• 23-02-2015, 08:52:20
  #1
  Adsense hesabıma girmeye çalışıyorum ancak girişte uzunca bir sözleşme çıkıyor " Google AdSense Çevrimiçi Hizmet Şartları " adı altında.
  Fakat en altta vs. hiçbiryerde bu sözleşmeyi kabul edebileceğim bir buton vs. yok. Sadece çıkış seçeneği var.
  Aynı sorundan muzdarip arkadaşlar var, lütfen biri yol göstersin ya..
  Alıntı
  Google AdSense Çevrimiçi Hizmet Şartları
  AdSense’e Hoş Geldiniz!
  Arama ve reklam hizmetlerimize (“Hizmetler”) ilginizden ötürü teşekkür ederiz!
  Hizmetlerimizi kullanarak, bu şartları (“AdSense Şartları”), AdSense Program Politikaları ve Google Marka Yönergeleri’ni (topluca, “Sözleşme”) kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşme ile AdSense Şartları’nın hükümleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, söz konusu uyuşmazlığın kapsamıyla sınırlı olmak üzere, AdSense Şartları, Sözleşme şartlarından üstün kabul edilecektir. Lütfen Sözleşme’yi dikkatli bir şekilde okuyun.
  Sözleşme’de kullanıldığı şekliyle “siz” veya “yayıncı”, Hizmetleri kullanan birey veya tüzel kişi (ve/veya sizin adınıza hareket eden herhangi bir birey, tüzel kişi veya halef tüzel kişi, aracı ya da ağ), “biz” veya “Google”, Google Ireland Ltd. ve “taraflar”, siz ve Google anlamına gelir.
  Hizmetler’e Erişim; AdSense Hesapları
  Hizmetleri kullanımınız, bir AdSense hesabı (“Hesap”) oluşturmanıza ve bu hesabın bizim tarafımızdan onaylanmasına tabidir. Hizmetlere erişiminizi reddetme veya sınırlandırma hakkımız mevcuttur. Hizmetleri kullanmak için başvuruda bulunarak, bir bireyseniz, en az 18 yaşında olduğunuzu beyan etmiş olursunuz. Yalnızca bir Hesaba sahip olabilirsiniz.
  AdSense’e katılarak, Google’a, geçerliyse, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, ortam oynatıcılarınıza, mobil içeriğinize ve/veya Google tarafından onaylanan diğer mülklere (her biri “Mülk”) (i) reklamlar ve diğer içerik (“Reklamlar”), (ii) Google arama kutuları ve arama sonuçları ve (iii) ilgili arama sorguları ve başka bağlantılar sunması için izin vermiş olursunuz. Ayrıca, Google’a, Mülklere veya Mülklerin herhangi bir kısmına, istenirse otomatik yollara başvurarak erişme, Mülkleri dizine ekleme ve önbelleğe alma hakkını bahşetmiş olursunuz. Google, herhangi bir Mülke Hizmetleri sunmayı reddedebilir.
  Bir yazılım uygulaması olan ve Hizmetlerimize erişen her Mülk, (a) Google’dan yazılı olarak ön onay alabilir ve (b) Google’ın Yazılım İlkeleri’ne uymalıdır.
  Hizmetlerimizin Kullanımı
  Hizmetlerimizi yalnızca bu Sözleşme’nin ve geçerli yasaların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz. Hizmetlerimizi kötüye kullanmayın. Örneğin, Hizmetlerimize müdahale etmeyin veya arayüz ve sunduğumuz talimatlar haricindeki bir yöntemi kullanarak erişmeye çalışmayın.
  İlgili kodu Mülklerinizden kaldırarak, herhangi bir Hizmeti kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilirsiniz.
  Hizmetlerimizdeki Değişiklikler; Sözleşmedeki Değişiklikler
  Hizmetlerimiz sürekli olarak değiştirilmekte ve geliştirilmektedir. İstediğimiz zaman Hizmetlere işlev veya özellikler ekleyebilir ya da mevcut işlev veya özellikleri kaldırabiliriz ve bir Hizmeti topyekûn askıya alabilir veya durdurabiliriz.
