Merhaba Arkadaşlar Unity ile sunucuya post işlemi yapmaya çalışıyorum aşağıdaki işlem true olarak dönüyor console bana veri gönderildi diye mesajı veriyor ama sunucuda veriyi yakalayamıyorum hatayı nerede yapıyorum.

Unity Kod :

using UnityEngine;
using UnityEngine.Networking;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.Networking;


public class kayit : MonoBehaviour
{

public InputField Kullanici_Adi;
public Button gonder;

void Start()
{

Button btn = gonder.GetComponent<Button>();
btn.onClick.AddListener(TaskOnClick);

}


void TaskOnClick()
{
Debug.Log("You have clicked the button!");

StartCoroutine(test());

IEnumerator test()
{
WWWForm form = new WWWForm();
form.AddField("unity", "register");
form.AddField("Kullanici_Adi", Kullanici_Adi.text);

using (UnityWebRequest www = UnityWebRequest.Post("http://localhost/vt.php", form))
{
yield return www.SendWebRequest();

if (www.result != UnityWebRequest.Result.Success)
{
Debug.Log(www.error);
Debug.Log("Veri Gönderilemiyor !");
}
else
{
Debug.Log("Veri Gönderildi");
}
}
}
}
Php Kodu :

<?php
try {

$db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=tabaklar;",'root','');

echo "Sorunsuz VT Bağlantısı";

}
catch (PDOexpception $vthatasi) {

echo $vthatasi->getMessage();
}if($_POST['unity'] == "register") {

$kadi =$_POST['Kullanici_Adi'];
echo $kadi;
}

?>