Tam olarak inceleyip kullanma şansı bulamadım fakat bir göz gezdirin. Temel analizden faydalanan arkadaşlar için iş görebilir.

Token Unlocks hem ağ içinde hem de ağ dışındaki veriler bir veri analitiği gösterge paneli platformudur.
Doğrudan akıllı sözleşme, teknik inceleme vb. gibi doğrulanabilir kaynaklardan tokenomik verileri topluyoruz.

- Hangi token'ın kilidi açılacak
- Ne zaman açılacak
- Ne kadar açılacak (token miktarı)

Site: https://token.unlocks.app/
Kaynak: https://t.me/bsctokenbot0/786