Arkadaşlar şu kodlar ile gmailden mail göndermek istiyorum lakin hata veriyor. Yardımcı olabilecek var mı

Dim mail As New MailMessage()
Dim SmtpServer As New SmtpClient
SmtpServer.Credentials = New Net.NetworkCredential("gönderilenadres@gmail.com", "şifre")
SmtpServer.Port = 587
SmtpServer.Host = "smtp.gmail.com"
SmtpServer.EnableSsl = True
mail.To.Add("mailalıcıadres@gmail.com")
mail.Subject = "Konuaa"
mail.Body = "Messajımızasxdsadsazdasdaxdsa"
SmtpServer.Send(mail)