• 23-04-2008, 14:14:45
  #1
  Google AdSense TM Çevrimiçi Standart Hüküm ve Şartları


  GOODLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KAYDOLMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU HÜKÜM VE ŞARTLARI VE SSS’I DİKKATLE OKUYUNUZ. GOOGLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KATILIM, BU HÜKÜM VE ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELMEKTEDİR. BU HÜKÜM VE ŞARTLARI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, LÜTFEN GOOGLE ADSENSE ÇEVRİMİÇİ PROGRAMINA KAYDOLMAYINIZ VEYA KATILMAYINIZ.
  Giriş. Siz ve Google Inc. ("Google") arasındaki işbu sözleşme ("Sözleşme"), Google AdSense Çevrimiçi Programı ("Progam") Standart Hüküm ve Şartları’ndan ("Hüküm ve Şartlar") oluşmaktadır. Google tarafından genel olarak sunulan Program tanıtımı, https://www.google.com/adsense/faq adresinde yer alan Program Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ("SSS") URL’sinde veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek başka bir URL’de yer almaktadır. "Siz" veya "Yayıncı", bu kişiler veya bunlara bağlı kişiler ve/veya bunun (veya bunların) adına hareket eden herhangi bir kurum veya ağ tarafından ibraz edilen bir kayıt formunda tanımlanan, işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı herhangi bir kuruluş anlamına gelmektedir.
  1. Programa Katılım. Programa katılım, Google’ın ön onayının alınmasına ve https://www.google.com/adsense.policies ve/veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek diğer bir URL’de yer alan Program Politikaları ("Program Politikaları")’na devamlı olarak uygun davranmanız koşuluna bağlıdır. Google, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir başvuru sahibi veya katılımcının katılımını herhangi bir zamanda reddetme hakkını saklı tutar. Program’a kaydolmakla en az 18 yaşında olduğunuzu beyan etmekte ve her biri Sizin tarafınızdan belirlenecek Web sitesi/siteleri, medya oynatıcısı/oynatıcıları, video içeriği ve/veya mobil içerik ile veya Google tarafından yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) açıkça izin verilen diğer özellikler (sözkonusu diğer özellikler "Diğer Özellikler" olarak anılacaktır) ve Atom, RSS ve sözkonusu Web site(leri), medya oynatıcıları, video içeriği, mobil içerik ve/veya Diğer Özellikler (bu şekildeki her bir Web sitesi, medya oynatıcısı, video içeriği, mobil içerik, Diğer Özellik veya yayın, bir "Web Alanı" olarak anılacaktır) aracılığıyla dağıtılan diğer yayınlar ile bağlı olmak üzere, Google’ın aşağıdakileri sunabileceğini kabul etmektesiniz: (a) üçüncü kişiler ve/veya Google tarafından temin edilen reklamlar ve/veya diğer içerik; (söz konusu üçüncü kişiler tarafından temin edilen reklamlar, Google tarafından temin edilen reklamlar ve diğer içerik, birlikte "Reklamlar" olarak anılacaktır) şu koşulla ki, Google’ın bedeli ödenmemiş bir içerik sunması durumunda, Program’ın bir parçası olarak, bu içeriği almamayı seçebileceksiniz, (b) ilgili Google soruları ve/veya Reklam arama kutusu/kutuları (birlikte, "Bağlantılar" olarak anılacaktır), (c) Google Web ve/veya Site arama sonuçları (birlikte, "Arama Sonuçları" olarak anılacaktır), ve/veya (d) Google atıf Reklamları ("Atıf Butonları"). Şüpheye mahal vermemek üzere, bu Sözleşme’de veya Program Politikaları’nda münferit bir "Web sayfası", "Web Sitesi", "Web sitesi sayfası" veya Web Alanı’nın bir parçası olan benzeri bir bölüme yapılan herhangi bir atıf, söz konusu Web sitesi üzerinden dağıtılan yayınlar ve medya oynatıcıları anlamına gelecektir. Aynı birey veya kuruluşun sahip olduğu birden fazla hesap, Google tarafından (elektronik posta da dahil olmak üzere) yazılı olarak açıkça izin verilmediği müddetçe, derhal sonlandırılacaktır. Google tarafından (elektronik posta da dahil olmak üzere) yazılı olarak açıkça izin verilen bazı durumlarda, Reklamları, Bağlantıları, Arama Sonuçlarını ve/veya Atıf Butonlarını bir Web Alanı üzerinde görüntülemek amacı ile değil, yalnızca Google’dan ödeme almak amacı ile, Program’a kaydolabilir ve bir hesap oluşturabilirsiniz. Ancak, daha sonra Hesabınızı, Program’a katılmak için (yani Reklamları, Bağlantıları, Arama Sonuçlarını ve/veya Atıf Butonlarını bir Web Alanı üzerinde görüntülemek amacı ile) kullandığınız takdirde, Programın bu şekilde kullanımı işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır. Reklamların web sitenizde sunulması sırasında üçüncü kişilerin, kullanıcılarınızın web tarayıcısı üzerine cookie yerleştirebileceğini ve bunları okuyabileceğini veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabileceğini açıkça ifşa eden, uygun bir gizlilik politikanızın olması ve bu politikaya uymanız gerekmektedir. Gizlilik politikanızın, cookie yönetimi için kullanıcı seçenekleri hakkında bilgi içermesi gerekmektedir.
  2. Reklamlar, Arama Sonuçları ve Atıfların Uygulanması ve İşletimi. Google tarafından yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) açıkça izin verilmedikçe, JavaScript’in veya Size Google tarafından temin edilen diğer programların değiştirilmemesi de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, Web Alan(lar)ınız ile bağlantılı olarak, Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları, Atıf Butonları ve (aşağıda Madde 12’de tanımlandığı üzere) Google Marka Özellikleri’nin uygun şekilde sunulması, görüntülenmesi, izlenmesi ve rapor edilmesini sağlamak için zaman zaman Google tarafından temin edilecek olan şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz.
