Uygulamam geri tuşuna basınca kapanıyor - R10.net
 • 20-07-2021, 02:21:46
  #1
  Merhaba arkadaşlar.
  bir uygulamam var uygulamada 2 kere geri tuşuna basınca "Uygulamadan çıkmak istediğinize emin misiniz" Evet / hayır şeklinde soru soruyor. emulatör kullanıyorum ve emulatorde istediğim işlem sorunsuz şekilde gerçekleşiyor ama gerçek cihaza geçince 2 kere tuşuna basında çıkış mesajı açılıyor ve ben daha çıkma için ok tuşuna bamama gerek kalmadan kendisi çıkış yapıyor. bu sorunu nasıl çözebilirim? İlgili sayfaya ait kod aşağıdaki gibi.  package com.pregnancy.bodyexercise;
  
  import android.app.Activity;
  import android.app.Dialog;
  import android.content.Intent;
  import android.graphics.Typeface;
  import android.graphics.drawable.ColorDrawable;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.KeyEvent;
  import android.view.LayoutInflater;
  import android.view.View;
  import android.view.ViewGroup;
  import android.widget.FrameLayout;
  import android.widget.ImageView;
  import android.widget.LinearLayout;
  import android.widget.RelativeLayout;
  import android.widget.TextView;
  
  import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
  import androidx.fragment.app.Fragment;
  
  import com.bumptech.glide.load.Key;
  import com.pregnancy.bodyexercise.database.Favourite_databse;
  import com.pregnancy.bodyexercise.frgaments.BMI_calculatore_F;
  import com.pregnancy.bodyexercise.frgaments.Excerise_F;
  import com.pregnancy.bodyexercise.frgaments.Histroy_F;
  import com.pregnancy.bodyexercise.frgaments.Home_F;
  import com.pregnancy.bodyexercise.helper.Youga_helper;
  import com.pregnancy.bodyexercise.internalstorage.Constants;
  import com.pregnancy.bodyexercise.internalstorage.Mypreference;
  
  import org.json.JSONArray;
  import org.json.JSONException;
  import org.json.JSONObject;
  
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.util.ArrayList;
  
  public class Dashboard extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener {
  LinearLayout bannerContainer;
  LinearLayout bmibtn;
  ImageView btnfav;
  
  LinearLayout btnsetting;
  
  int curretlyloadstack = 0;
  Favourite_databse db;
  LinearLayout excerisebtn;
  LinearLayout historybtn;
  LinearLayout homebtn;
  TextView tvcalc;
  TextView tvexcerise;
  TextView tvhistroy;
  TextView tvhome;
  ArrayList<Youga_helper> yougahelpers = new ArrayList<>();
  FrameLayout frameLayout;
  
  
  @Override
  public void onCreate(Bundle bundle) {
  super.onCreate(bundle);
  setContentView((int) R.layout.activity_dashboard);
  
  this.db = new Favourite_databse(this);
  this.tvhome = (TextView) findViewById(R.id.tv_home);
  this.bannerContainer = (LinearLayout) findViewById(R.id.bannerContainer);
  this.frameLayout = (FrameLayout) findViewById(R.id.f2_adplaceholderr);
  this.tvexcerise = (TextView) findViewById(R.id.tv_excerise);
  this.tvcalc = (TextView) findViewById(R.id.tv_calc);
  this.tvhistroy = (TextView) findViewById(R.id.tv_histroy);
  this.homebtn = (LinearLayout) findViewById(R.id.home_btn);
  this.excerisebtn = (LinearLayout) findViewById(R.id.excerise_btn);
  this.bmibtn = (LinearLayout) findViewById(R.id.bmi_btn);
  this.historybtn = (LinearLayout) findViewById(R.id.history_Btn);
  this.btnfav = (ImageView) findViewById(R.id.btn_fav);
  
  this.btnsetting = (LinearLayout) findViewById(R.id.btn_setting);
  
  
  this.homebtn.setOnClickListener(this);
  this.excerisebtn.setOnClickListener(this);
  this.bmibtn.setOnClickListener(this);
  this.historybtn.setOnClickListener(this);
  this.btnfav.setOnClickListener(this);
  this.btnsetting.setOnClickListener(this);
  
  fiilyougahelper();
  setdefaultvalues();
  this.homebtn.performClick();
  setfonts();
  
  Main_application.loadBanner(this.bannerContainer, this);
  }
  
  
  public void onClick(View view) {
  switch (view.getId()) {
  case R.id.bmi_btn:
  replacefragment(new BMI_calculatore_F());
  this.curretlyloadstack = 2;
  return;
  case R.id.btn_fav:
  Intent intent = new Intent(this, Favourite_activity.class);
  intent.putExtra("youga_helpers", this.yougahelpers);
  startActivity(intent);
  return;
  
  
  case R.id.btn_setting:
  startActivity(new Intent(this, Setting_activity.class));
  return;
  
  
  case R.id.excerise_btn:
  Bundle bundle = new Bundle();
  bundle.putSerializable("yoga_helper", this.yougahelpers);
  Excerise_F exceriseF = new Excerise_F();
  exceriseF.setArguments(bundle);
  replacefragment(exceriseF);
  this.curretlyloadstack = 1;
  return;
  case R.id.history_Btn:
  replacefragment(new Histroy_F());
  
