Karşılıklı olarak konu yorumlanacak.
Şimdilik 2 kişiyle.

Yorumlar Nasıl Atılacak?
Konu okunacak.
Konu ile alakalı yorum yapılacak.
Konuyu hiç okumadan konunun başlığıyla alakalı yorumlar yapılmayacak.
Toplam 6 adet yorum atılacak.
En az 2 cümle. Cümleler düzenli olacak.

Yorum atmak için PM atıp site adını isteyin. Yorumları attıktan sonra PM ile sitenizi gönderin.