  * Arama için AdSense. Arama Sonuçlarını almayı seçtiyseniz, Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak Web Alan(lar)ınız üzerinde bir Google arama kutusu ("Arama Kutusu") görüntüleyeceksiniz. İlgili Google sorguları haricinde, tüm arama sorguları (bir Reklam arama kutusuna girilen sorgular dahil) Sizin Web Alan(lar)ınız üzerindeki bir Arama Kutusu’na (veya duruma gore Reklam arama kutusuna) doğrudan veri giren münferit son kullanıcılar tarafından başlatılmalıdır. Her türlü sorguyu (revize etmeden, filtrelemeden, kısaltmadan, şart ilave etmeden veya söz konusu sorguları başka şekilde ayrı ayrı veya toplu olarak değiştirmeden) Google’a göndereceksiniz ve Google da Size geçerli şekilde ve mümkün olan ölçüde bunlara karşılık gelen Arama Sonuçları ve/veya reklamları sunmak için ticari açıdan makul her türlü gayreti sarfedecektir. Arama Sonuçları ve buna eşlik eden her türlü Reklam, Google tarafından sunulabilecek Web sayfalarında (her biri, bir "Arama Sonuçları Sayfaları") görüntülenecek olup Google tarafından sunulan bu Web sayfalarının biçimi ve görünüm Google tarafından zaman zaman değiştirilebilecektir.
  * İçerik için AdSense. İçerik ve Web Alanı ile ilişkili Reklamlar (ve eğer mevcut ise, son kullanıcılar tarafından Bağlantılara yapılan tıklamalar ve girilen sorgulara cevaben sunulan Reklamlar) Google tarafından gruplandırılacak ve SSS’da tanımlanmış olabileceği gibi, genelde Google tarafından zaman zaman sunulan standart formlarda reklam birimleri (bu tür Reklam ve/veya Bağlantılar toplu olarak "Reklam Birimleri" olarak anılacaktır) olarak, Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına, Bağlantılar ile (geçerli olan durumlarda) görüntülenecektir. Web Alan(lar)ı ile bağlantılı olarak Reklam Birimlerinin görüntülenmesi için Google tarafından onaylanmış bir biçim seçebilirsiniz, ancak Reklamların ve/veya Bağlantıların (i) sadece, her biri Google’ın kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda Google’ın incelemesine ve onayına tabi olan Web Alan(lar)ı ile bağlantılı olarak görütülenebileceğini ve (ii) burada belirtilen yerleştirme kurallarına tabi olacağını kabul etmektesiniz.
  * Atıflar. Google AdSense Atıflar özelliğini kullanmayı seçmeniz halinde, Web Alan(lar)ınız üzerindeki Atıflar Butonlarını Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak kullanmak durumunda olacaksınız. Bir Atıf Butonu üzerine tıklayan son kullanıcılar, Google tarafından sunulabilecek bir Web sayfasına ("Atıf Sayfası") yönlendirilecek olup, Google tarafından sunulan bu Web sayfalarının biçim ve görünümü Google tarafından zaman zaman değiştirilebilecektir. Bir "Atıf Olayı", bir son kullanıcı, Web Alanı üzerinde bir Atıf Butonuna tıkladığında başlatılacak ve ilgili ürün için atıf gereklilikleri bu Sözleşmeye uygun olarak yerine getirildiğinde sona erecektir. Bu tür atıf gereklilikleri, Atıf Olayı’na uygulanan ödeme miktarı ile birlikte, https://www.google.com/adsense/referrals adresi veya Google’ın zaman zaman temin edebileceği diğer bir URL’de yer almaktadır. Web Alan(lar)ınız ile ilgili Atıf Olaylarının uygun şekilde izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak için Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek şartnamelere uymayı kabul etmektesiniz. Google tarafından yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) açıkça izin verilmedikçe, bir Atıf Butonunun Web Alanınız üzerinde görüntülenmesinden başka bir yolla, bir Atıf Olayının reklamını yapamaz veya Atıf Olayını kolaylaştıramazsınız.
  * Video için AdSense. Video için AdSense’i kulanmayı seçmeniz halinde, katılımınız, AdSense for video program policies adresinde veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek diğer bir URL’de yer alan Video için AdSense Program politikalarına devamlı olarak uygun davranmanız şartına tabi olacaktır. Tüm Reklamlar (eğer varsa son kullanıcılar tarafından Bağlantılara yapılan tıklamalar ve girilen sorgulara cevaben sunulan Reklamlar dahil) her bir durumda, geçerli politikalarda daha ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, genel olarak Google tarafından zaman zaman sunulan standart biçimlerde (1) Google tarafından gruplandırılacak ve Bağlantılar ile (geçerli olduğunda) Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına Reklam Birim(ler)i olarak görüntülenecektir veya (2) üçüncü kişi video içeriği ile bağlantılı olarak çevrim öncesi, çevrim sonrası veya çevrim arasında yer alacaktır. Reklamların Web Alanı üzerinde, Google tarafından onaylanacak bir video formatında görüntüleneceğini ve bu Reklamların (i) sadece, tümü Google’ın kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Google’ın inceleme ve onayına tabi olacak olan Web Alan(lar)ı ve reklam harici video içeriği (birlikte "Video Medya") ile bağlantılı olarak görüntüleneceğini; ve (ii) sadece son kullanıcılar tarafından başlatılan Video Medya ile bağlantılı olarak talep edileceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca, Medya Oynatıcınız içinde, Google tarafından başka şekilde yazılı olarak onaylanmadıkça, aynı anda sadece bir (1) adet Reklam Birimi görüntüleyebileceğinizi kabul etmektesiniz.
