sitem şubeler kelimesinde 2,ydi ama artık uok - R10.net