Aynı ürüne aynı ıp'de 3-4 tane site açmak - R10.net