  * Genel; Hizmet Sayfaları; Filtreleme; Beta Özellikleri. Herhangi bir Reklam Birimi, Reklam, Bağlantı, Arama Kutusu veya Atıf Butonu görüntülenen bir Web sayfası ("Hizmet Sayfası") üzerinde, sizin Web Alan(lar)ınızın bir son kullanıcının makul şekilde bir Google reklamı ile karıştırabileceği veya başka şekilde Google ile ilişkilendirebileceği reklam(lar)ı veya içeriği görüntülememeyi kabul etmektesiniz. Program’ın bir parçası olarak sunulan bazı Google hizmetleri, Hesabınızı kullanarak erişebileceğiniz SafeSearch veya AdSafe gibi filtreleme özelliğine sahip olabilir. Ancak, bu tür filtreleri etkinleştirmeyi tercih etmeniz halinde, (i) bu özellikleri Google tarafından temin edilen şartnamelere uygun olarak etkinleştirmenin Sizin sorumluluğunuz altında olduğunu ve (ii) (Reklamlar, Bağlantılar ve Arama Sonuçları dahil) tüm sonuçların, söz konusu filtre/filtrelerin etkinleştirilmesi ile seçilmiş olan sonuçlar ile sınırlı olacağının Google tarafından taahhüt edilmediğini ve edilemeyeceğini de kabul etmektesiniz. Bazı Program özellikleri "Beta" veya başka şekilde desteksiz durumda ("Beta Özellikleri") olarak tanımlanmaktadır. Kanunların izin verdiği en geniş ölçüde, Beta Özellikleri "olduğu gibi" ve sizin opsiyon ve riskinizde olmak kaydıyla temin edilmektedir. Herhangi bir üçüncü kişiye Beta Özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgiyi, kamuya açık olmayan Beta Özelliklerinin varlığını veya Beta Özelliklerine erişimi ifşa etmeyeceksiniz.
  3. Sadece Google ile İletişim Kurulacaktır. Web Alan(lar)ınız ile ilgili olarak görüntülenen Reklam(lar) veya Bağlantı(lar) ile ilgili her türlü iletişimi herhangi bir reklamverene değil, Google’a yönlendirmeyi kabul etmektesiniz.
  4. Tarafların Sorumlulukları. Tüm içerik ve materyaller de dahil olmak üzere, Web Alan(lar)ından, bunların bakım ve işletiminden, Google’ın şartnamelerinin uygun şekilde uygulanmasından ve Program Politikalarına uyum da dahil olmak üzere bu Sözleşme şartlarına uygun davranmaktan yalnızca Siz sorumlusunuzdur. Google, kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi ihlal edebilecek her türlü faaliyeti, Reklamlara, Bağlantılara, Arama Sonuçlarına veya Atıf Butonlarına erişmek veya herhangi bir Atıf Olayını tamamlamak için bir yazılım uygulaması kullanımı veya bu Sözleşme ile yasaklanan herhangi bir faaliyette bulunulması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, soruşturma hakkını saklı tutar. Google, Sizin Web Alan(lar)ınızın son kullanıcılarından sorguların alınması veya Sizin Web Alan(lar)ınız) ile Google arasında veri iletimi de dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın, Web Alan(lar)ınız ile ilgili hiçbir husustan sorumlu değildir. Ayrıca herhangi bir Reklam, Bağlantı, Arama Sonucu veya Atıf Butonunun Web Alan(lar)ının son kullanıcılarına uygun şekilde görüntülenmemesi veya Atıf Olayının son kullanıcılar tarafından uygun şekilde tamamlanmaması halinde, Google Size bildirimde bulunmakla yükümlü değildir.
  5. Yasaklı Kullanımlar. (i) Tekrarlı manuel tıklamalar, robotlar veya diğer otomatik sorgulama araçları ve/veya bilgisayar bazlı arama talepleri ve/veya diğer arama motoru optimizasyon hizmetleri ve/veya yazılımlarının yetkisiz kullanımı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın çeşitli yöntemlerle otomatik, aldatma amaçlı, hileli veya diğer geçersiz yollarla, doğrudan veya dolaylı olarak sorgu, Atıf Olayları veya herhangi bir Reklam, Bağlantı, Arama Sonucu veya Atıf Butonu (herhangi bir video reklamı için "oynat" butonuna basılması da dahil, ancak bununla sınırlı olmaksızın) görüntülenmesi veya bunlar üzerinde tıklanması; (ii) herhangi bir Reklam, Bağlantı, Reklam Birimi, Arama Sonucu veya Atıf Butonunda yer alan bilgileri revize etme, değiştirme, filtreleme, kesme veya sırasını değiştirme veya herhangi bir Reklam, Bağlantı, Reklam Birimi, Arama Sonucu veya Atıf Butonunu Google’ın izni olmaksızın herhangi bir şekilde silme, gizleme veya küçültme; (iii) bir son kullanıcının bir Reklamın herhangi bir bölümü ("Reklam Veren Sayfası"), herhangi bir Arama Sonuçları Sayfası veya herhangi bir Atıf Sayfasına tıkladıktan sonra girdiği herhangi bir Web sayfasının tam ve bütün görüntüsünü çerçeve içine alma, küçültme, silme veya başka şekilde engelleme; (iv) bir son kullanıcıyı herhangi bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfasından uzaklaştırarak başka bir yere yeniden yönlendirme; bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfasına bir son kullanıcının doğrudan giderek erişebileceği sayfadan farklı sürümde bir Reklam Veren Sayfası, Arama Sonuçları Sayfası veya Atıf Sayfası sunma; Reklam ile Reklam Veren Sayfası arasında, Arama Kutusu’nu içeren sayfa ile Arama Sonuçları Sayfası arasında veya Atıf Butonu ile Atıf Sayfası arasında hiçbir içerik koyma; veya başka şekilde bir Reklamdan bir Reklam Veren Sayfasına, Arama Kutusunu içeren sayfadan Arama Sonuçları Sayfasına veya Atıf Butonundan Atıf Sayfasına doğrudan bir