Olumlu olumsuz değerlendirmenizi rica ediyorum. - R10.net