            'buying_price' => 0,
            'market_price' => 0,
            'sale_price' => $sale_price,
            'undiscounted_price' => $undiscounted_price,
            'cargo_price' => 0,
            'cargo_time' => '',
            'lead_time' => '',
            'tax' => 0,
            'tax_included' => 1,
            'content' => $content,
            'sef' => m_sef($title),
            'date' => $db->now(),
            'status' => 1
            ];
            $query = $db->table('products')->insert($data);
            
            
            
          }
          echo m_admin_alert(LGA_SUCCESS,LGA_TRANSACTION_SUCCESS);
        }
        else
        {
          echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_TRANSACTION_ERROR);
        }
        
        
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="xml_import">
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">XML URL</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="xml_url" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="product_tag" value="Product" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK_CODE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_code_tag" value="Stock_Code">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BARCODE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="barcode_tag" value="Barcode">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_tag" value="Stock">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_NAME; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="title_tag" value="Product_Title" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_CONTENT; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="description_tag" value="Product_Description">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_IMAGE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="image_tag" value="Product_Image">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BRAND; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="brand_tag" value="Brand">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_CATEGORY; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="category_tag" value="Categories" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_UNDISCOUNTED_PRICE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="undiscounted_price_tag" value="Undiscounted_Price">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_SALE_PRICE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="sale_price_tag" value="Sale_Price" required>
              </div>
              
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_IMPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
  
  
  </div>
  </div>
  
  </div>

  yazılım sahibine ulaşmak zor
 • 27-03-2024, 16:08:07
  #4
  <?php if(!defined('ADMIN_INCLUDED')) { exit; } ?>
  <div class="container-fluid">
   
   
  <div class="row">
  <div class="col-12">
  <div class="page-title-box d-sm-flex align-items-center justify-content-between">
    <a href="<?php echo ADMIN_URL; ?>/index.php?page=products" class="menu_link"><h4 class="mb-sm-0 font-size-18"><?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT_EXPORT; ?></h4></a>
   
    <div class="page-title-right">
      <ol class="breadcrumb m-0">
        <li class="breadcrumb-item"><a href="<?php echo ADMIN_URL; ?>"><?php echo LGA_HOME; ?></a></li>
        <li class="breadcrumb-item active"><?php echo LGA_EXPORT; ?></li>
      </ol>
    </div>
   