  Sözleşme’de istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz. AdSense Şartları’nda yapılacak herhangi bir değişiklik bu sayfada ve AdSense Program Politikaları veya Google Marka Yönergeleri’nde yapılacak değişiklikler ilgili sayfalarda yayınlanacaktır. Değişiklikler geçmişe dönük olarak uygulanmayacak ve genellikle, yayınlanmalarından 14 gün gün sonra geçerlilik kazanacaktır. Ancak, bir Hizmetin yeni işlevleriyle ilgili değişiklikler veya yasal nedenlerle yapılan değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Sözleşme’deki herhangi bir değiştirilmiş hükme katılmıyorsanız, etkilenen Hizmetleri kullanmayı bırakmanız gerekecektir.
  Ödemeler
  Bu AdSense Şartları’nın bu 5. Bölümü ve ayrıca 10. Bölümü uyarınca, her bir durumda Google tarafından belirlendiği kadarıyla, Mülklerinizde görüntülenen Reklamların aldığı geçerli tıklama sayısı, Mülklerimizde görüntülenen Reklamların aldığı geçerli gösterim sayısı veya Mülklerinizde Reklamların görüntülenmesiyle bağlantılı olarak gerçekleştirilen diğer geçerli etkinlikler için ödeme alacaksınız.
  Fesih durumu hariç olmak üzere, Hesabınızdaki kazanılmış bakiyenin geçerli ödeme eşiğine ulaştığı veya bu eşiği aştığı herhangi bir takvim ayını izleyen takvim ayının sonuna kadar size ödeme yapılacaktır. Arama Hizmetlerini kullanıyorsanız, söz konusu Hizmetlere ilişkin geçerli ücretler, yapacağımız ödemelerden mahsup edilebilecektir.
  Google tarafından açıkça ve yazılı olarak yetkilendirilmediğiniz sürece, üçüncü bir tarafla, üçüncü tarafın bu Sözleşme uyarınca size yapılan ödemeleri veya Hizmetlerle ilgili diğer mali faydaları almasını öngören bir anlaşma içine giremezsiniz.
  Ödemeler hesaplanırken yalnızca bizim muhasebe kayıtlarımız esas alınacaktır. Size yapılacak ödemeler, reklamverenlere geri ödenen veya kredi olarak verilen tutarlar ile tamamen kendi karar verme yetkisi dahilinde Google tarafından belirlenen geçersiz etkinlik kaynaklı tutarları yansıtmak için alıkonulabilir veya bahsedilen tutarları hariç tutmak amacıyla düzenlenebilir. Geçersiz etkinlik her halükarda Google tarafından belirlenir ve (i) herhangi bir kişi, robot, otomatik program vb. cihaz tarafından, size ait IP adresleri veya kontrolünüzdeki bilgisayarlardan kaynaklanan tıklamalar veya gösterimler aracılığıyla oluşturulanlar da dahil olmak üzere, oluşturulan spam, geçersiz sorgular, geçersiz gösterimler veya geçersiz tıklamaları, (ii) son kullanıcıların Reklamları tıklaması veya başka işlemleri gerçekleştirmesi için para ödenerek, sahte beyanda veya istekte bulunularak elde edilen tıklamalar ya da oluşturulan gösterimleri, (iii) tarayıcılarında JavaScript’in devre dışı olduğu son kullanıcılara sunulan Reklamları ve (iv) yukarıdaki (i), (ii) ve (iii) maddelerinde açıklanan etkinlikle önemli oranda karışık tıklamaları veya gösterimleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.
