Hitemi önem vermeli yoksa önerilen fiyatami ? - R10.net