bağlantı haricinde herhangi bir şey temin etme; (v) pornografik, nefret, şiddet veya yasa dışı içeriğe sahip herhangi bir Web sayfası veya Web sitesinde Reklam(lar), Bağlantı(lar) veya Atıf Butonu/Butonları görüntüleme; (vi) Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Butonlarına, herhangi bir yazılım uygulaması, Web sitesi aracılığıyla veya üzerinden veya Sizin Web Alan(lar)ınız haricinde başka yollarla doğrudan veya dolaylı olarak erişme, başlatma ve/veya etkinleştirme veya Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Butonlarını herhangi bir yazılım uygulaması, Web sitesi veya Sizin Web Alan(lar)ınız haricinde başka ortamlara başka şekilde dahil etme (sadece bu sözleşmede açıkça izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla); (vii) Reklamlar, Bağlantılar, Arama Sonuçları veya Atıf Olayları veya bunların herhangi bir bölümü, kopyası veya türevinden elde edilen bilgileri "crawl", "spider" yöntemlerine tabi tutma, endeksleyeme veya herhangi geçici olmayan bir şekilde saklama veya ön belleğe alma; (viii) zaman zaman revize edilebilecek olan, Google Web Sitesi üzerindeki herhangi bir Program Politikasını veya Sizinle Google arasındaki diğer herhangi bir sözleşmeyi ihlal edecek şekilde hareket etme (herhangi bir sınırlama olmaksızın Google AdWords program şartları da dahil olmak üzere); (ix) kötü niyetli yazılım yayma; (x) bu Sözleşmenin tarafınızdan ihlali üzerine Google’un bu Sözleşmeyi feshetmesinden sonra Programı kullanmak amacı ile yeni bir hesap oluşturma; veya (xi) Google’ı zayıf şekilde yansıtan veya başka şekilde Google’ın itibarını veya iyi niyetini küçülten veya azaltan herhangi bir işlem veya uygulamada bulunmak yasak olup, herhangi bir üçüncü kişinin bunları yapmasına izin vermeyecek veya herhangi bir üçüncü kişiyi bu yönde teşvik etmeyeceksiniz. Yukarıdakilerden herhangi birini yapma girişimi veya bunların ihlalinin bu Sözleşmenin esaslı ihlalini teşkil edeceğini ve hesabınızın hemen askıya alınması veya bu Sözleşmenin feshi de dahil olmak üzere Size karşı her türlü geçerli hukuki ve adil yasal çözüm yoluna ve mevcut her türlü hukuki veya cezai yasal çözüm yoluna başvurabileceğimizi kabul etmektesiniz.
  6. Fesih; İptal. Diğer Google müşterileri (örneğin, Web hosting şirketiniz) ile yapmış olabileceğiniz herhangi bir üçüncü kişi sözleşmesine tabi olmak kaydıyla, Program dahilindeki herhangi bir Web Alanı üzerindeki Reklamlar, Bağlantılar, Arama Kutuları veya Atıf Butonlarını görüntülemeyi, Web Alanlarınızdan Google Java Script veya benzer programları kaldırmak suretiyle, herhangi bir zamanda, nedenli veya nedensiz olarak durdurabilirsiniz. Bu Sözleşmeyi, herhangi bir zamanda, adsense-support@google.com adresine, Programa katılımınızı iptal etme isteğinizi belirten yazılı bir bildirim göndermek suretiyle nedenli veya nedensiz olarak sona erdirebilirsiniz. Bu Sözleşme, Google tarafından bildiriminizin alınmasından itibaren on (10) iş günü içerisinde feshedilmiş addedilecektir. Google, bu Sözleşmenin ihlali olabilecek her türlü faaliyet hakkında araştırma yapabilir. Google, her zaman, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir sebeple, Programın tamamı veya bir kısmını sona erdirebilir, bu Sözleşmeyi feshedebilir, veya herhangi bir Web Alanının, Programın tamamı veya bir kısmına katılımını askıya alabilir veya sona erdirebilir. Ayrıca, Google iki (2) ay veya daha uzun bir süre içinde, Reklamlar veya Atıf Butonları üzerinde yeterli sayıda geçerli tıklama veya geçerli Reklam gösterimleri oluşturmamış olan (her bir durumda Google tarafından ölçülecektir) herhangi bir hesabı bildirimde bulunmaksızın sona erdirme hakkını saklı tutar. Herhangi bir Web Alanının Programa katılımının sona erdirilmesi veya bu Sözleşmenin herhangi bir sebeple feshedilmesi üzerine, Madde 3, 6-10, ve 14-17 fesihten sonra da geçerli olmaya devam edecektir.
  7. Gizlilik. Google’ın Gizli Bilgilerini Google’ın ön yazılı muvafakati olmaksızın ifşa etmemeyi kabul etmektesiniz. "Google’ın Gizli Bilgileri" herhangi bir sınırlama olmaksızın: (a) Program ile ilgili tüm Google yazılımları, teknolojileri, programları, şartnameleri, malzemeleri, kuralları ve belgelerini; (b) Size Google tarafından temin edilen Programda Web Alanı performansına ilişkin tıklama oranları veya diğer istatistikleri; ve (c) Google tarafından yazılı olarak "Gizli" veya eşdeğer bir niteleme ile tanımlanmış olan diğer her türlü bilgiyi kapsar. Ancak Program kapsamında, Google tarafından Size yapılmış olan brüt ödemelerin miktarını doğru olarak ifşa edebilirsiniz. Google’ın Gizli Bilgileri, Siz veya Google tarafından herhangi bir ihlal yapılmaksızın kamuya açık bilgi haline gelen bilgileri veya (i) yazılı olarak da tevsik edilmek kaydıyla, Google’ın Gizli Bilgilerine erişim olmaksızın bağımsız olarak geliştirilen; (ii) Sizin üçüncü bir kişiden yasal yollarla almış olduğunuz; veya (iii) kanunen veya resmi merciler tarafından ifşa edilmesi zorunlu kılınan bilgileri kapsamamaktadır.
