RSS beslemesini kullanarak yazılarımız aşırılabiliyor. Bunun önüne geçmek için çeşitli yöntemler var, bunlara ek olarak ise yazınızı yayımladığınız anda RSS'de çıkması yerine örneğin 30 dakika sonra beslemelerde yayımlanmasını sağlayabilirsiniz. Böylece google önce sizin yazınızı indeksleyecek, çalıntı yapanlara ise kopya içerik muamelesi yapacaktır.
Bunun için yapmanız gereken aşağıdaki kodları temanızın Tema Fonksiyonları (functions.php) dosyasında uygun bir yere eklemek ve $wait = 30 yazan yerdeki 30 yerine istediğiniz bir süreyi dakika cinsinden yazmak.

/*
* içerik beslemelerde sonradan yayımlanacak
* $where değişkeni wp-includes/query.php dosyasında tanımlıdır
*/
function publish_later_on_feed($where) {
 global $wpdb;
 
 if ( is_feed() ) {
  $now = gmdate('Y-m-d H:i:s');
  $wait = '30'; // integer 30 dakika bekle
  $device = 'MINUTE'; //MINUTE, HOUR, DAY, WEEK, MONTH, YEAR
  $where .= " AND TIMESTAMPDIFF($device, $wpdb->posts.post_date_gmt, '$now')> $wait ";
 }
 return $where;
}
add_filter('posts_where', 'publish_later_on_feed');
Ayrıntılı bilgi için Türkçe, İngilizce