Paywant Online Ödeme Sayfası Basit PHP - R10.net
 • 25-06-2020, 23:30:49
  #1
  Paywant üyeliksiz ödeme sistemi , paywant hazır ödeme sistemi , paywant ödeme sistemi

  Dosya adı paywant.php
  <?php
  
  if(isset($_POST["miktar"]) && isset($_POST["mail"]) && isset($_POST["ad"] ) ){
  
  $miktar = $_POST["miktar"];
  $mail = $_POST["mail"];
  $ad = $_POST["ad"];
  
  if($miktar >= 1) { //En az miktar
  
  $apiKey = "ACG-ACG-ACG-ACG-ACG-ACG-ACG"; // Paywant api anahtarınızı düzenleyin
  
  $apiSecret = "ACG-ACG-ACG"; // Paywant gizli anahtar düzenleyin
  
  $userID = rand(0, 999999); // kullanıcı id rastegele verir
  
  $userEmail = $mail; // kullanıcı e-mail adresi
  
  $returnData = $miktar; // sipariş kodu
  
  $userIPAdresi = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; // kullanıcının ip adresi çeker
  
  
  
  $hashOlustur = base64_encode(hash_hmac('sha256',"$returnData|$userEmail|$userID".$apiKey,$apiSecret,true));
  
  
  
  $productData = array(
  
  "name" => $ad, // Ürün adı
  
  "amount" => $miktar * 100, // Ürün fiyatı, 10 TL : 1000
  
  "extraData" => $miktar, // Notify sayfasına iletilecek ekstra veri
  
  "paymentChannel" => "1,2,3,5,6,7", // Bu ödeme için kullanılacak ödeme kanalları
  
  "commissionType" => 1 // Komisyon tipi, 1: Yansıt, 2: Üstlen içindir
  
  );
  
  
  
  $postData = array(
  
  'apiKey' => $apiKey,
  
  'hash' => $hashOlustur,
  
  'returnData'=> $returnData,
  
  'userEmail' => $userEmail,
  
  'userIPAddress' => $userIPAdresi,
  
  'userID' => $userID,
  
  'proApi' => true,
  
  'productData' => $productData
  
  );
  
  
  
  $curl = curl_init();
  
  curl_setopt_array($curl, array(
  
  CURLOPT_URL => "http://api.paywant.com/gateway.php",
  
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  
  CURLOPT_ENCODING => "",
  
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  
  CURLOPT_TIMEOUT => 30,
  
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
  
  CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($postData),
  
  ));
  
  
  
  $response = curl_exec($curl);
  
  $err = curl_error($curl);
  
  
  
  if ($err)
  
  echo "cURL Error #:" . $err;
  
  else{
  
  $jsonDecode = json_decode($response,false);
  
  if($jsonDecode->Status == 100) {
  
  header("Location:". $jsonDecode->Message);
  
  // Ortak ödeme sayfasına yönlendir
  
  } else
  
  $cevap = json_decode($response, true);
  
  //echo $cevap["Status"];
  
  echo $response;
  
  }
  
  
  
  curl_close($curl);
  
  } else {
  
  echo ("En az ₺1 yükleyebilirsiniz!");
  
  }
  
  }
  ?>
  <form method="post" action="paywant.php"> <!-- Buraya paywant.php yerine dosya adınız değişik ise onu giriniz -->
  <input type="text" name="ad" placeholder="Ürün Adı">
  <input type="mail" name="mail" placeholder="Mail Adresi">
  <input type="number" name="miktar" placeholder="Miktar">
  <button>İşlemi Gerçekleştir</button>
  </form>  Demo olarak ödemesi kapalıdır !
  Hata vericektir.
  https://alicangunduz.com/paywant.php  Dev. Ali Can Gündüz

  🚀R10 En hızlı ve Uygunu 🚀 Web Sitenizin Mobil Uygulaması Olsun ! Web View | Ali Can Gündüz | 05510346776