Aynı içerik birden fazla blogda olmalı mı? - R10.net