  </div>
  </div>
  </div>
   
  <div class="row">
  <div class="col-12">
   
   
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">Excel - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_EXPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='excel_export')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $list = array();
        $products = $db->table('products')->order('id','asc')->get();
        $list[0]['Stock Code'] = 'Stock';
        $list[0]['Bar Code'] = 'Bar Code';
        $list[0]['Stock'] = 'Stock';
        $list[0]['Brand'] = 'Brand';
        $list[0]['Product Title'] = 'Product Title';
        $list[0]['Product Image'] = 'Product Image';
        $list[0]['Undiscounted Price'] = 'Undiscounted Price';
        $list[0]['Sale Price'] = 'Sale Price';
        $list[0]['Categories'] = 'Categories';
        $n=1;
        foreach($products['data'] as $product)
        {
          $list[$n]['Stock Code'] = $product['stock_code'];
          $list[$n]['Bar Code'] = $product['barcode'];
          $list[$n]['Stock'] = $product['stock'];
          if($product['b_id']==0)
          {
            $list[$n]['Brand'] = '';
          }
          else
          {
            $list[$n]['Brand'] = $db->table('brands')->where('id','=',$product['b_id'])->get_var('title');
          }
          $list[$n]['Product Title'] = $product['title'];
          $list[$n]['Product Image'] = m_image_url($product['image']);
          $list[$n]['Undiscounted Price'] = m_currency($product['undiscounted_price']);
          $list[$n]['Sale Price'] = m_currency($product['sale_price']);
          $list[$n]['Categories'] = m_category_extract($product['c_id'],'text');
          $n++;
        }
         $xlsx = SimpleXLSXGen::fromArray( $list);
         $file = ''.time().'-EXPORT.xlsx';
         $xlsx->saveAs(''.UPLOAD_DIR.'/export/'.$file.'');
         echo '<a href="'.SITE_DOMAIN.'/uploads/export/'.$file.'" class="btn btn-success btn-sm" download>'.LGA_TRANSACTION_SUCCESS.' - Download</a><br><br>';
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="excel_export">
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_EXPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">XML - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_EXPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='xml_export')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $list = array();
        $products = $db->table('products')->order('id','asc')->get();
        $n=1;
        foreach($products['data'] as $product)
        {
          $list[$n]['Stock_Code'] = $product['stock_code'];
          $list[$n]['Bar_Code'] = $product['barcode'];
          $list[$n]['Stock'] = $product['stock'];
          if($product['b_id']==0)
          {
            $list[$n]['Brand'] = '';
          }
          else
          {
            $list[$n]['Brand'] = str_replace('&','&amp;',$db->table('brands')->where('id','=',$product['b_id'])->get_var('title'));
          }
          $list[$n]['Product_Title'] = str_replace('&','&amp;',$product['title']);
          $list[$n]['Product_Image'] = m_image_url($product['image']);
          $list[$n]['Product_Description'] = '<![CDATA['.$product['content'].']]>';
          $list[$n]['Undiscounted_Price'] = m_currency($product['undiscounted_price']);
          $list[$n]['Sale_Price'] = m_currency($product['sale_price']);
          $list[$n]['Categories'] = str_replace('&','&amp;',m_category_extract($product['c_id'],'text'));
          $n++;
        }
        $xml="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<Products>\n";
         foreach($list as $keyv => $valv)
         {
           $xml.= "<Product>\n";
           foreach($valv as $key => $val)
           {
             $xml.="<".$key.">".$val."</".$key.">\n";
             
           }
           $xml.= "</Product>\n";
         }
         $xml.= '</Products>';
         $file = ''.time().'-EXPORT.xml';
         file_put_contents(''.UPLOAD_DIR.'/export/'.$file.'',$xml);
         echo '<a href="'.SITE_DOMAIN.'/uploads/export/'.$file.'" class="btn btn-success btn-sm" download>'.LGA_TRANSACTION_SUCCESS.' - Download</a><br><br>';
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="xml_export">
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_EXPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">Excel - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='excel_import')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $extension = end(explode('.',$_FILES['excel']['name']));
        if($extension=='xlsx')
        {
          move_uploaded_file($_FILES['excel']['tmp_name'],UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name']);
          $xlsx = SimpleXLSX::parse(''.UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name'].'');
          $n=0;
          foreach($xlsx->rowsEx() as $product)
          {
            if($n>0)
            {
              
            $cat_id = '';
            $stock_code = trim($product[m_a_p('stock_code_tag')]['value']);
            $barcode = trim($product[m_a_p('barcode_tag')]['value']);
            $stock = null_to_zero(trim($product[m_a_p('stock_tag')]['value']));
            $title = $product[m_a_p('title_tag')]['value'];
            $content = $product[m_a_p('description_tag')]['value'];
            $image = $product[m_a_p('image_tag')]['value'];
            $brand = trim($product[m_a_p('brand_tag')]['value']);
            $category = trim($product[m_a_p('category_tag')]['value']);
            $undiscounted_price = null_to_zero($product[m_a_p('undiscounted_price_tag')]['value']);
            $sale_price = null_to_zero($product[m_a_p('sale_price_tag')]['value']);
          
            if($image=='')
            {
              $image_name = '';
            }
            else
            {
              
              $extension = strtolower(end(explode('.',$image)));
              $available_extension = array('jpg','jpeg','webp','png','bmp');
              if(in_array($extension,$available_extension))
              {
                $image_name = 'product_'.m_sef($title).'_'.uniqid().'.'.$extension.'';
                $upload_path = UPLOAD_DIR.'/images/'.$image_name;
                copy($image,$upload_path);
                $image_name = m_image_webp_convert(''.UPLOAD_DIR.'/images/'.m_image_extension_converter($image_name).'');
                