  Diğer haklarımıza ve çarelerimize ek olarak, (a) Sözleşme kapsamında alacağınız olan ödemeleri, bize Sözleşme veya başka herhangi bir sözleşme kapsamında borçlu olduğunuz ücretlere karşılık alıkoyabilir ve söz konusu ücretleri Sözleşme kapsamındaki alacaklarınızdan mahsup edebiliriz veya (b) size önceki dönemlerde fazladan yapmış olabileceğimiz ödemeleri, herhangi bir fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bize iade etmenizi isteyebiliriz. Hizmetlerle ilgili olarak yapılan veya alıkoyulan herhangi bir ödemeyle ilgili itirazınız varsa, söz konusu ödemenin yapılmasını izleyen 30 gün içinde Google’a yazılı bildirimde bulunmanız gerekir. Bunu yapmamanız, ihtilaflı ödemeyle ilgili her türlü iddianızdan feragat ettiğiniz anlamına gelir. Reklamları Mülklerden herhangi birinde görüntülenen bir reklamveren Google’a ödeme yapma konusunda temerrüde düşerse, ödemeyi alıkoyabilir veya hesabınıza ters ibrazda bulunabiliriz.
  Ödemelerin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak için, Hesabınızda doğru iletişim ve ödeme bilgileri sunma ve bulundurma sorumluluğu size aittir. Bankanız veya ödeme sağlayıcınız tarafından takdir edilen tüm masrafları siz üstlenirsiniz.
  Vergiler
  Sizinle Google arasında olduğu gibi, Mülklerde görüntülenen Reklamlarla bağlantılı olarak Google ile reklamverenler arasında gerçekleşen işlemlerle ilişkili tüm vergilerden (varsa) Google sorumludur. Google’ın net geliri esas alınarak hesaplanan vergiler hariç olmak üzere, Hizmetlerle ilişkili tüm vergilerin (varsa) sorumluluğu size aittir. Google’ın Hizmetlerle ilgili olarak size yapacağı tüm ödemeler, vergi dahil (geçerliyse) olarak değerlendirilecek ve düzenlenmeyecektir.
  Fikri Mülkiyet; Marka Özellikleri
  Sözleşme’de açıkça hükme bağlanmadıkça, hiçbir taraf, karşı tarafa veya karşı tarafın lisans verenlerine ait olan fikri mülkiyet hakları üzerinde herhangi bir hak, tasarruf hakkı veya menfaat elde etmeyecektir.
  Google size Hizmetlerle bağlantılı olarak yazılım sağlarsa, size söz konusu yazılımın kullanımı için münhasır olmayan, alt lisansla bir başkasına devredilemeyecek bir lisans veririz. Bu lisans tamamen, Google tarafından sunulduğu şekliyle ve Sözleşme’nin izin verdiği tarzda Hizmetleri kullanmanızı ve Hizmetlerden yararlanmanızı sağlama amacına yöneliktir. AdMob SDK’sı aracılığıyla içerik dağıtma amacı dışında, Hizmetlerimizin veya dahil edilen yazılımın herhangi bir kısmını kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, satamaz veya kiralayamazsınız ya da söz konusu yazılım üzerinde tersine mühendislik veya kaynak kodunu çıkarmaya çalışma işlemlerini uygulayamazsınız. Bunlara ancak, yasaların söz konusu kısıtlamaları yasaklaması veya bizden yazılı izin almanız halinde müsaade edilir. Google’ın herhangi bir Google hizmeti, yazılımı veya dokümanına eklenmiş veya dahil olan telif hakkı bildirimini, Marka Özelliklerini veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldıramaz, gizleyemez veya değiştiremezsiniz.
  Size, Google’ın ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini (“Marka Özellikleri”), tamamen Hizmetlere ilişkin kullanımınızla bağlantılı ve Sözleşme ile Google Marka Yönergeleri’ne uygun olarak kullanmanız için münhasır olmayan, alt lisansla başkasına devredilemeyecek bir lisans verilmiştir. Bu lisansı istediğimiz zaman geri alabiliriz. Google’ın Marka Özelliklerini kullanmanızdan kaynaklanan her türlü itibar Google’a ait olacaktır.
  Adınızı ve Marka Özelliklerinizi, sunularımıza, pazarlama malzemelerimize, müşteri listelerimize ve mali raporlarımıza ekleyebiliriz.
  Gizlilik
  Hizmetlerimizi kullandığınız sürece kişisel verilerinizin nasıl ele alındığı ve gizliliğinizin nasıl korunduğu, gizlilik politikamızda açıklanmaktadır. Hizmetlerimizi kullanarak, Google’ın bu tür verileri gizlilik politikamıza uygun olarak kullanabileceğini kabul etmiş olursunuz.
