Anket Sağlık mı Hotel mi?
Toplam Katılımcı Sayısı: 58
Sağlık mı Hotel mi?
hotel
%60,34 (35 Oy)
sağlık
%39,66 (23 Oy)