              }
              else
              {
                $image_name = '';
              }
            }
            $ct_n = 0;
            $ct_id = 0;
            foreach(explode('/',$category) as $cat_name)
            {
              $ct_n = 0;
              $ct_id = 0;
              $category_name = trim($cat_name);
              $cat_search = $db->table('categories')->where('sef','=',m_sef($category_name))->get();
              
              if($cat_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'image' => '',
                'c_id' => $ct_id,
                'title' => $category_name,
                'seo_content' => '',
                'c_rank' => 0,
                'sef' => m_sef($category_name),
                'status' => 1
                ];
                $query = $db->table('categories')->insert($data);
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $query;
                }
                  $c_id.='['.$ct_id.']';
                  
              }
              else
              {
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $cat_search['data'][0]['id'];
                  
                }
                $c_id.='['.$cat_search['data'][0]['id'].']';
                
              }
              $ct_n++;
              
            }
            if($brand=='')
            {
              $b_id = 0;
            }
            else
            {
              $brand_search = $db->table('brands')->where('sef','=',m_sef($brand))->get();
              if($brand_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'title' => $brand,
                'sef' => m_sef($brand),
                'status' => 1
                ];
                
                $b_id = $db->table('brands')->insert($data);
              }
              else
              {
                $b_id = $brand_search['data'][0]['id'];
              }
            }
            
            $data = [
            'image' => $image_name,
            'c_id' => $c_id,
            'b_id' => $b_id,
            'title' => $title,
            'barcode' => $barcode,
            'stock_code' => $stock_code,
            'stock' => $stock,
            'currency_type' => m_setting('currency_type'),
            'foreign_type' => 0,
            'foreign_currency' => 0,
            'foreign_price' => 0,
            'buying_price' => 0,
            'market_price' => 0,
            'sale_price' => $sale_price,
            'undiscounted_price' => $undiscounted_price,
            'cargo_price' => 0,
            'cargo_time' => '',
            'lead_time' => '',
            'tax' => 0,
            'tax_included' => 1,
            'content' => $content,
            'sef' => m_sef($title),
            'date' => $db->now(),
            'status' => 1
            ];
            $query = $db->table('products')->insert($data);
            
            }
            $n++;
            
          }
          echo m_admin_alert(LGA_SUCCESS,LGA_TRANSACTION_SUCCESS);
          unlink(UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name']);
          
        }
        else
        {
          echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_TRANSACTION_ERROR);
        }
        
        
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="excel_import">
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">Excel ( XLSX )</label>
                  <input class="form-control" type="file" name="excel" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK_CODE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_code_tag" value="0">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BARCODE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="barcode_tag" value="1">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_tag" value="2">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_NAME; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="title_tag" value="4" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_IMAGE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="image_tag" value="5">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BRAND; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="brand_tag" value="3">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_CATEGORY; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="category_tag" value="8" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_UNDISCOUNTED_PRICE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="undiscounted_price_tag" value="6">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_SALE_PRICE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="sale_price_tag" value="7" required>
              </div>
              
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_IMPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">XML - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='xml_import')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $xml=simplexml_load_string(m_url_get(m_a_p('xml_url')));
        if($xml)
        {
          $n=0;
          foreach($xml->{m_a_p('product_tag')} as $product)
          {
            $cat_id = '';
            $stock_code = trim($product->{m_a_p('stock_code_tag')});
            $barcode = trim($product->{m_a_p('barcode_tag')});
            $stock = null_to_zero(trim($product->{m_a_p('stock_tag')}));
            $title = $product->{m_a_p('title_tag')};
            $content = $product->{m_a_p('description_tag')};
            $image = $product->{m_a_p('image_tag')};
            $brand = trim($product->{m_a_p('brand_tag')});
            $category = trim($product->{m_a_p('category_tag')});
            $undiscounted_price = null_to_zero($product->{m_a_p('undiscounted_price_tag')});
            $sale_price = null_to_zero($product->{m_a_p('sale_price_tag')});
            if($image=='')
            {
              $image_name = '';
            }
            else
            {
              
