• 03-04-2009, 14:25:29
  #1
  Arkadaşlar bu ipucu konusunu özellikle url'lerde ne tür karakter kullanmaya karar veremeyen arkadaşlarımıza ip ucu vermek için açtım.

  Bu bilgiye deneyimli arkadaşlarımız sahip olabilirler. Deneyimsiz yada bilmeyen arkadaşlarımız için kaynak olsun.

  URLler ASCII işaret grupları denilen karakterlerden oluşur, ve URL büyük ve küçük harflerin kullanılması özelliği gösterir. URLlerin ASCII karakter gruplarından oluşmasına rağmen , bütün ASCII karakterlerini URLlerinizde kullanmazsanız siz a-z harflerini 0-9 rakamlarını ve birkaç özel karakterleri kullanabilirsiniz , örneğin;

  * yıldız işareti
  $ dolar işareti
  ! ünlem işareti
  - tire işareti
  () aç-kapa parantezleri
  . nokta
  + artı işareti
  ' tırnak işareti
  _ alt çizgileri
  Bu karakterleri kullanmakta sınırlısınız. Çünkü URLlerde kullanılan diğer karakterlerin başka manaları vardır, aşağıdakiler gibi;

  1 - : anlamı : Kolon bir ayırıcıdır. Parabol kısmını<>planından ayırır. Host name ile port number ayırır. Kullanıcı adı ile şifreyi ayırır
  Örnek : http://eniac.selcuk.edu.tr/vpfound.html
  http://eniac.selcuk.edu.tr:80/
  ftp://anonymous:william@eniac.selcuk.edu.tr/vpinfo.txt

  2 - // anlamı Çift slaş işareti Common Internet Scheme Syntax ın tanımına göre formatı kullanan protokolleri gösterir. Bu protokol CISS formatını takip eder.
  örnek : ftp://eniac.selcuk.edu.tr/vpinfo.txt
  Bu protokol CISS formatını takip etmez. news:newsgroup-name başlat, çalıştır, tamam yapıp deneyebilirsiniz.

  3 - / anlamı : Host name ve port kısmını birbirinden ayırmak için slaş kullanılır. Slaş ayrıca /usr/cgi-bin/useit.pl URLlerde kullanılan kaynağı belirtir.
  örnek : http://eniac.selcuk.edu.tr/vphp.html

  4 - ~ anlamı : Tilde genellikle path başlangıcında belirtilmiş kullanıcıların genel html dosyalarının kaynaklarını gösterir.
  örnek : http://www.aloha.com/~william

  5 - % anlamı : Yüzde işareti URLlerdeki özel karakterleri belirtmek için kullanılan escape kodları tanımlar. Diğer durumlarda başka manalar taşır.
  örnek : gopher://unm.edu/booksenglish/Book%20Table%20of%20Contents

  6 - @ anlamı : At sembolü URLlerdeki host name den kullanıcı adı / veya şifreyi ayırmak için kullanılır.
  örnek : mailto:william@eniac.selcuk.edu.tr

  7 - ? anlamı : Soru işareti URL pathindeki soru dizisinin başlangıcını belirtmek için kullanılır. Soru dizileri CGI scriptlerine geçmiştir. Soru işaretini takip eden bilgiler kullanıcının elde ettiği ve bir dosya path i olarak yorumladığı verilerdir.
  örnek : /usr/cgi-bin/useit.pl?keyword

  8 - + anlamı : Artı işareti soru dizilerinde kelimeler arasında birer yer tutucu olarak görev alırlar. Kelimeler arasında boşluk bırakmak için space i kullanmak yerine kullanıcı bunu kullanır. Tarayıcı bunu tanır.
  örnek : /usr/cgi-bin/useit.pl?word1+word2+word3

  9 - = anlamı : Eşittir işareti soru dizilerinde kullanıcı tarafından değer girilen, yayımcı tarafından ayrılan tuşları belirtmek için kullanılır. örnek URLde kullanıcı adı yayımcı tarafından ayrılan ve kullanıcı William ın değer girdiği tuştur.
  örnek : /usr/cgi-bin/useit.pl?username=william

  10 - & anlamı : Ve işareti soru dizilerinde tuşları ve değerleri ayırmak için kullanılır. Örnek URLde name(isim) yayımcı tarafından ayrılan ve kullanıcı william tarafından girilen değerdir. Yayımcı tarafından ayrılan ikinci tuş ise question(soru)dur. Ve kullanıcı tarafından why+not şeklinde girilen değerdir.
  örnek : /usr/cgi-bin/query.pl?name=william&question=why+not
  Erkan Ülker'den alıntıdır.
 • 03-04-2009, 18:04:19
  #2
  Teşekkürler, güzel bir döküman olmuş. +rep.
 • 03-04-2009, 21:04:14
  #3
  Teşekkürler farklı bir döküman + rep
 • 04-04-2009, 14:25:00
  #4
  Üyeliği durduruldu
  saol ++ rep