Merhaba;
Bir siteden veri çekmem gerekli aşağıdaki şekilde kodlamayı oluşturdum. Hedef sitede sağ tık kullanılamamakta.
Chrome da javascript devre dışı bıraktım ancak ne yaptıysam explorerde bunu gerçekleştiremedim.
İnternet seçeneklerinden devre dışı bırakmam da sorunu çözmüyor.
Aşağıdaki kodları selenium a göre revize edebilecek arkadaşlar yardımcı olurmusunuz?
Yada başka bir öneri de olabilir.

Sub liste()
Dim ie As Object, meta As Object, i As Integer, basla As Single
Range("A2:B100").Clear
Shell "taskkill /f /im iexplore.exe"
basla = Timer: While (Timer - basla) < 1: Wend
Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
ie.Visible = False
ie.navigate "https://sezgin.net.tr"
While ie.Busy Or ie.ReadyState < 4: DoEvents: Wend
For i = 0 To ie.document.getelementsbyclassname("productitem").Length - 1
Set meta = ie.document.getelementsbyclassname("productitem")(i)
Range("A" & i + 2) = meta.getelementsbyclassname("productItemTitle")(0).innertext
Cells(i + 2, "B") = meta.getelementsbyclassname("productPrice")(0).innertext
Next i
ie.Quit
MsgBox "Islem Tamamlandi.", vbInformation, "Liste"

End Sub