  8. Garanti Verilmemesi. Google, Reklamların görüntülenmesi veya herhangi bir Reklam veya Atıf Butonu üzerinde yapılan tıklamaların düzeyi, bu görüntülenme ve/veya tıklamaların gönderim zamanları, Atıf Olaylarının tamamlanması veya bu Sözleşme tahtında Size yapılacak herhangi bir ödemenin miktarına ilişkin herhangi bir garanti vermemektedir. Ayrıca, şüpheye mahal vermemek üzere, Google, Programın her zaman veya (i) genel Internet backbone’ları, ağlar veya sunuculardaki kesintilerden kaynaklanan (ii) Sizin ekipman, sistem veya yerel erişim hizmetlerindeki herhangi bir arızadan kaynaklanan, (iii) daha önceden programlanmış bakımlar nedeniyle ortaya çıkan veya (iv) grev, ayaklanma, yangın, sel, patlama, savaş, devlet tedbiri, işgücü şartları, deprem, doğal afetler veya Google (veya onun tamamen kendi iştirakleri) veya Sizin sunucularınızın yer aldığı veya birlikte yer aldığı bir yerde Internet hizmetlerindeki kesintiler gibi Google’ın (veya yüzde yüz iştiraklerinin) kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan herhangi bir arıza süresi içinde işletilebileceğini garanti etmemektedir.
  9. Tekeffül. GOOGLE REKLAM YAPMA, BAĞLANTILAR, ARAMA, ATIFLAR VE DİĞER HİZMETLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, BUNLAR İLE İLGİLİ OLARAK ZIMNİ VEYA SARİH HERHANGİ BİR TEKEFFÜLDE BULUNMAMAKTADIR VE İHLAL ETMEME, SATIŞA ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ TEKEFFÜL VEYA ŞARTLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. REKLAMLAR, BAĞLANTILAR VE ARAMA SONUÇLARININ GOOGLE’A AİT OLMAYAN İÇERİĞE DAYANDIĞI VEYA GOOGLE’A AİT OLMAYAN İÇERİK İLE BAĞLANTILI OLARAK GÖRÜNTÜLENDİĞİ SÜRECE, GOOGLE’IN, SÖZKONUSU REKLAM, BAĞLANTI VE ARAMA SONUÇLARININ GÖRÜNTÜLENMESİ İLE İLGİLİ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAKTIR.
  10. Yükümlülük Sınırlamaları; Mücbir Sebepler. BU SÖZLEŞME TAHTINDAKİ TAZMİNAT VE GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ VEYA PROGRAMA İLİŞKİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARAFINIZDAN İHLALİ VE/VEYA MÜLKİYET HAKLARININ TARAFINIZDAN İHLALİ HARİÇ OLMAK ÜZERE, (i) TARAFLARDAN HİÇBİRİ, HİÇBİR DURUMDA, BU SÖZLEŞME TAHTINDA, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER BİR HUKUKİ KURAMDAN KAYNAKLANAN ÖNEMLİ, ÖZEL, DOLAYLI, EMSAL TEŞKİL EDEN VEYA CEZAİ ZARARLARDAN, İLGİLİ TARAFA BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ VE SINIRLI HERHANGİ BİR YASAL ÇÖZÜM YOLUNUN ESAS AMACININ YERİNE GETİRİLMEMESİNE BAKILMAKSIZIN, SORUMLU OLMAYACAKTIR VE (ii) GOOGLE'IN BU SÖZLEŞME TAHTINDA HERHANGİ BİR TALEBE İLİŞKİN OLARAK YAYINCIYA KARŞI SAHİP OLDUĞU TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK, GOOGLE TARAFINDAN, YAYINCIYA, TALEP TARİHİNDEN HEMEN ÖNCEKİ ÜÇ AYLIK DÖNEM BOYUNCA ÖDENEN NET MEBLAĞ İLE SINIRLI OLACAKTIR. Taraflardan her biri, diğer tarafın bu Sözleşmeyi, bu Sözleşmede belirtilen sınırlandırmalara dayanarak akdettiğini ve bu sınırlandırmaların taraflar arasındaki anlaşmanın temelini oluşturduğunu kabul eder. Yukarıdakilere sınırlama getirmeksizin ve ödeme yükümlülükleri hariç olmak üzere, taraflardan hiçbiri, devlet tedbirleri veya terör eylemleri, deprem veya diğer doğal afetler, işgücü şartları ve elektrik kesintileri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sözkonusu tarafın makul kontrolü dışında gelişen gecikmelerden veya yerine getirememe durumlarından sorumlu olmayacaktır.
 • 23-04-2008, 14:15:29
  #2
  11. Ödeme. Reklamlar üzerinde geçerli sayıda tıklama, Reklamların geçerli sayıda görüntülenmesi, Web Alan(lar)ınız ile bağlantılı olarak görüntülenen Atıf Butonları aracılığıyla başlatılan Atıf Olaylarının geçerli tamamlanma sayısı ve/veya Web Alan(lar)ınız üzerinde Reklamların görüntülenmesi ile ilişkili olarak gerçekleştirilen diğer olaylar ile ilgili olarak, her bir durumda Google tarafından Program Katılımcıları için belirlenek bir ödeme alacaksınız. Arama Sonuçlarını almayı seçtiyseniz, bu ödemeden Arama Sonuçları için uygulanan ücretler mahsup edilecektir. Taraflar arasında yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) başka şekilde kararlaştırılmadıkça, Size yapılacak ödemeler Google tarafından, Sizin Web Alan(lar)ınız üzerinde Reklamlar veya Atıf Butonlarının çalıştığı her bir ayının veya kazanılmış bakiyeniz 100 ABD Doları veya daha fazla ise Arama Sonuçları Sayfaları üzerinde Reklamların çalıştığı her bir takvim ayının sonundan itibaren yaklaşık otuz (30) gün içinde gönderilecektir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Google Sizin kazanılmış bakiyenizi Size, Sizin veya Google tarafından Sözleşmenin feshedildiği takvim ayının sonundan itibaren (elektronik posta da dahil, Sizin Sözleşmeyi feshetme konusundaki yazılı talebiniz Google tarafından alındıktan sonra) yaklaşık doksan (90) gün içinde ödeyecektir. Ancak Google, 10 ABD Doları’ndan daha düşük kazanılmış bakiyeler için hiçbir durumda bir ödeme yapmak yükümlülüğünde olmayacaktır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Google: (a) Google tarafından makul şekilde belirlenecek, herhangi bir kişi, robot, otomatik program veya benzer bir cihaz tarafından başlatılan geçersiz sorgular, geçersiz Atıf Olayları veya Reklamlar üzerinde geçersiz