Pentest (sızma) testi nedir. Açıklayınız
Pentest testi ile ilgili bir akademik çalışmayı (Makale) en fazla bir sayfa olacak şekilde özetleyiniz.

İnternet bilgilerinden ziyade nasıl bir çalışma yapabilirim ?