              $extension = strtolower(end(explode('.',$image)));
              $available_extension = array('jpg','jpeg','webp','png','bmp');
              if(in_array($extension,$available_extension))
              {
                $image_name = 'product_'.m_sef($title).'_'.uniqid().'.'.$extension.'';
                $upload_path = UPLOAD_DIR.'/images/'.$image_name;
                copy($image,$upload_path);
                $image_name = m_image_webp_convert(''.UPLOAD_DIR.'/images/'.m_image_extension_converter($image_name).'');
                
              }
              else
              {
                $image_name = '';
              }
            }
            $ct_n = 0;
            $ct_id = 0;
  
  <!--EKLEME BAŞI-->
  $c_id = '';
  foreach(explode('/',$category) as $cat_name) {
    $category_name = trim($cat_name);
    $cat_search = $db->table('categories')->where('sef','=',m_sef($category_name))->get();
  
    if($cat_search['total_count'] == 0) {
      $data = [
        'image' => '',
        'c_id' => $ct_id,
        'title' => $category_name,
        'seo_content' => '',
        'c_rank' => 0,
        'sef' => m_sef($category_name),
        'status' => 1
      ];
      $query = $db->table('categories')->insert($data);
      if($ct_n == 0) {
        $ct_id = $query;
      }
      $c_id .= '['.$ct_id.']';
    } else {
      if($ct_n == 0) {
        $ct_id = $cat_search['data'][0]['id'];
      }
      $c_id .= '['.$cat_search['data'][0]['id'].']';
    }
    $ct_n++;
  }
  
  <!--EKLEME SONU-->
            if($brand=='')
            {
              $b_id = 0;
            }
            else
            {
              $brand_search = $db->table('brands')->where('sef','=',m_sef($brand))->get();
              if($brand_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'title' => $brand,
                'sef' => m_sef($brand),
                'status' => 1
                ];
                
                $b_id = $db->table('brands')->insert($data);
              }
              else
              {
                $b_id = $brand_search['data'][0]['id'];
              }
            }
            
            $data = [
            'image' => $image_name,
            'c_id' => $c_id,
            'b_id' => $b_id,
            'title' => $title,
            'barcode' => $barcode,
            'stock_code' => $stock_code,
            'stock' => $stock,
            'currency_type' => m_setting('currency_type'),
            'foreign_type' => 0,
            'foreign_currency' => 0,
            'foreign_price' => 0,
            'buying_price' => 0,
            'market_price' => 0,
            'sale_price' => $sale_price,
            'undiscounted_price' => $undiscounted_price,
            'cargo_price' => 0,
            'cargo_time' => '',
            'lead_time' => '',
            'tax' => 0,
            'tax_included' => 1,
            'content' => $content,
            'sef' => m_sef($title),
            'date' => $db->now(),
            'status' => 1
            ];
            $query = $db->table('products')->insert($data);
            
            
            
          }
          echo m_admin_alert(LGA_SUCCESS,LGA_TRANSACTION_SUCCESS);
        }
        else
        {
          echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_TRANSACTION_ERROR);
        }
        
        
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="xml_import">
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">XML URL</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="xml_url" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="product_tag" value="Product" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK_CODE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_code_tag" value="Stock_Code">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BARCODE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="barcode_tag" value="Barcode">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_tag" value="Stock">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_NAME; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="title_tag" value="Product_Title" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_CONTENT; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="description_tag" value="Product_Description">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_IMAGE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="image_tag" value="Product_Image">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BRAND; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="brand_tag" value="Brand">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_CATEGORY; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="category_tag" value="Categories" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_UNDISCOUNTED_PRICE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="undiscounted_price_tag" value="Undiscounted_Price">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_SALE_PRICE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="sale_price_tag" value="Sale_Price" required>
              </div>
              