tıklamalar veya gösterimlerden kaynaklanan meblağlara, (söz konusu tıklamalar veya gösterimler (i) Sizin IP adreslerinizden veya Sizin kontrolünüz altındaki bilgisayarlardan başlatılan (ii) herhangi bir para ödemesi, sahte beyan veya son kullanıcıların Reklamlara tıklamaları karşılığı talep edilen veya (iii) herhangi bir para ödemesi, sahte beyan, veya son kullanıcıların Atıf Olaylarını tamamlamaları konusunda kanuna aykırı veya başka şekilde geçersiz bir talep ile başlatılan tıklamalar ve görütülemeleri de kapsamakta olup bunlarla sınırlı değildir); (b) Gözatıcılarında JavaScript etkin olmayan son kullanıcılara sunulan Reklamlar veya Atıf Butonlarına; (c) yardım kuruluşları yararına Reklamlara ve Google’ın sunabileceği diğer yer tutucu veya şeffaf Reklamlara; veya (d) aralarında önemli sayıda yukarıda (a) şıkkında belirtilen geçersiz tıklamaların da yer aldığı tıklamalara dayanan veya herhangi bir geçerli ödeme dönemi için Sizin tarafınızdan bu Sözleşmenin ihlali sonucunda doğacak ödemelerden yükümlü olmayacaktır. Yukarıdaki hususlardan herhangi birininin Google tarafından araştırılması, veya Sizin tarafınızdan bu Sözleşmenin ihlalini veya Reklamları Sizin Web Alan(lar)ınız ile bağlantılı olarak görüntülenen bir reklamcının sözkonusu Reklamlar için Google'a yapması gereken ödemede temerrüde düşmesi halinde, Google yukarıdakilerden herhangi biri veya Sizin tarafınızdan bu Sözleşmenin ihlal edilmesi sebebiyle ödemeyi durdurma veya Sizin hesabınıza borç kaydetme hakkını saklı tutar. Ayrıca, herhangi bir Google programı ile ilgili (Google AdWord programı da dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) olarak Google’a yapılacak herhangi bir ödemenin vadesini geçirmiş olmanız durumunda, Google ödenmesi gereken tüm meblağlar ödenenene kadar ödemeyi durdurma veya Program ile ilgili size ödenmesi gereken tutarları sizin tarafınızdan Google’a ödenmesi gereken rakamlardan mahsup etme hakkını saklı tutar. Ödemelerin doğru yapılabilmesi için, doğru adres ve diğer iletişim bilgilerini ve Hesabınızla ilgili ödeme bilgilerini temin etmekten yalnızca Siz sorumlusunuzdur. ABD vergi mükellefleri için, bu bilgilere, herhangi bir sınırlama olmaksızın, geçerli bir ABD vergi kimlik numarası ve tam olarak doldurulmuş W-9 Formunu da kapsamaktadır. ABD dışındaki vergi mükellefleri için, bu bilgiler, herhangi bir sınırlama olmaksızın, vergi mükelleffinin ABD’de faaliyet göstermediğine dair (Google AdSense’de: https://www.google.com/adsense/taxinfo adresinde veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek olan diğer bir URL’de yer alan Vergi Bilgilendirme Sayfası’nda açıklandığı gibi) imzalı bir belge veya ABD vergi makamlarınca istenen, geçerli bir ABD vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekebilecek, tam olarak doldurulmuş W-8 Formu veya başka bir form da dahildir. Herhangi bir iletişim veya ödeme bilgisi hatası veya eksikliği nedeniyle iade veya iptal edilen çeklere ilişkin her türlü banka ücreti, yeni yapılacak ödemeden mahsup edilebilir. Programa katılımınız ile ilişkili herhangi bir resmi mercii tarafından tarhedilebilecek geçerli tüm vergi ve harçları ödemeyi kabul etmektesiniz. Google fiyatlandırma ve/veya ödeme yapısını her zaman değiştirebilir. Program kapsamında yapılan herhangi bir ödemeye itirazınız olduğu takdirde, Google’a sözkonusu ödemeden itibaren otuz (30) gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunmanız gerekmektedir; Google’a bu şekilde bir bildirimde bulunmamanız halinde, bu tür bir ihtilaflı ödemeye ilişkin her türlü talepten feragat etmiş olursunuz. Ödeme yalnızca Google tarafından tutulan kayıtlar esas alınarak hesaplanacaktır. Herhangi bir başka ölçümleme veya istatistik Google tarafından kabul edilmeyecek veya bu Sözleşme tahtında herhangi bir geçerliliğe sahip olmayacaktır. Bu Sözleşme kapsamında yapılan ödemeler sadece Sizin tarafınızdan kullanıma yönelik olup Google tarafından yazılı olarak (elektronik posta da dahil olmak üzere) açıkça izin verilmediği sürece herhangi bir üçüncü kişiye devredilemez veya herhangi bir şekilde aktarılamaz (yani, tarafınızdan yönetilen ve ayrı ayrı ödemeler yapılmasını gerektirecek şekilde Sizin tarafınızdan yönetilen Web Alanlarına dağıtılamaz). Google, zaman zaman, AdSense Programı ile ilgili olarak Size ödenmesi gereken fonlar, ödemeler ve diğer meblağları bekletebilir. Google’ın, Size başkaca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın, Google tarafından bekletilen ve size ödenmesi gereken (varsa), ancak Sizin hesabınızın Pasif (aşağıda tanımlanan şekilde) olması sebebiyle Google tarafından Size ödenemeyen veya teslim edilemeyen her türlü fon, ödeme ve AdSense programı ile ilgili diğer meblağları Google tarafından seçilecek bir yardım kuruluşuna katkıda bulunabileceğini kabul etmektesiniz. "Pasif", Google’ın kayıtlarına göre: (a) iki (2) yıl veya daha uzun bir süre hesabınıza girmediğiniz veya fon, ödeme veya Google’ın Size ödemeye veya teslim etmeye çalıştığı diğer meblağları kabul etmediğiniz ve (b) Google’ın size ulaşamadığı veya Google’ın kayıtlarında gösterilen adreste Sizinle temas ettikten sonra Sizden yeterli ödeme talimatı almadığı anlamına gelmektedir.

