• 16-06-2022, 10:40:30
  #1
  12 Ocak 2022 Resmî Gazete Mükerrer Madde 20/B Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 318 Madde 4 de verilen Örnek 12’de yemek tarifi veren internet sitesinin vergi muafiyetinden yararlanamayacağı , Örnek 13 de Matematik dersini sosyal medyadan veren kişinin 880.000 Liraya kadar vergiden muaf olacağı belirtilmektedir . Muafiyetten yararlanamayan örnek 12 deki evde yazılım yapan, web sitesi kuran ve içerik üreten ve ortalama ayda 1000 Lira reklam geliri elde eden biri Şirket kurmak muhasebeciye aylık ödeme yapmak, Bağ kura kayıt olmak ve belli oranda gelir vergisi ödemek zorunda . Giderlerin toplamı da aylık 1500 Lirayı bulmaktadır. Ayrıca yıllık olarak ödenmesi gereken domain ve hosting ücretleri ilave edilmemiştir. Teknoloji içerikli Web sitem MEB yayınlarında referans , üniversitelerde yardımcı kaynak , Lisans ve yüksek lisans tezlerinde kaynak olarak gösterilmekte ancak ben genelgede örnek verilen yemek tarifleri sitesi grubuna girdiğimden muafiyetten yararlanamazken , Türk aile yapısına uymayan toplumu ve kişileri aşağılayan sosyal medya yayıncılarına youtuberlar fenomenler ise genelgede Matematik dersini veren gruba girip istisna getirilmektedir . Ayrıca genelgede Örnek 12’de yemek tarifi veren internet sitesinin vergi muafiyetinden yararlanamayacağı açıklanırken youtuberların fenomenlerin yemek tarifi yapması teşvik edilmektedir. MEB ve Üniversitelerin yayın içeriklerine bakıldığında referans olarak web siteleri gösterilirken youtuberler veya fenomenler gibi sosyal içerik paylaşanları referans listesinde görmemiz mümkün değildir. Son çıkan sosyal medya kanunu ile lise ve üniversite talebeleri youtuberlara fenomenlere tiktokculara özendirilmekte ve teşvik edilmektedir . Halbuki öncelikli olarak Teşvik edilmesi gereken evinde yazılım ve programlama yapan kaliteli içerik üreten lise ve üniversite talebeler olmalıydı .

  Web tasarımı yazılımı ve içeriği üreten bu kişiler içinde “ 12 Ocak 2022 Resmî Gazete Mükerrer Madde 20/B Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 318 Madde 4 de verilen Örnek 12 “ düzeltilemez mi ?

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 6 ve 10 maddesine göre evde takı süs eşyası yapanlar ve internet üzerinden satanlar “ Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi “ alarak 240.000 liraya kadar sadece %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılıyor. Evde yazılım yapan, web sitesi kuran ve içerik üreten kişiler bu istisnadan yararlanabilir mi ?

  Saygılarımla arz ederim
 • 16-06-2022, 10:47:41
  #3
  Ben sen veya bu sitede başka birisi yazdıklarını anlar, yakındığın konuyu kavrar ama inan ki o cimer de çalışanlar yukarıda yazılanlardan anlamaz. Yani senin anlatamadığından değil anlayacak kapasitede insan olmadığından anlamazlar belki konuyu bir vergi uzmanına yada hiç sanmıyorum da avukut hukukçuya aktarsalar anlar da bu işin içinden birisi okumadığı sürce anlamazlar anlayacak kapasite de olunsa zaten öyle absürt bir yasa olmazdı
 • 16-06-2022, 10:47:51
  #4
  cimer'den Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 318 düzeltilmesini istedim . avukatlık bir durum yok
 • 16-06-2022, 10:48:53
  #5
  Turk vergi sistemi kadar saçma bir sistem daha yok.

  Vergi muafiyetlerini de iyice mülakatla iş alımına benzettiler. Canımın istediği kategoriye girenler yararlanır canımın istemediği yararlanamaz gibi.

