Basit bir matematik mantık sorusu ortalama hesaplama hk. - R10.net