  12. Kamuya Açıklık. S unumlarda, pazarlama malzemelerinde, müşteri listelerinde, mali raporlarda, müşterilerin Web sitesi listelerinde, Arama Sonuçları Sayfalarında ve Atıf Sayfalarında Google tarafından Sizin ad ve logonuzun kullanmasını kabul etmektesiniz. Google’ın ticaret ünvanlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer belirleyici marka özelliklerini ("Marka Özellikleri") kullanmak isterseniz, Sözleşme’ye ve Google’ın o sırada geçerli olan Marka Özellikleri’nin kullanımına ilişkin kurallarına ve bu kurallarda yer alan veya atıfta bulunulan her türlü içeriğe uygun olması kaydıyla bunları kullanabilirsiniz. Sözkonusu kurallara URL:Google Permissions (veya Google tarafından zaman zaman temin edilecek başka bir URL) adresinden ulaşılabilir.

  13. Beyan ve Tekeffüller. (a) Tarafınızdan Program’a kaydolmak için Google’a temin edilen tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu; (b) her bir Web Alan(lar)ının sahibi olduğunuzu veya işbu Sözleşme’nin ve Program’ın amaçları doğrultusunda sözkonusu Web Alan(lar)Inın sahibi adına kanunen hareket etmeye yetkili olduğunuzu; (c) işbu Sözleşme’yi akdetmek ve Sizden bu Sözleşme tahtında gerçekleştirmeniz beklenen işlemleri ifa etmek için gerekli her türlü hak ve yetkiye sahip olduğunuzu; ve (d) bu Sözleşme kapsamındaki işlemleri yerine getirirken geçerli tüm kanunlar, tüzükler, kurallar ve yönetmeliklere (2003 Can-SPAM Kanunu ve ilgili diğer veri koruma veya kişisel gizlilik kuralları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) uygun davrandığınızı ve uymaya devam edeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, Siteniz medya oynatıcısı olduğu sürece (1) işbu Sözleşme’nin ve Program amaçları doğrultusunda, sözkonusu medya oynatıcısını (her türlü Reklam veya Reklam Birimi de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, bunların tüm içeriği de dahil olmak üzere) kullanmak ve dağıtmak için geçerli lisansa sahip olduğunuzu; ve (2) Site’yi oluşturan medya oynatıcısı/oynatıcılarının bu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlara uygun olacağını beyan ve taahhüt edersiniz Ayrıca, her bir Web Alanı ve bu Web Alanlarında görüntülenen herhangi bir materyalin (i) geçerli kanunlara, tüzüklere, kurallara ve yönetmeliklere uygun olduğunu; (ii) fikri mülkiyet hakları, aleniyet veya gizlilik hakları veya tüketicinin korunması, ürün sorumluluğu, haksız fiil veya sözleşme kuramları kapsamındaki hak veya görevler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir şahsa karşı sahip olunan görev ve herhangi bir şahsın sahip olduğu hakları ihlal etmediğini ve ihlal etmemiş olduğunu; ve (iii) pornografik olmadığını, nefret veya başka şekilde şiddet unsurları içermediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  14. Tazminat Yükümlülüğü. Google’ı, acentelerini, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, ve geçerli üçüncü kişileri (örneğin; ilgili reklamverenler, sendikasyon ortakları, lisans verenler, lisans alanlar, danışmanlar ve yükleniciler) (birlikte "Tazmin Edilen Kişi(ler)"), Program’ı, Web Alan(lar)ı kullanımınız ve/veya Sizin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz sonucunda ortaya çıkan, bunlarla ilgili olan veya bunlar sonucunda ortaya çıkabilecek olan, herhangi bir Tazmin Edilen Taraf aleyhine başlatılan her türlü üçüncü kişiye ait talep, yükümlülük, zarar ve masraflarına karşı (hasara ilişkin kararlar, ödeme meblağları ve makul hukuki ücretler de dahil olmak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve bunlardan ari kılmayı kabul etmektesiniz.

  15. Google’ın Hakları. (Google’ın reklam sunma teknolojisi, arama teknolojisi, atıf teknolojisi ve Marka Özellikleri, zımni lisanslar dahil ve Google tarafından üçüncü kişilerden lisansını aldığı öğeler hariç ve Web Alanında yer alabilecek üçüncü kişi medya oynatıcıları hariç) her türlü Fikri Mülkiyet hakları (aşağıda tanımandığı gibi) da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Google’ın Programdaki ve Programa ait her türlü hak, mülkiyet ve menfaate sahip olduğunu ve Sizin, bu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar hariç olmak üzere Programda veya Programa ait hiçbir hak, mülkiyet veya menfaat elde etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Herhangi bir Google hizmeti, yazılımı veya belgesini değiştirmeyecek, uyarlamayacak, tercüme etmeyecek, bunlardan türev çalışma hazırlamayacak, bunları kaynak koda dönüştürmeyecek, tersine mühendislik işlemine tabi tutmayacak, bölmeyecek veya bunlardan başka şekilde kaynak kod türetmeyecek veya Program veya Programa ilişkin mülkiyet haklarının kullanımı veya bunlara erişim yoluyla denk veya benzer bir hizmet veya ürün oluşturmayacak veya oluşturma girişiminde bulunmayacaksınız. Google hizmetleri, yazılımı veya belgelerine ekli bulunan veya bunlarda yer alan Google’ın telif hakkı bildirimi, Marka Özellikleri veya diğer mülkiyet haklarını (Google’ın Marka Özelliklerinin Reklamlar, Bağlantılar, Arama Kutuları, Arama Sonuçları ve/veya geçerli olan şekilde Atıf Butonları ile görüntülenmesi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) silmeyecek, gizlemeyecek veya değiştirmeyeceksiniz. "Fikri Mülkiyet Hakları" zaman zaman patent hukuku, telif hakları kanunu, yarı iletken çip koruma kanunu, manevi haklar kanunu, ticaret sırları kanunu, ticaret markası kanunu, haksız rekabet kanunu, yayım hakları kanunu, gizlilik hakları kanunu ve diğer her türlü mülkiyet hakları ve aynı zamanda bunlara ilişkin her türlü başvuru, yenileme, uzatma, düzeltme ve yeniden uygulanmaları tahtında zaman zaman varolabilecek her türlü haklar anlamına gelir.