  En temizi sadece tüketici vergisi uygulayacaksın. Ben ekonomi nasıl fırlıyor, nasıl google youtube benzeri projeler çıkıyor. Vergi meselesi yuzunden eli kolu baglanan onbinlerce insan var.
 • 16-06-2022, 10:53:41
  #6
  Gazetelere ve gazetecilere yazdığım metin

  Yazılım ve yazılımcının önemi her geçen gün her geçen saat katlanarak artmaktadır . Savunma sanayinden sonra yakın zamanda Hukuk sisteminde karar verici , tıpta tanıdan sonra tedavide de yapay zekayı göreceğiz .
  Teknofes ve 1 Milyon Yazılımcı Projesine katılan gençlerin büyük çoğunluğunun web sitesi var . Bu kişiler web sitesi kurarken PHP HTML JAVA CSS ASP MYSQL diller kullanılmakta ve eğitimden aldıkları bilgileri geliştirerek web siteleri üzerinden paylaşmaktalar.
  Ancak son çıkan sosyal medya kanunu ile lise ve üniversite talebeleri youtuberlara fenomenlere tiktokculara özendirilmekte ve teşvik edilmektedir .
  Halbuki öncelikli olarak Teşvik edilmesi gereken evinde yazılım ve programlama yapan kaliteli içerik üreten lise ve üniversite talebeler olmalıydı .
  Web tasarımı yazılımı ve içeriği üreten bu kişilerin önleri “ 12 Ocak 2022 Resmî Gazete Mükerrer Madde 20/B Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 318 Madde 4 de verilen Örnek 12 “ ile kesilmiştir .
  • 12 Ocak 2022 Resmî Gazete Mükerrer Madde 20/B Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 318 Madde 4 de verilen Örnek 12’de yemek tarifi veren internet sitesinin vergi muafiyetinden yararlanamayacağı , Örnek 13 de Matematik dersini sosyal medyadan veren kişinin 880.000 Liraya kadar vergiden muaf olacağı belirtilmektedir . Google her web sitelerine reklam yayınlama imkanı vermemektedir . Google Adsensede reklam yayınlayacak web sitesinde kaliteli içerik yanında uyulması gereken kuralları varken , sosyal medya adeta denetimsizdir. LYS ,ÖSYM sınavlarında okumanın anlamanın önemi belirtilerek uzun metinli sorular hazırlanmaktadır. Google’da reklam yayınlayan web sitelerinden uzun detaylı içerikler istemektedir. Ama ne tesadüftür ki sosyal medya kanunu ile lise ve üniversite talebeleri web sitesi tasarlamak içerik üretmek yerine youtuberlara fenomenlere özendirilmektedir ve teşvik edilmektedir . Teknoloji içerikli Web sitem MEB yayınlarında referans , üniversitelerde yardımcı kaynak , Lisans ve yüksek lisans tezlerinde kaynak olarak gösterilmekte ancak ben genelgede örnek verilen yemek tarifleri sitesi grubuna girdiğimden muafiyetten yararlanamazken , Türk aile yapısına uymayan toplumu ve kişileri aşağılayan sosyal medya yayıncılarına youtuberlar fenomenler ise genelgede Matematik dersini veren gruba girip istisna getirilmektedir . Ayrıca genelgede Örnek 12’de yemek tarifi veren internet sitesinin vergi muafiyetinden yararlanamayacağı açıklanırken youtuberların fenomenlerin yemek tarifi yapması teşvik edilmektedir. MEB ve Üniversitelerin yayın içeriklerine bakıldığında referans olarak web siteleri gösterilirken youtuberler veya fenomenler gibi sosyal içerik paylaşanları referans listesinde görmemiz mümkün değildir
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin 6 ve 10 maddesine göre evde takı süs eşyası yapanlar ve internet üzerinden satanlar “ Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi “ alarak 240.000 liraya kadar sadece %4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılıyor. Ancak evde yazılım yapan, web sitesi kuran ve içerik üreten kişi bu istisnadan yararlanamıyor .
