Sayın AdMob Yayıncısı,
Ağustos ayında, Google'ın yayıncı politikalarında değişiklikler yapılacağını e-posta ve değişiklik günlüğü aracılığıyla yayıncılarımıza bildirmiştik. Söz konusu politika değişiklikleri, bugünden itibaren yayıncı ürünlerimizde (AdSense, AdMob ve Ad Manager) geçerlidir. Şimdilik bu e-postayı, AdMob Yardım Merkezi'ni ve AdMob Politika Merkezi'ni inceleyerek içeriğinizin politikalarımızla uyumlu kalmasını sağlamak dışında hiçbir işlem yapmanız gerekmez.
Değişiklikler:
Reklam yayınına izin verilmeyen veya kısıtlı olarak izin verilen içerik türlerinin açıkça gösterilmesiyle birlikte, yayıncılar için içerik politikaları artık daha sade:
•
Google Yayıncı Politikaları, yayıncı ürünlerimiz aracılığıyla reklam gösterilmesine izin verilmeyen içerik türlerini genel hatlarıyla belirtiyor.
•
Google Yayıncı Kısıtlamaları, sınırlı olarak para kazandırabilen içerik türlerini genel hatlarıyla belirtiyor.
Bu değişiklikler, sizin gibi AdMob yayıncıları için şu anlama geliyor:
Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamına giren içeriklerden para kazanmanız artık bir politika ihlali sayılmayacak. Bunun yerine, uygun durumlarda her bir reklam ürünündeki tercihlere ve/veya reklamverenlerin bireysel tercihlerine bağlı olarak bu tür içeriklerdeki reklam yayını kısıtlanacak. Bu kısıtlama, bazen envanterinizin hiçbir reklam kaynağından teklif almayacağı ve söz konusu içeriklerde reklam gösterilmeyeceği anlamına geliyor.
Sonuç olarak, Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamındaki içeriklerden para kazanmayı tercih edebilirsiniz. Ancak bu tür kısıtlanmış içerikler için diğer kısıtlamasız içeriklere kıyasla daha az reklam alabilirsiniz. Burada değinilen AdMob politikalarının ve kısıtlamalarının, uygulamanızı yayınlayacağınız uygulama mağazasındaki politikalardan farklı olabileceğini de unutmayın. Uygulamanızın uygulama mağazası tarafından reddedilmemesi veya kaldırılmaması için, mağazanın politikalarına uymaya da devam etmeniz gerekir.
Google Yayıncı Politikaları kapsamına giren içeriklerden para kazanmanıza izin verilmez. Bu nedenle, bu tür içeriklere reklam yerleştirilmemelidir. Politikayı ihlal eden içerikler üzerinden para kazanma girişiminde bulunmanız, hesaplarınızın askıya alınmasıyla veya feshedilmesiyle sonuçlanabilir.
Önceden olduğu gibi, AdMob Politika Merkezi'nde uygulamanızdaki reklam gösterimini kısıtlayabilecek sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmesinin yanı sıra reklam sunumuyla ilgili sorunların çözümü ve nasıl inceleme isteğinde bulunulacağı da açıklanmaktadır.
Bu politikaların ve kısıtlamaların, Google yayıncı ürünlerini kullanırken tabi tutulduğunuz diğer tüm politikalara ek olarak geçerli olduğunu unutmayın.
Yapmanız gerekenler:
AdMob Yardım Merkezi ve Politika Merkezi'ne politikalar ve kısıtlamaların eksiksiz dökümü eklenmiştir. Yapılan değişiklikleri daha iyi anlamak ve içeriğinizin politikalarımıza uygun kalmasını sağlamak için lütfen bu bilgileri gözden geçirin.
Google, AdMob politikaları ve kısıtlamalarıyla ilgili güncellemeleri bundan sonra bu dönüşüm günlüğünden duyuracaktır. Yayıncıların politikalarda yapılan değişiklikleri yakından takip ederek bu politikalara her zaman uyması gerekir.