  16. Bilgi Hakları. Google’ın (Google Privacy Center adresinde veya Google tarafından zaman zaman temin edilebilecek başka bir URL’de yer alan) Gizlilik Politikası hükümlerine tabi olarak, Google, Sizin tarafınızdan temin edilen, Web Alanına ilişkin demografik bilgiler ve iletişim ve faturalama bilgileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm bilgileri saklayabilir ve kullanabilir. Google’ın, Sizin Programa katılımınızı onaylamak ve sağlamak amacı ile Sizinle ilgili şahsi belirleyici bilgileri, üçüncü kişilere (Sizin bulunduğunuz ülkenin kanunlarına kıyasla daha az kısıtlayıcı veri kanunlarına sahip ülkelerde mukim üçüncü kişiler de dahil), devir ve ifşa edebileceğini kabul edersiniz. Google, aynı zamanda, tanık celbi, arama emirleri ve mahkeme emirleri gibi geçerli yasal işlemlere karşılık olarak veya kendi yasal haklarını tespit etmek veya kullanmak veya yasal taleplere karşı savunma yapmak amacı ile bilgi temin edebilir. Google, bu tür herhangi bir üçüncü şahıs tarafından bu bilgilerin ifşa edilmesi ile ilgili her türlü sorumluluğu reddeder ve Size karşı bundan yükümlü olmayacaktır. Google, Web Alanı URLleri, Web Alanına özel istatistikler ve Google tarafından toplanan benzer bilgiler de dahil olmak üzere Sizinle ilgili kişisel olarak belirleyici olmayan bilgileri reklamverenler, iş ortakları, sponsorlar ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Buna ek olarak, Siz, Google’a, Web spider veya crawlgibi otomatik yöntemler de dahil olmak üzere, Web Alan(lar)ına erişme, bunları endeksleme ve ön belleğe alma hakkını verirsiniz.

  17. Çeşitli Hükümler. Bu Sözleşmede kanunlar ihtilafı ilkeleri hariç olmak üzere California kanunları esas alınacaktır. Bu Sözleşmeden doğan veya kaynaklanan her türlü ihtilaf veya talep California’da Santa Clara Eyaletinde karara bağlanacaktır. Taraflar, özel olarak, Malların Uluslararası Satışına Dair Sözleşmeler ve Tek Tip Bilgisayar Bilgi İşlem Kanunu’nun Sözleşmeye uygulanmasını hariç tutmaktadır. Bu Sözleşme, konusu itibariyle taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. Bu Sözleşmede yapılacak değişiklikler, her iki tarafça imzalanacak bir yazı ile, güncellenen şartları çevrimiçi olarak kabul etmeniz veya sözkonusu şartlar Google tarafından güncellendikten sonra Program’a katılıma devam etmeniz suretiyle yapılmalıdır. Herhangi bir hükmün yerine getirilmesinin istenmemesi, tarafın daha sonra herhangi bir zamanda hükmün yerine getirilmesini isteme hakkını etkilemeyecektir ve bu Sözleşmenin ihlali veya temerrüdünden feragat edilmesi, hükmün kendisinin daha sonra ihlal veya temerrüdünden veya feragatinden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Sözleşmedeki herhangi bir hükmün icra edilemez olması durumunda, söz konusu hüküm tarafların niyetini yansıtacak şekilde tadil edilecek ve bu Sözleşmenin geriye kalan hükümleri tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşme tahtındaki haklarınızdan hiçbirini yeniden satamaz, temlik edemez veya devredemezsiniz. Bu tür her türlü girişim, Google’ı herhangi bir yükümlülük altına sokmaksızın bu Sözleşmenin feshine yol açabilir. Yukarıdakilere bakılmaksızın, Google, bu Sözleşmeyi bildirimde bulunmakısızın her zaman herhangi bir bağlı kuruluşa temlik edebilir. Google ile Sizin aranızdaki ilişki hukuki bir ortaklık ilişkisi değil, bir tür bağımsız yüklenici ilişkisidir.

  2008-02-25
 • 23-04-2008, 14:40:32
  #4
  yakamoz01 adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  değişen ne bilgi verebilir misin?
  +1

  bu ne ya görünce bi garip oldum
 • 23-04-2008, 14:58:16
  #5
  Ara ara kabul için adsense girişte bir sözleşme kabulu geliyor. Sanırım arkadaşa bu şartnamelerden birisi gelmiş derim. Tutupta buraya normal sözleşmeyi buraya eklemenin bir mantığı yok bence..
 • 23-04-2008, 18:30:43
  #6
  HKNOCN adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  Ara ara kabul için adsense girişte bir sözleşme kabulu geliyor. Sanırım arkadaşa bu şartnamelerden birisi gelmiş derim. Tutupta buraya normal sözleşmeyi buraya eklemenin bir mantığı yok bence..
  girişte felan görmedim, rastgele gördüm , yararı olucağını düşündüm sana olmayabilir ama başkasına olabilir

  bunları ben yazmıyorum google yazıyor
 • 23-04-2008, 18:51:31
  #7
  by_wirus adlı üyeden alıntı: mesajı görüntüle
  girişte felan görmedim, rastgele gördüm , yararı olucağını düşündüm sana olmayabilir ama başkasına olabilir

  bunları ben yazmıyorum google yazıyor
  Saygı duyarım. Seni küçük düşürmek için o yazılar oraya yazılmadı. Sakin Ltf.
 • 23-04-2008, 19:11:29
  #8
  kabul

  ben hep kabul ediyorum hiç okuma zahmetini göstermedim göstermicemde sanırım şimdide okumadım gözüm yemedi


  paylaşımın için tşkler yinede