  this.curretlyloadstack = 3;
  return;
  case R.id.home_btn:
  Bundle bundle2 = new Bundle();
  bundle2.putSerializable("yoga_helper", this.yougahelpers);
  Home_F homeF = new Home_F();
  homeF.setArguments(bundle2);
  replacefragment(homeF);
  this.curretlyloadstack = 0;
  return;
  default:
  return;
  }
  }
  
  
  public void setdefaultvalues() {
  Mypreference mypreference = new Mypreference(this);
  if (mypreference.getInt(Constants.WORKOUT_SECOND) == 0) {
  mypreference.setInt(Constants.WORKOUT_SECOND, 20);
  }
  if (mypreference.getInt(Constants.WORKOUT_REST) == 0) {
  mypreference.setInt(Constants.WORKOUT_REST, 10);
  }
  if (mypreference.getString(Constants.EXCERISE_OPTION).equals("")) {
  mypreference.setString(Constants.EXCERISE_OPTION, Constants.MENUALY);
  }
  }
  
  public void fiilyougahelper() {
  try {
  JSONArray optJSONArray = new JSONObject(loadJSONFromAsset()).optJSONArray("steps");
  for (int i = 0; i < optJSONArray.length(); i++) {
  Youga_helper yougahelper = new Youga_helper();
  JSONObject optJSONObject = optJSONArray.optJSONObject(i);
  String optString = optJSONObject.optString("excerise_name");
  String optString2 = optJSONObject.optString("instruction");
  yougahelper.setYouganame(optString);
  yougahelper.setInstruction(optString2);
  yougahelper.setId(optJSONObject.optString(Favourite_databse.ID));
  yougahelper.setYougaimage("file:///android_asset/" + optJSONObject.optString("image") + ".png");
  if (!this.db.isinserted(optJSONObject.optString(Favourite_databse.ID))) {
  this.db.insertdata("0", optJSONObject.optString(Favourite_databse.ID));
  }
  this.yougahelpers.add(yougahelper);
  }
  } catch (JSONException e) {
  e.printStackTrace();
  }
  }
  
  public String loadJSONFromAsset() {
  try {
  InputStream open = getAssets().open("excerices.txt");
  byte[] bArr = new byte[open.available()];
  open.read(bArr);
  open.close();
  return new String(bArr, Key.STRING_CHARSET_NAME);
  } catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
  return null;
  }
  }
  
  public void replacefragment(Fragment fragment) {
  if (fragment != null) {
  getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.content_frame, fragment).commit();
  }
  }
  
  public void setfonts() {
  Typeface createFromAsset = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/BubbleBobble.ttf");
  this.tvhome.setTypeface(createFromAsset);
  this.tvexcerise.setTypeface(createFromAsset);
  this.tvcalc.setTypeface(createFromAsset);
  this.tvhistroy.setTypeface(createFromAsset);
  }
  
  @Override
  public boolean onKeyDown(int i, KeyEvent keyEvent) {
  if (i == 4) {
  if (this.curretlyloadstack == 0) {
  exitdialog(this);
  } else {
  this.homebtn.performClick();
  return false;
  }
  }
  return super.onKeyDown(i, keyEvent);
  }
  
  
  public void exitdialog(final Activity activity) {
  if (activity != null) {
  View inflate = LayoutInflater.from(activity).inflate(R.layout.exit_confirm_dialog, (ViewGroup) null);
  Typeface createFromAsset = Typeface.createFromAsset(activity.getAssets(), "fonts/baloo_regular.ttf");
  
  
  ((TextView) inflate.findViewById(R.id.msg_title)).setTypeface(createFromAsset);
  ((TextView) inflate.findViewById(R.id.message)).setTypeface(createFromAsset);
  ((TextView) inflate.findViewById(R.id.cancel_text)).setTypeface(createFromAsset);
  ((TextView) inflate.findViewById(R.id.ok_text)).setTypeface(createFromAsset);
  final Dialog dialog = new Dialog(activity, R.style.MyAlertDialogTheme);
  dialog.requestWindowFeature(1);
  dialog.setContentView(inflate);
  dialog.setCancelable(true);
  dialog.getWindow().setBackgroundDrawable(new ColorDrawable(0));
  
  FrameLayout frame = dialog.findViewById(R.id.f2_adplaceholderr);
  Main_application.refreshAd(frame, Dashboard.this);
  
  
  ((RelativeLayout) inflate.findViewById(R.id.cancel_btn)).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  public void onClick(View view) {
  dialog.dismiss();
  }
  });
  ((RelativeLayout) inflate.findViewById(R.id.ok_btn)).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
  public void onClick(View view) {
  
  dialog.dismiss();
  Dashboard.super.onBackPressed();
  }
  });
  dialog.show();
  dialog.getWindow().setLayout(-1, -2);
  }
  }
  }
  [COLOR=#000000][FONT=Open Sans][/FONT][/COLOR]
 • 20-07-2021, 15:48:40
  #3
  mixerdating adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Merhabalar, anydesk iletirseniz inceleyelim.
  Dönüş yapıyorum hocam.
R10.net sizlere daha iyi hizmet sunmak için çerezleri kullanıyor.R10.net'i kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
Detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası metnimizi inceleyebilirsiniz.