PTT kargonun disiplinsiz olması hakkında - R10.net