Domainde DNS ip:port ekleme nasıl oluyor - R10.net