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_IMPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
   
  </div>
  </div>
   
  </div>
  dener misin?
 • 27-03-2024, 16:17:44
  #5
  gorev adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  <?php if(!defined('ADMIN_INCLUDED')) { exit; } ?>
  <div class="container-fluid">
   
   
  <div class="row">
  <div class="col-12">
  <div class="page-title-box d-sm-flex align-items-center justify-content-between">
    <a href="<?php echo ADMIN_URL; ?>/index.php?page=products" class="menu_link"><h4 class="mb-sm-0 font-size-18"><?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT_EXPORT; ?></h4></a>
   
    <div class="page-title-right">
      <ol class="breadcrumb m-0">
        <li class="breadcrumb-item"><a href="<?php echo ADMIN_URL; ?>"><?php echo LGA_HOME; ?></a></li>
        <li class="breadcrumb-item active"><?php echo LGA_EXPORT; ?></li>
      </ol>
    </div>
   
  </div>
  </div>
  </div>
   
  <div class="row">
  <div class="col-12">
   
   
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">Excel - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_EXPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='excel_export')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $list = array();
        $products = $db->table('products')->order('id','asc')->get();
        $list[0]['Stock Code'] = 'Stock';
        $list[0]['Bar Code'] = 'Bar Code';
        $list[0]['Stock'] = 'Stock';
        $list[0]['Brand'] = 'Brand';
        $list[0]['Product Title'] = 'Product Title';
        $list[0]['Product Image'] = 'Product Image';
        $list[0]['Undiscounted Price'] = 'Undiscounted Price';
        $list[0]['Sale Price'] = 'Sale Price';
        $list[0]['Categories'] = 'Categories';
        $n=1;
        foreach($products['data'] as $product)
        {
          $list[$n]['Stock Code'] = $product['stock_code'];
          $list[$n]['Bar Code'] = $product['barcode'];
          $list[$n]['Stock'] = $product['stock'];
          if($product['b_id']==0)
          {
            $list[$n]['Brand'] = '';
          }
          else
          {
            $list[$n]['Brand'] = $db->table('brands')->where('id','=',$product['b_id'])->get_var('title');
          }
          $list[$n]['Product Title'] = $product['title'];
          $list[$n]['Product Image'] = m_image_url($product['image']);
          $list[$n]['Undiscounted Price'] = m_currency($product['undiscounted_price']);
          $list[$n]['Sale Price'] = m_currency($product['sale_price']);
          $list[$n]['Categories'] = m_category_extract($product['c_id'],'text');
          $n++;
        }
         $xlsx = SimpleXLSXGen::fromArray( $list);
         $file = ''.time().'-EXPORT.xlsx';
         $xlsx->saveAs(''.UPLOAD_DIR.'/export/'.$file.'');
         echo '<a href="'.SITE_DOMAIN.'/uploads/export/'.$file.'" class="btn btn-success btn-sm" download>'.LGA_TRANSACTION_SUCCESS.' - Download</a><br><br>';
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="excel_export">
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_EXPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">XML - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_EXPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='xml_export')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $list = array();
        $products = $db->table('products')->order('id','asc')->get();
        $n=1;
        foreach($products['data'] as $product)
        {
          $list[$n]['Stock_Code'] = $product['stock_code'];
          $list[$n]['Bar_Code'] = $product['barcode'];
          $list[$n]['Stock'] = $product['stock'];
          if($product['b_id']==0)
          {
            $list[$n]['Brand'] = '';
          }
          else
          {
            $list[$n]['Brand'] = str_replace('&','&amp;',$db->table('brands')->where('id','=',$product['b_id'])->get_var('title'));
          }
          $list[$n]['Product_Title'] = str_replace('&','&amp;',$product['title']);
          $list[$n]['Product_Image'] = m_image_url($product['image']);
          $list[$n]['Product_Description'] = '<![CDATA['.$product['content'].']]>';
          $list[$n]['Undiscounted_Price'] = m_currency($product['undiscounted_price']);
          $list[$n]['Sale_Price'] = m_currency($product['sale_price']);
          $list[$n]['Categories'] = str_replace('&','&amp;',m_category_extract($product['c_id'],'text'));
          $n++;
        }
        $xml="<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n<Products>\n";
         foreach($list as $keyv => $valv)
         {
           $xml.= "<Product>\n";
           foreach($valv as $key => $val)
           {
             $xml.="<".$key.">".$val."</".$key.">\n";
             
