Future<QuerySnapshot> showUnSolved(String category) async {
DocumentReference docRef =
_firestore.collection('users').doc(_auth.currentUs er!.uid);
DocumentSnapshot doc = await docRef.get();
List quizler = doc['cozulenTestler'];
if (quizler.isEmpty) {
return await _firestore
.collection("quizes")
.where("category", isEqualTo: category)
.get();
} else {
return await _firestore
.collection("quizes")
.where("q_id", whereNotIn: quizler)
.where("category", isEqualTo: category)
.get();
}
}Flutterda bu koda göre sorgu yapıyorum. resimde görünen cozulenTestler 10 tane olunca veri çekmeyi kesiyor. 10un altında olduğu zaman veriyi çekiyor sorunsuz çalışıyor. Sorun ne olabilir? Anlam veremediğim cozulenTestler dizisi 10dan küçük olunca çalışıyor dizi sayısı 10 olunca veri almayı kesiyor.