  Hizmetleri kullandığınız sürece her zaman, Mülklerin açıkça belirtilmiş ve kolay ulaşılabilir ve son kullanıcılara çerezler, cihaza özel bilgiler, konum bilgileri ve geçerliyse, son kullanıcıların çerez yönetimi seçenekleri hakkındaki bilgiler dahil olmak üzere, Hizmetlerle bağlantılı olarak son kullanıcıların cihazlarında depolanan, bu cihazlarda erişilen veya bu cihazlardan toplanan diğer bilgiler hakkında açık ve kapsamlı bilgi veren bir gizlilik politikası olmasını sağlayacaksınız. Yasalar gerektirdiği takdirde, bir son kullanıcının, Hizmetlerle bağlantılı olarak çerezlerin depolanmasına ve çerezlere, cihaza özel bilgilere, konum bilgilerine ve son kullanıcının cihazındaki başka bilgilere erişilmesine razı gelmesini sağlamak için ticari anlamda makul çaba göstereceksiniz.
  Gizlilik
  Google’a Ait Gizli Bilgileri önceden yazılı rızamız olmaksızın ifşa etmemeyi kabul edersiniz. “Google’a Ait Gizli Bilgiler”, (a) Hizmetlerle ilgili tüm Google yazılımlarını, teknolojilerini ve dokümanlarını, (b) Hizmetler bakımından Mülk performansına ilişkin tıklama oranlarını veya diğer istatistikleri, (c) bir Hizmetteki beta özelliklerin varlığı ve bu tür özellikler hakkındaki bilgileri ve (d) Google tarafından sunulan ve gizli olarak işaretlenmiş veya sunulduğu şartlar altında normalde gizli olarak değerlendirilecek olan başka her türlü bilgiyi içerir. Google’a Ait Gizli Bilgiler, Hizmetleri kullanmadan önce zaten bildiğiniz, sizin kusurunuz olmaksızın herkese açık hale gelen, bağımsız olarak geliştirdiğiniz veya size bir üçüncü tarafça yasalara uygun olarak verilmiş bilgileri içermez. Bu 9. Bölüm hükümlerinden bağımsız olarak, Hizmetleri kullanmanızdan kaynaklı olarak Google tarafından yapılan brüt ödemelerin tutarını doğru bir şekilde ifşa edebilirsiniz.
  Fesih
  Hesap iptal işlemini gerçekleştirerek, Sözleşme’yi istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Sözleşme, Google’ın bildiriminizi almasını izleyen 10 iş günü içinde feshedilmiş kabul edilecektir. Sözleşme’yi feshederseniz ve kazanılmış bakiyeniz geçerli eşiğe ulaşmışsa veya bu eşiği aşıyorsa, kazanılmış bakiyenizi size, yaklaşık olarak Sözleşme’nin feshedildiği takvim ayı sonunu izleyen 90 gün içinde öderiz. Geçerli eşiğin altındaki kazançlar ödenmeden kalır.
  Google, istediği zaman herhangi bir nedenle Sözleşme’yi feshedebilir veya herhangi bir Mülkün Hizmetlere katılımını askıya alabilir ya da sonlandırabilir. Sözleşme’yi sizin ihlaliniz veya geçersiz etkinlik nedeniyle feshedersek, ödenmemiş tutarları alıkoyabilir veya hesabınıza ters ibrazda bulunabiliriz. Sözleşme’yi ihlal ederseniz veya Google Hesabınızı askıya alırsa ya da sonlandırırsa, (i) yeni bir Hesap oluşturmanıza izin verilmez ve (ii) diğer Google ürünlerindeki içerikten para kazanmanıza müsaade edilmeyebilir.
  Tazminat
  Google’ı ve onun bağlı işletmelerini, aracılarını, reklamverenlerini, Google tarafından sağlanmayan Mülklerde sunulan herhangi bir içerik, Hizmetleri kullanımınız, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlaliniz dahil olmak üzere, tüm üçüncü taraf taleplerine, Mülklere ilişkin veya bunlardan doğan sorumluluklara karşı tazmin edeceğinizi ve savunacağınızı kabul edersiniz. Google’ın reklamverenleri, söz konusu tazminatın lehtarlarıdır.