           }
           $xml.= "</Product>\n";
         }
         $xml.= '</Products>';
         $file = ''.time().'-EXPORT.xml';
         file_put_contents(''.UPLOAD_DIR.'/export/'.$file.'',$xml);
         echo '<a href="'.SITE_DOMAIN.'/uploads/export/'.$file.'" class="btn btn-success btn-sm" download>'.LGA_TRANSACTION_SUCCESS.' - Download</a><br><br>';
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="xml_export">
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_EXPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">Excel - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='excel_import')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $extension = end(explode('.',$_FILES['excel']['name']));
        if($extension=='xlsx')
        {
          move_uploaded_file($_FILES['excel']['tmp_name'],UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name']);
          $xlsx = SimpleXLSX::parse(''.UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name'].'');
          $n=0;
          foreach($xlsx->rowsEx() as $product)
          {
            if($n>0)
            {
              
            $cat_id = '';
            $stock_code = trim($product[m_a_p('stock_code_tag')]['value']);
            $barcode = trim($product[m_a_p('barcode_tag')]['value']);
            $stock = null_to_zero(trim($product[m_a_p('stock_tag')]['value']));
            $title = $product[m_a_p('title_tag')]['value'];
            $content = $product[m_a_p('description_tag')]['value'];
            $image = $product[m_a_p('image_tag')]['value'];
            $brand = trim($product[m_a_p('brand_tag')]['value']);
            $category = trim($product[m_a_p('category_tag')]['value']);
            $undiscounted_price = null_to_zero($product[m_a_p('undiscounted_price_tag')]['value']);
            $sale_price = null_to_zero($product[m_a_p('sale_price_tag')]['value']);
          
            if($image=='')
            {
              $image_name = '';
            }
            else
            {
              
              $extension = strtolower(end(explode('.',$image)));
              $available_extension = array('jpg','jpeg','webp','png','bmp');
              if(in_array($extension,$available_extension))
              {
                $image_name = 'product_'.m_sef($title).'_'.uniqid().'.'.$extension.'';
                $upload_path = UPLOAD_DIR.'/images/'.$image_name;
                copy($image,$upload_path);
                $image_name = m_image_webp_convert(''.UPLOAD_DIR.'/images/'.m_image_extension_converter($image_name).'');
                
              }
              else
              {
                $image_name = '';
              }
            }
            $ct_n = 0;
            $ct_id = 0;
            foreach(explode('/',$category) as $cat_name)
            {
              $ct_n = 0;
              $ct_id = 0;
              $category_name = trim($cat_name);
              $cat_search = $db->table('categories')->where('sef','=',m_sef($category_name))->get();
              
              if($cat_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'image' => '',
                'c_id' => $ct_id,
                'title' => $category_name,
                'seo_content' => '',
                'c_rank' => 0,
                'sef' => m_sef($category_name),
                'status' => 1
                ];
                $query = $db->table('categories')->insert($data);
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $query;
                }
                  $c_id.='['.$ct_id.']';
                  
              }
              else
              {
                if($ct_n==0)
                {
                  $ct_id = $cat_search['data'][0]['id'];
                  
                }
                $c_id.='['.$cat_search['data'][0]['id'].']';
                
              }
              $ct_n++;
              
            }
            if($brand=='')
            {
              $b_id = 0;
            }
            else
            {
              $brand_search = $db->table('brands')->where('sef','=',m_sef($brand))->get();
              if($brand_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'title' => $brand,
                'sef' => m_sef($brand),
                'status' => 1
                ];
                
