Bağlantı reklamlarını border=1 olan tablo içinde yayınlamak yasak mı ?