  Beyanlar; Taahhütler; Sorumluluk Reddi Beyanları
  (i) Sözleşme’yi imzalamak için tam yetki ve salahiyet sahibi olduğunuzu, (ii) her bir Mülkün sahibi veya sahibi adına hareket etmeye yasal olarak yetkili olduğunuzu, (iii) Hizmetlerin uygulandığı her bir Mülke ilişkin olarak teknik ve düzenlemeye ilişkin karar merci olduğunuzu ve Hizmetlerin her bir Mülke uygulanış şekli üzerinde denetiminiz olduğunu, (iv) Google’ın daha önce, sizin tarafınızdan yaratılmış olan hiçbir AdSense hesabını Sözleşmeyi ihlal etmeniz veya geçersiz etkinlikte bulunmanız nedeniyle feshetmediğini veya başka şekilde devre dışı bırakmadığını, (v) Sözleşmeyi imzalamanın veya ifa etmenin üçüncü bir taraf ile aranızdaki bir sözleşmeyi veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini, (vi) Google’a sağladığınız tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz.
  SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA HÜKME BAĞLANANLAR DIŞINDA, HİZMETLERE İLİŞKİN HİÇBİR VAATTE BULUNMAYIZ. ÖRNEĞİN, HİZMETLERİN İÇERİĞİ, ÖZEL İŞLEVİ VEYA KÂRLILIĞI, GÜVENİLİRLİĞİ, KULLANILABİLİRLİĞİ YA DA İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMA KONUSUNDAKİ YETERLİLİĞİNE DAİR HİÇBİR TAAHHÜT VERMEYİZ. HER BİR HİZMET “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR.
  YASALARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE, AÇIK, KANUNİ VEYA ZIMNİ HİÇBİR TAAHHÜDÜ KABUL ETMEYİZ. İHLAL ETMEME, SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ TAAHHÜT VEYA KOŞULLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUMUZU AÇIKÇA REDDEDERİZ.
  Sorumluluğun Sınırlandırılması
  YASALARIN ELVERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ VEYA SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI, GİZLİLİK YÜKÜMLÜĞÜNÜ VE/VEYA MÜLKİYET MENFAATİNİ İHLAL ETME DURUMUNUZ HARİÇ TUTULMAK ÜZERE, (i) TARAFLARDAN HİÇBİRİ, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR HUKUKİ VARSAYIM GEREĞİ, SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN, ÖZEL, DOLAYLI, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZAİ HERHANGİ BİR ZARARDAN DOLAYI, BU TÜRDEN ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR OLUNSA BİLE VE SINIRLI HERHANGİ BİR TELAFİNİN ASIL AMACINI YERİNE GETİREMEMESİNE RAĞMEN, SORUMLU OLMAYACAK VE (ii) HER BİR TARAFIN SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ TOPLAM SORUMLULUĞU, İLGİLİ TARAFIN BU SÖZLEŞME’YLE BAĞLANTILI OLARAK HAK TALEBİNDE BULUNULAN TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ÜÇ AYLIK DÖNEMDE ALDIĞI VE ELİNDE BULUNDURDUĞU NET TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR. Her iki taraf da, karşı tarafın Sözleşmeyi, burada belirtilen sorumluluk sınırlarına itimat ederek imzaladığını ve bu sınırların taraflar arasındaki anlaşmanın esaslarından biri olduğunu kabul etmektedir.
  Muhtelif Hükümler
  Sözleşmenin Bütünlüğü; Değişiklikler. Sözleşme, Hizmetleri kullanımınızla ilgili olarak aramızda yapılmış sözleşmenin bütününü oluşturur ve bu konuyla ilgili önceden ve eşzamanlı olarak imzalanmış her türlü sözleşmenin yerini alır. Bu Sözleşme, (i) Sözleşme’yi değiştirdiklerini açıkça ifade eden her iki tarafın da imzası alınmak suretiyle yazılı olarak veya (ii) Google’ın Sözleşme’yi değiştirmesinden sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmeniz halinde, 4. Bölümde belirtilen şekilde değiştirilebilir.