                $b_id = $db->table('brands')->insert($data);
              }
              else
              {
                $b_id = $brand_search['data'][0]['id'];
              }
            }
            
            $data = [
            'image' => $image_name,
            'c_id' => $c_id,
            'b_id' => $b_id,
            'title' => $title,
            'barcode' => $barcode,
            'stock_code' => $stock_code,
            'stock' => $stock,
            'currency_type' => m_setting('currency_type'),
            'foreign_type' => 0,
            'foreign_currency' => 0,
            'foreign_price' => 0,
            'buying_price' => 0,
            'market_price' => 0,
            'sale_price' => $sale_price,
            'undiscounted_price' => $undiscounted_price,
            'cargo_price' => 0,
            'cargo_time' => '',
            'lead_time' => '',
            'tax' => 0,
            'tax_included' => 1,
            'content' => $content,
            'sef' => m_sef($title),
            'date' => $db->now(),
            'status' => 1
            ];
            $query = $db->table('products')->insert($data);
            
            }
            $n++;
            
          }
          echo m_admin_alert(LGA_SUCCESS,LGA_TRANSACTION_SUCCESS);
          unlink(UPLOAD_DIR.'/import/'.$_FILES['excel']['name']);
          
        }
        else
        {
          echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_TRANSACTION_ERROR);
        }
        
        
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="excel_import">
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">Excel ( XLSX )</label>
                  <input class="form-control" type="file" name="excel" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK_CODE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_code_tag" value="0">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BARCODE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="barcode_tag" value="1">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_tag" value="2">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_NAME; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="title_tag" value="4" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_IMAGE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="image_tag" value="5">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BRAND; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="brand_tag" value="3">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_CATEGORY; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="category_tag" value="8" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_UNDISCOUNTED_PRICE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="undiscounted_price_tag" value="6">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_SALE_PRICE; ?> - <?php echo LGA_COLUMN_ROW; ?></label>
                  <input class="form-control" type="text" name="sale_price_tag" value="7" required>
              </div>
              
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_IMPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
  <div class="card mb-3">
    <div class="card-header">
      <h4 class="card-title">XML - <?php echo LGA_PRODUCTS; ?> - <?php echo LGA_IMPORT; ?></h4>
    </div>
    <div class="card-body p-4">
    <?php
    if(m_a_p('type')=='xml_import')
    {
      
      if(DEMO)
      {
   
        echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_DEMO_ERROR);
      }
      else
      {
        $xml=simplexml_load_string(m_url_get(m_a_p('xml_url')));
        if($xml)
        {
          $n=0;
          foreach($xml->{m_a_p('product_tag')} as $product)
          {
            $cat_id = '';
            $stock_code = trim($product->{m_a_p('stock_code_tag')});
            $barcode = trim($product->{m_a_p('barcode_tag')});
            $stock = null_to_zero(trim($product->{m_a_p('stock_tag')}));
            $title = $product->{m_a_p('title_tag')};
            $content = $product->{m_a_p('description_tag')};
            $image = $product->{m_a_p('image_tag')};
            $brand = trim($product->{m_a_p('brand_tag')});
            $category = trim($product->{m_a_p('category_tag')});
            $undiscounted_price = null_to_zero($product->{m_a_p('undiscounted_price_tag')});
            $sale_price = null_to_zero($product->{m_a_p('sale_price_tag')});
            if($image=='')
            {
              $image_name = '';
            }
            else
            {
              
              $extension = strtolower(end(explode('.',$image)));
              $available_extension = array('jpg','jpeg','webp','png','bmp');
              if(in_array($extension,$available_extension))
              {
                $image_name = 'product_'.m_sef($title).'_'.uniqid().'.'.$extension.'';
                $upload_path = UPLOAD_DIR.'/images/'.$image_name;
                copy($image,$upload_path);
                $image_name = m_image_webp_convert(''.UPLOAD_DIR.'/images/'.m_image_extension_converter($image_name).'');
                
