• 24-10-2006, 10:27:21
  #1
  Merhaba,

  Hesabınızı gözden geçirirken, Ÿu an Google reklamlarını program kurallarımıza uyum saŸlamayan bir Ÿekilde gösterdiŸinizi tespit ettik. –rneŸin, xxxxxxxxxxxxxxxx sayfasında AdSense program kurallarını ihlal ettiŸinizi görebildik.

  Program kurallarımızda ifade ettiŸimiz gibi, AdSense yayıncıların AdSense reklam kodunu hiç bir Ÿekilde deŸiŸtirmelerine müsaade edilmemektedir. AdSense hesabınızın sayfalarında reklam kodunuzu yarattıktan sonra kodunuzun herhangi bir kısmını veya reklamlarınızın düzenini kendiniz deŸiŸtiremezsiniz. Yayıncı olarak örneŸin reklamın yüksekliŸini deŸiŸtirerek Ads by Google yazısını gizleyemezsiniz.

  Yayıncıların kullanıcıları Google reklamlarına tıklamak için teŸvik etmelerine, veya reklam ünitelerine aŸırı ilgi çekmelerine müsaade edilmemektedir. Sayfanız örnek olarak €œreklamları tıklayın€, €œsponsorlarımızı destekleyin€, €œtavsiye edilen baŸlantıları ziyaret edin€ veya Google reklamlarına yönelik benzer deyim içeremez. Ayrıca, yayıncılar dikkati sayfalarındaki reklamlara çekmek için ok veya baŸka iŸaretler kullanamazlar, ve Google reklamlarını €œdesteklenen baŸlantılar€ veya €œreklamlar€€™dan ayrı Ÿekilde belirtemezler.

  Sayfanızı gözden geçirirken Google reklamlarını pop-up penceresi içinden gösterdiŸinizi tespit ettik. Program kurallarımızda ifade ettiŸimiz gibi, AdSense yayıncıların Google reklam kodunu pop-up, pop-under veya sayfanızın ana metninden ayrı bir pencereye yerleŸtirmelerine müsaade edilmemektedir.

  Gereken deŸiŸiklikleri lütfen gelecek 72 saat içinde yapın. Aynı zamanda bir kez daha program kurallarımızı (https://www.google.com/adsense/policies) gözden geçirip tüm sayfalarınızın kurallarımıza uyum saŸladıŸından emin olmanızı tavsiye ederiz.

  Sayfanızı güncellediŸiniz an deŸiŸiklikleri otomatikman tespit edeceŸiz, ve reklam yayını etkilenmeyecektir. DeŸiŸiklikleri üç gün içinde yapmamaya karar verirseniz, hesabınız etkin kalacaktır, fakat sayfanızda gelecek için reklam yayınlayamayacaksınızdır. Gelecekte yeniden ihlaller tespit edersek hesabınızı durdurabileceŸimizi bildirmek isteriz.

  İŸbirliŸiniz için teŸekkür ederiz.

  Saygılar,

  Google AdSense Ekibi  BEN BUNU OKUYAMADM BANA YARDM EDECEK BRS VARMI?
 • 24-10-2006, 10:31:39
  #3
  Gsterdikleri sayfanda google kurallarn ihlal ettiini sylyorlar
  o sayfan dzgn hale soktuktan sonra google bunu otomatik olarak anlayp devam edebilcekmisin aksi halde byle kullanrsan hesab durdurabiliriz diyorlar.
 • 24-10-2006, 10:33:26
  #4
  + dzgn okuma iin farkl browser larda amay dene.
 • 24-10-2006, 10:35:40
  #5
  reklam kurallarna uymayan ekilde gsterim yapyormusun. dzeltmek iin de 72 saat vermiler.

  google reklamlarn popup iinde gsterdiini tespit etmiler. sanrm bir de ziyaretileri tklamaya revik edici yaz bulmular (anladdm kadaryla)
 • 24-10-2006, 10:42:28
  #6
  Misafir
  Gayet ak yazmlar. Neresini okuyamadn. Metni Trke'ye evirmemizimi istiyorsun

  Linkte yazdklar sayfay incele. Eerki hatay gremiyorsan p.m ile bana url yi sylersen hatay syleyebilirim. erik sitelerine ve kullancya ynelik bilgi amal sitelerde bu ekilde uyaryorlar. Dier tarzda siteleri direk utluyorlar.
 • 24-10-2006, 10:59:10
  #7
  Merhaba,

  Hesabnz gzden geirirken, u an Google reklamlarn program kurallarmza uyum salamayan bir ekilde gsterdiinizi tespit ettik. rnein, xxxxxxxxxxxxxxxx sayfasnda AdSense program kurallarn ihlal ettiinizi grebildik.

  Program kurallarmzda ifade ettiimiz gibi, AdSense yaynclarn AdSense reklam kodunu hi bir ekilde deitirmelerine msaade edilmemektedir. AdSense hesabnzn sayfalarnda reklam kodunuzu yarattktan sonra kodunuzun herhangi bir ksmn veya reklamlarnzn dzenini kendiniz deitiremezsiniz. Yaync olarak rnein reklamn yksekliini deitirerek Ads by Google yazsn gizleyemezsiniz.

  Yaynclarn kullanclar Google reklamlarna tklamak iin tevik etmelerine, veya reklam nitelerine ar ilgi ekmelerine msaade edilmemektedir. Sayfanz rnek olarak reklamlar tklayn€�, sponsorlarmz destekleyin, tavsiye edilen balantlar ziyaret edin veya Google reklamlarna ynelik benzer deyim ieremez. Ayrca, yaynclar dikkati sayfalarndaki reklamlara ekmek iin ok veya baka iaretler kullanamazlar, ve Google reklamlarn desteklenen balantlar veya reklamlardan ayr ekilde belirtemezler.

  Sayfanz gzden geirirken Google reklamlarn pop-up penceresi iinden gsterdiinizi tespit ettik. Program kurallarmzda ifade ettiimiz gibi, AdSense yaynclarn Google reklam kodunu pop-up, pop-under veya sayfanzn ana metninden ayr bir pencereye yerletirmelerine msaade edilmemektedir.

  Gereken deiiklikleri ltfen gelecek 72 saat iinde yapn. Ayn zamanda bir kez daha program kurallarmz (https://www.google.com/adsense/policies) gzden geirip tm sayfalarnzn kurallarmza uyum saladndan emin olmanz tavsiye ederiz.

  Sayfanz gncellediiniz an deiiklikleri otomatikman tespit edeceiz, ve reklam yayn etkilenmeyecektir. Deiiklikleri gn iinde yapmamaya karar verirseniz, hesabnz etkin kalacaktr, fakat sayfanzda gelecek iin reklam yaynlayamayacaksnzdr. Gelecekte yeniden ihlaller tespit edersek hesabnz durdurabileceimizi bildirmek isteriz.

  birliiniz iin teekkr ederiz.

  Sayglar,

  Google AdSense Ekibi

  Bana +rep ver
 • 24-10-2006, 11:01:50
  #8
  Sonunda Google pop aanlar kefedebildi