  Devir. Sözleşme kapsamındaki hiçbir hakkınızı devir veya temlik edemezsiniz.
  Bağımsız Yükleniciler. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir ve Sözleşme, aracılık, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi oluşturmamaktadır.
  Üçüncü Taraf Lehtarların Bulunmaması. 11. Bölümde belirtilen durum haricinde, bu Sözleşme, üçüncü taraf lehtarlar için hiçbir hak doğurmamaktadır.
  Feragat Yasağı. 5. Bölümde belirtilen durum haricinde, iki taraftan birinin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü uygulamakta başarısız olması, feragat teşkil etmeyecektir.
  Bölünebilirlik. Sözleşme’nin belirli bir şartının uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, Sözleşme’nin geri kalanı geçerlilik ve etkisini tam olarak muhafaza edecektir.
  Devamlılık. Bu AdSense Şartları’nın 7, 9, 10, 11, 13 ve 14. Bölümleri, Sözleşme’nin feshinden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
  Amir Hukuk; Mahkeme Yeri. Bu Sözleşme’den veya bu Sözleşme’yle ilgili olarak doğan tüm davalar, Kaliforniya’nın yasaların uyuşmazlığı kuralları hariç tutulmak üzere, Kaliforniya yasalarına tabi olacak ve münhasıran ABD, Kaliforniya, Santa Clara County federal veya eyalet mahkemelerinde görülecektir. Taraflar, bu mahkemelerin yargılama konusunda özel yetkiye sahip olduğunu kabul etmiştir.
  Mücbir Sebep. Taraflar, makul denetimleri dışındaki nedenlerle ortaya çıkan durumlardan (örneğin, doğal felaket, savaş nedeni veya terörizm, ayaklanma, istihdam koşulları, hükümet icraatları ve İnternet parazitleri) dolayı yetersiz ifalarından sorumlu tutulmayacaklardır.
  İletişim. Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak, hizmet duyuruları, idari mesajlar ve diğer bilgiler hakkında sizinle iletişime geçebiliriz. Hesap ayarlarınızda, bu iletişim araçlarının bazılarının kapsamı dışında kalmayı seçebilirsiniz. Google’a nasıl ulaşacağınızla ilgili bilgi edinmek için lütfen iletişim sayfamızı ziyaret edin.
  * * *
  Hizmete Özel Şartlar
  Bir Mülkte aşağıdaki Hizmetlerden herhangi birini uygulamaya karar verirseniz, aşağıda tanımlanan ek şartları da kabul etmiş olursunuz:
  AdMob: AdMob Yayıncı Yönergeleri ve Politikaları.
  Özel Arama Motoru: Özel Arama Motoru Hizmet Şartları.
  Hesabınızın bir yöneticisinin yukarıdaki Şartlar ve Koşulları okuyup kabul etmesi gerekir. Bu Şartlar ve Koşullar kabul edilmezse, AdSense'i kullanmaya devam edemezsiniz.  AdSense SSS
 • 23-02-2015, 09:14:03
  #2
  Sözleşme çerçevesinin üstüne mouse ile basılı tutup yukarı çekin.
 • 23-02-2015, 09:39:02
  #3
  abi şunu nasıl yapıyorsunuz ya çıldıracağım yapamıyorum ya da olmuyor biraz daha açabilir misiniz hocam tam olarak neyi çekeceğim

  --R10.NET; Flood Engellendi -->-> Yeni yazılan mesaj 09:39:02 -->-> Daha önceki mesaj 09:18:53 --

  ctrl U yaptım submit olarak aratıyorum öyle de bulamadım
 • 24-02-2015, 09:44:41
  #4
  evet var mı çözen
 • 24-02-2015, 12:21:41
  #5
  Üyeliği durduruldu
  ekran boyutunu küçült sozlesmenin en altinda cikmasi lzm diye biliyrm.