• 11-05-2024, 18:17:35
  #1
  Merhaba herkese, arduino ide de esp32 kullanarak blynk ıot üzerinden uzaktan kontrollü ve sensör verilerini blynk üzerinde görüntüleyebileceğimiz bir proje yapmaya çalışıyoruz fakat kod düzgün şekilde derlenmesine ve esp32 ye yüklenmesine rağmen düzgün çalışmıyor. karşılaştığımız sorunlar: lcd ekranda sensör verileri yazması gerekirken yazmıyor, blynk üzerinde device online gözüküyor ve kısa bir süre sonra offline oluyor. Kısaca kod yüklenmesine ve devre doğru olmasına rağmen çalıştıramıyoruz, konu hakkında bilgisi olup yardımcı olabilecek varsa şimdiden teşekkür ederim.

  Kullandığımız kod:
  #include <WiFi.h>
  #include <WiFiClient.h>
  #include <BlynkSimpleEsp32.h>
  #include <DHT.h>
  #include <ESP32Servo.h>
  #include <Wire.h>
  #include <LiquidCrystal_I2C.h>

  // WiFi ve Blynk ayarları
  char auth[] = "BURAYA_BLYNK_AUTH_TOKEN_GIRIN";
  char ssid[] = "WIFI_AG_ISMI";
  char pass[] = "WIFI_SIFRE";

  // Pin atamaları
  #define DHTPIN 33 // DHT11 sensörü pin
  #define SERVOPIN 27 // Servo motor pin
  #define LDRPIN 36 // LDR pin
  #define GAZPIN 34 // Gaz sensörü pin
  #define BUZZERPIN 32 // Buzzer pin
  #define LEDPIN 14 // LED pin

  // Sensör ve modül nesneleri
  DHT dht(DHTPIN, DHT11);
  Servo servo;
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // LCD I2C adresi ve boyutu

  // Blynk bağlantı fonksiyonu
  void connectBlynk() {
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  }

  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // WiFi bağlantısı
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
  }

  Serial.println("WiFi baglandi!");
  connectBlynk();
  // Sensör ve aktüatör pinleri
  pinMode(BUZZERPIN, OUTPUT);
  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
  // LCD başlatma
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Akilli Ev"); // Başlangıçta LCD'ye yazı yazdırma
  // Servo motor başlatma
  servo.attach(SERVOPIN);
  delay(2000);
  }
  void loop() {
  Blynk.run();
  // Sıcaklık ve nem okuma
  float humidity = dht.readHumidity();
  float temperature = dht.readTemperature();
  // Işık seviyesi okuma
  int lightLevel = analogRead(LDRPIN);
  // Gaz sensöründen değer okuma
  int gasValue = analogRead(GAZPIN);
  // Blynk üzerinden kontrol
  if (Blynk.connected()) {
  Blynk.virtualWrite(V5, humidity); // Blynk Grafik tablosu için nem verisi
  Blynk.virtualWrite(V6, temperature); // Blynk Grafik tablosu için sıcaklık verisi
  Blynk.virtualWrite(V7, lightLevel); // Blynk Grafik tablosu için ışık seviyesi verisi
  Blynk.virtualWrite(V8, gasValue); // Blynk Grafik tablosu için gaz sensörü verisi
  }

  // LCD'ye sensör verilerini yazdırma
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Nem: ");
  lcd.print(humidity);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Sicaklik: ");
  lcd.print(temperature);
  lcd.print("C");
  // Seri monitöre sensör verilerini yazdırma
  Serial.print("Nem: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.print("% - ");
  Serial.print("Sıcaklık: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println("C");
  delay(1000); // 1 saniyede bir okuma yap
  }

  // Blynk butonları için callback fonksiyonları
  BLYNK_WRITE(V1) {
  int servoValue = param.asInt(); // Blynk'teki düğme değeri
  if (servoValue == 1) {
  servo.write(90); // Servo motoru 90 derece konumlandır (kapıyı aç)
  } else {
  servo.write(0); // Servo motoru 0 derece konumlandır (kapıyı kapat)
  }
  }