              }
              else
              {
                $image_name = '';
              }
            }
            $ct_n = 0;
            $ct_id = 0;
  
  <!--EKLEME BAŞI-->
  $c_id = '';
  foreach(explode('/',$category) as $cat_name) {
    $category_name = trim($cat_name);
    $cat_search = $db->table('categories')->where('sef','=',m_sef($category_name))->get();
  
    if($cat_search['total_count'] == 0) {
      $data = [
        'image' => '',
        'c_id' => $ct_id,
        'title' => $category_name,
        'seo_content' => '',
        'c_rank' => 0,
        'sef' => m_sef($category_name),
        'status' => 1
      ];
      $query = $db->table('categories')->insert($data);
      if($ct_n == 0) {
        $ct_id = $query;
      }
      $c_id .= '['.$ct_id.']';
    } else {
      if($ct_n == 0) {
        $ct_id = $cat_search['data'][0]['id'];
      }
      $c_id .= '['.$cat_search['data'][0]['id'].']';
    }
    $ct_n++;
  }
  
  <!--EKLEME SONU-->
            if($brand=='')
            {
              $b_id = 0;
            }
            else
            {
              $brand_search = $db->table('brands')->where('sef','=',m_sef($brand))->get();
              if($brand_search['total_count']==0)
              {
                $data = [
                'title' => $brand,
                'sef' => m_sef($brand),
                'status' => 1
                ];
                
                $b_id = $db->table('brands')->insert($data);
              }
              else
              {
                $b_id = $brand_search['data'][0]['id'];
              }
            }
            
            $data = [
            'image' => $image_name,
            'c_id' => $c_id,
            'b_id' => $b_id,
            'title' => $title,
            'barcode' => $barcode,
            'stock_code' => $stock_code,
            'stock' => $stock,
            'currency_type' => m_setting('currency_type'),
            'foreign_type' => 0,
            'foreign_currency' => 0,
            'foreign_price' => 0,
            'buying_price' => 0,
            'market_price' => 0,
            'sale_price' => $sale_price,
            'undiscounted_price' => $undiscounted_price,
            'cargo_price' => 0,
            'cargo_time' => '',
            'lead_time' => '',
            'tax' => 0,
            'tax_included' => 1,
            'content' => $content,
            'sef' => m_sef($title),
            'date' => $db->now(),
            'status' => 1
            ];
            $query = $db->table('products')->insert($data);
            
            
            
          }
          echo m_admin_alert(LGA_SUCCESS,LGA_TRANSACTION_SUCCESS);
        }
        else
        {
          echo m_admin_alert(LGA_ERROR,LGA_TRANSACTION_ERROR);
        }
        
        
        
      }
    }
    ?>
    
      <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
      <input type="hidden" name="type" value="xml_import">
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label">XML URL</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="xml_url" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="product_tag" value="Product" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK_CODE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_code_tag" value="Stock_Code">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BARCODE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="barcode_tag" value="Barcode">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_STOCK; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="stock_tag" value="Stock">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_NAME; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="title_tag" value="Product_Title" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_CONTENT; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="description_tag" value="Product_Description">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_PRODUCT_IMAGE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="image_tag" value="Product_Image">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_BRAND; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="brand_tag" value="Brand">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_CATEGORY; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="category_tag" value="Categories" required>
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_UNDISCOUNTED_PRICE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="undiscounted_price_tag" value="Undiscounted_Price">
              </div>
              <div class="mb-3">
                  <label class="form-label"><?php echo LGA_SALE_PRICE; ?> - TAG</label>
                  <input class="form-control" type="text" name="sale_price_tag" value="Sale_Price" required>
              </div>
              
        <button type="submit" class="btn btn-success waves-effect btn-label waves-light"><i class="bx bx-check-double label-icon"></i> <?php echo LGA_IMPORT; ?></button>
      </form>
    </div>
  </div>
   
   
  </div>
  </div>
   
  </div>
  dener misin?

  direk yapıştırdım sayfa böyleyken  böyle oluyor