  • Evde yazılım yapan, web sitesi kuran ve içerik üreten ve ortalama ayda 1000 Lira reklam geliri elde eden biri Şirket kurmak muhasebeciye aylık ödeme yapmak, Bağ kura kayıt olmak ve belli oranda gelir vergisi ödemek zorunda . Giderlerin toplamı da aylık 1500 Lirayı bulmaktadır. Ayrıca yıllık olarak ödenmesi gereken domain ve hosting ücretleri ilave edilmemiştir . Özellikle Lise ve üniversitede okuyan yazılım yapan, web sitesi tasarım ve içerik üreticileri içinde şirket kurmadan , bağ kura üye olmadan gelir elde etmeleri için düzenlemeler , muafiyetler getirilemez mi ? Esnaf vergi muafiyeti veya youtuberlara fenomenlere verilenin muafiyetin 1/10 kadarı bile Lise ve üniversitede okuyan yazılım ve içerik üretici talebelere bir katkı ve teşvik olacağı unutulmamalıdır.
  • Google İreland Limited firması tarafından ödenen reklam gösterim gelirlerinden Sosyal medya yayıncılarına youtuberlar fenomenler Vergi muafiyetinden yararlanırken , aynı firma tarafından ödeme alan web siteleri bu muafiyetinden yararlanamamaktadır .
  • Web siteleri yurt dışında google translate ile takip edilmekte ve buradan da yabancı bir firmanın reklamı tıklandığında ülkemize döviz kazancı gelmektedir. Bunu en güzel Hindistan uygulamaktadır. Ülkede yayınlanan birçok web sitesinin içeriği İngilizce ve hedef kitleleri İngilizler ve Amerikalılardır. Ülkemizde de yabancı dilde hazırlanan web sitelerine destek verilerek döviz girdisi sağlanabilir.
  • Web sitesi hazırlayıp içerik üretenlerin başta Bulgaristan İngiltere olmak üzere buralarda kulan şirketler üzerinden Google Adsense gelirlerini Türkiye’ye komisyon karşılığı kayıt dışı nakit olarak transfer etmeğe başladığı bilinmelidir.
  12 Ocak 2022 Resmî Gazete Mükerrer Madde 20/B Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı ) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 318 Madde 4 de verilen Örnek 12 nin kaldırılmasıyla bu çelişkiler düzeltilebilecektir.
  Ayrıca sponsorluk ve reklam yayıncılığı konusunda ayrı bir düzenleme yapılarak Google üzerinden reklam yayınlamak yerine gelirin Türkiye’de kalması için düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
  Reklam , satış ortaklığı (Affiliate ) , sponsorluk , üyelik , kullanılan domainin satışından elde edilen yurt dışı ve yurt içi kaynaklı belli miktardaki gelirin “ Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi “ türü bir destekle %4 - % 20 arasında bir oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanması durumunda web sitesi yazılımcılarının ve web sitesi içerik üreticilerinin sayılarının artacağı istihdam yaratılacağı ve bu kişilerin kayıt altına alınacağından
  Gerekli desteğin /düzenlemenin yapılması hususunda yardımlarınızı arz ederiz.
 • 16-06-2022, 11:01:28
  #7
  Hocam bu memlekette inan bu yaptığın sönük bir çaba gibi kaybolup gider. Umarım istediğini alırsın hakkindir. Ama inan umudu bile kalmıyor insanın
 • 16-06-2022, 11:03:55
  #8
  Şu videoyu atmak lazım aslında

  TR Dublaj Türkiye’nin, İnternet Üzerinden Çalışanları Vergiden Muaf Tutma Sebepleri


  https://www.youtube.com/watch?v=gDFJE51x1wI