  BLYNK_WRITE(V2) {
  int buzzerValue = param.asInt(); // Blynk'teki düğme değeri
  digitalWrite(BUZZERPIN, buzzerValue); // Buzzer'ı aç/kapat
  }
  BLYNK_WRITE(V3) {
  int ledValue = param.asInt(); // Blynk'teki düğme değeri
  digitalWrite(LEDPIN, ledValue); // LED'i aç/kapat
  }
 • 11-05-2024, 19:53:05
  #2
  Ekranda hiç mi yazı yok yoksa kareler mi var?
 • 11-05-2024, 20:22:44
  #3
  BABER adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Ekranda hiç mi yazı yok yoksa kareler mi var?
  kareler biraz gözüküyor ama yazı yok. LCD kısmını bir şekilde hallederizde bizim için önemli olan kısmı Blynk IoT uygulamasına bağlanması ve sensör verilerini oraya göndermesi ayrıca servo motor ve ledi de Blynk üzerinden kontrol etmemiz gerekiyor.
 • 11-05-2024, 20:44:46
  #4
  SmokyWriter adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  kareler biraz gözüküyor ama yazı yok. LCD kısmını bir şekilde hallederizde bizim için önemli olan kısmı Blynk IoT uygulamasına bağlanması ve sensör verilerini oraya göndermesi ayrıca servo motor ve ledi de Blynk üzerinden kontrol etmemiz gerekiyor.
  Kareler biraz gözüküyorsa pot ayarını kontrol eder misiniz? Bir de dht servo ve lcd max çıkış akımını geçiyor olabilir. Sadece dht takılı iken dener misiniz, offline oluyor mu bu şekilde?
 • 11-05-2024, 20:48:49
  #5
  BABER adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Kareler biraz gözüküyorsa pot ayarını kontrol eder misiniz? Bir de dht servo ve lcd max çıkış akımını geçiyor olabilir. Sadece dht takılı iken dener misiniz, offline oluyor mu bu şekilde?
  lcd pot ayarı normal çalışması gereken değerde yani boş sketch açıp yazdırdığımızda çalışıyor. dh, servo ve lcd ye 3.3v veriliyor. Blynk uygulamasına bağlamadan kendi kendine çalışmasını sağladığımızda hepsi düzgün şekilde çalışıp serial monitöre ve lcd ye değerleri gönderiyolar fakat blynk işin içine girdiğinde her şey bozuluyor maalesef. Ayrıca konudan bağımsız FRC geçmişiniz var sanırım başarılarınızın devamını dilerim bende lisede FRC yarışmalarına katılıyordum.
 • 11-05-2024, 20:54:39
  #6
  SmokyWriter adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  lcd pot ayarı normal çalışması gereken değerde yani boş sketch açıp yazdırdığımızda çalışıyor. dh, servo ve lcd ye 3.3v veriliyor. Blynk uygulamasına bağlamadan kendi kendine çalışmasını sağladığımızda hepsi düzgün şekilde çalışıp serial monitöre ve lcd ye değerleri gönderiyolar fakat blynk işin içine girdiğinde her şey bozuluyor maalesef. Ayrıca konudan bağımsız FRC geçmişiniz var sanırım başarılarınızın devamını dilerim bende lisede FRC yarışmalarına katılıyordum.
  Teşekkürler, profil açıklaması eski kalmış biraz. Artık FRC, FTC, FLL hepsine eğitmenlik yapıyorum. Sketch ile şimdi kendim bi esp bağlayıp deneyeceğim. Ayrıca wp varsa pm'den iletin daha hızlı yanıtlaşırız.
 • 11-05-2024, 21:01:21
  #7
  BABER adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Teşekkürler, profil açıklaması eski kalmış biraz. Artık FRC, FTC, FLL hepsine eğitmenlik yapıyorum. Sketch ile şimdi kendim bi esp bağlayıp deneyeceğim. Ayrıca wp varsa pm'den iletin daha hızlı yanıtlaşırız.
  teşekkürler iletiyorum wp